O bucurie veşnică

2 iunieIsaia 35:8-10

Isaia 35:10

„Cei izbăviţi de Domnul

se vor întoarce

şi vor merge spre Sion

cu cântece de biruinţă.

O bucurie veşnică le va încununa capul,

veselia şi bucuria îi vor apuca,

iar durerea şi gemetele vor fugi!”

 

Pieire sau paradis? Capitolul 34 descrie pieirea. Capitolul 35 prezintă paradisul.

Paradisul este bucurie. Cei răscumpăraţi se bucură şi vor trăi veşnic în Paradis.

Ce înseamnă să fii răscumpărat? Să fii răscumpărat înseamnă să fii liber.

Răscumpărătorul, Izbăvitorul, ne dă speranţă.

Exod 6:6 ne spune: „De aceea spune copiilor lui Israel: „Eu sunt Domnul! Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi”.” Cum te-a izbăvit Domnul pe tine?

Tit 2:14 afirmă: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”

Cum Îi mulţumeşti Celui ce te-a răscumpărat şi te curăţeşte ca să fii plină de râvnă pentru fapte bune? Care sunt faptele cele bune pe care Domnul le-a pregătit pentru tine?

Galateni 3:14 ne spune: „Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Cristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.” Care este binecuvântarea lui Avraam? Ai primit-o prin credinţă? Ce lucreză Duhul Sfânt pe care L-ai primit în inima ta?

1 Petru 1:18-19 relatează: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci, cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” Recunoşti moştenirea spirituală pe care o ai de la părinţii tăi? Cum recunoşti răscumpărarea pe care o face Domnul în viaţa unui om? Cum recunoşti deşertăciunea în felul de vieţuire al unui om? Ce însemnătate are sângele lui Cristos pentru tine? Cum înţelegi faptul că Mielul este fără cusur şi fără prihană?

Isaia 54:8 ne spune: „Într-o izbucnire de mânie Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.”

Cum vezi dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu în viaţa ta?

Cum mulţumeşti Răscumpărătorului tău? Cum ne-a răscumpărat Cristos?

El a plătit pentru noi. Ne-a cumpărat cu preţul sângelui Său.

Cum răspunzi Domnului Isus, Răscumpărătorul tău?

Eu răspund: Iată-mă, Doamne, Îţi aduc mulţumirea, recunoştinţa, şi-Ţi dau slavă şi glorie.

Ce mare bucurie să fim răscumpăraţi şi izbăviţi!

Ce minunat Salvator! Ce minunat Răscumpărător!

Bucuria că avem un Mântuitor este veşnică, pentru că Mântuitorul, Dătătorul bucuriei este veşnic.

Doamne, mulţumesc că m-ai izbăvit. Tu mi-ai pus în gură cântece de biruinţă pentru că m-am întors spre Tine. Tu mi-ai încununat capul cu o bucurie veşnică. Tu ai alungat durerea şi gemetele din viaţa mea. Tu ai adus veselia în familia mea. Mă bucur să merg pe calea Ta.

Doamne, inima mea Îţi aduce recunoştinţă!

Advertisement

Atunci…

1 floriIsaia 11:6-9

„Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate, vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.”

Într-un mod măreţ animalele carnivore vor fi prietenele ierbivorelor şi nu va fi nici un rău pe pământ. În această nouă Împărăţie, animalele nu vor pofti după sânge, vor fi mulţumite cu iarbă şi frunze. Aceasta va dovedi puterea lui Dumnezeu care va porunci animalelor şi ele vor asculta. Cât de mult ne dorim ca, copiii noştri să trăiască într-o lume fără pericole! Societatea noastră este foarte periculoasă.

Pacea şi securitatea vin de la „Prinţul Păcii” care va veni  a doua oară şi va împărăţi. Nici o îngrijorare, nici o pagubă, nici un rău nu va fi căci „pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă”.

Cunoştinţa de Dumnezeu aduce pace.

Care este sentimentul pe care-l trăieşti când auzi că Isus este „Prinţul Păcii”?

Cum aduce Domnul Isus pace între tine şi Dumnezeu?

Cum aduce Domnul Isus pace între tine şi alţii?

 

Doamne, umple inima mea de pace!

Clopoţei

7 cristClopotei

Autor: Costache Ioanid

CLOPOTEI

Cling-cling, clopotei…
Zboara ingeri printre miei,
ingeri printre miei…
De sus, ca un nor,
vin ostiri de duh in zbor,
vin sa spuna
vestea buna,
vestea unui Salvator,
vestea unui Salvator…

Cling-cling, clopotei…
Doamne, Pruncul printre miei,
Pruncul printre miei,
Prin ce-nalt mister
a venit din cer
in pustie
si-n urgie
unde toate plang si pier,
toate plang si pier…

Cling-cling, clopotei…
Doamne, MIELUL printre miei,
PRUNC sfant, Prunc balai,
unde-I PRUNCUL Tau din Rai?
Unde-s oare
crinii-n floare?
Unde-i slava ce-o avea?
Unde-i slava ce-o avea?

Cling…cling, clopotei…
Bate vantul printre miei,
vantul printre miei.
Cu reci fulgi de nea.
Si-n omaturi
cresc alaturi
brazii pentru crucea grea,
brazii pentru crucea grea…

Cling-cling, clopotei…
Canta-n noapte baietei,
canta baietei.
Din cer, singurel,
A venit Emanuel
sa ne-adune
din genune,
sa ne duca-n Rai la EL,
sa ne duca-n Rai la EL.