Ce este veşnic?

11jIsaia 40:6-8

„Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” ,,Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade;

dar

Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac”.”

*

Ce înseamnă că oamenii sunt ca iarba? Cât timp ţine strălucirea în viaţa unui om? O secundă? Un minut? O zi? Un an? O veşnicie?

Florile şi iarba se usucă, cad şi le suflă vântul.

Dacă te simţi o floare care se ofileşte, o floare căzută sau o frunză purtată de vânt, să ştii că Dumnezeu are putere să dea viaţă din nou. Aşa cum în fiecare primăvară răsare viaţa din pământ, tot aşa în fiecare dimineaţă, Dumnezeu poate să dea viaţă tuturor celor ce o cer. Cuvântul Domnului dă viaţă, este un izvor de viaţă.

Cum explici tu contrastul dintre omul muritor şi Cuvântul cel veşnic al Domnului?

Oamenii pot avea soluţii temporale, scurte. Dumnezeu are veşnicia şi Cuvântul Lui este veşnic.

Care este adevărul din aceste versete care mângâie inima ta?

Eu sunt foarte limitată, sunt trecătoare, dar Dumnezeul meu este fără limită, este veşnic.

Omul este slab şi nesigur, dar Cuvântul Domnului este puternic, sigur şi adevărat.

Omul este schimbător, dar Cuvântul Domnului nu se schimbă.

Ce schimbări crezi că ar trebui să faci în priorităţile tale ca să reflecte învăţătura şi adevărul din aceste versete? Crezi că ar trebui să cunoşti mai mult ceea ce este veşnic, Cuvântul lui Dumnezeu? Iubeşti tu Cuvântul?

Crezi că ar trebui să nu fii aşa de ocupată cu ceea ce este trecător în defavoarea a ceea ce este veşnic?

Ceri tu Domnului să-ţi descopere ce ai de făcut?

Te rogi? Îţi doreşti tu să ai o viaţă de rugăciune sau doar un timp de rugăciune?

Doamne, inima mea caută ceea ce este veşnic (Cuvântul)!

Ce înseamnă să rămâi în Cristos?

Ioan 15:1-11

Ioab 15:7

,,Dacă rămâneţi în Mine

şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,

cereţi orice veţi vrea şi vi se va da”.

 

 

Care sunt caracteristicile credinciosului care rămâne în Cristos?

1.      Ascultarea arată că mlădiţa, credinciosul, rămâne în Cristos. Dacă eşti prea ocupată şi nu ai timp pentru citirea zilnică a Cuvântului lui Dumnezeu, (începe cu 5-10 minute pe zi) cum vei avea putere? Cum Îl vei cunoaşte pe Cristos? Mulţi oameni ştiu unele lucruri despre Cristos dar nu Îl cunosc pe El.

2.      Rugăciunea arată că mlădiţa, credinciosul, rămâne în Cristos. Noi trebuie să ne rugăm specific şi să-i cerem Domnului să ne transforme gândirea potrivit cu voia Lui. El cunoaşte cele mai adânci simţăminte pe care le avem. Isus a zis: ,,Dacă rămâneţi în Mine, cereţi (prin rugăciune) orice şi vi se va da”.

3.      Proslăvirea Tatălui arată că mlădiţa, credinciosul, rămâne în Cristos. Când aducem roadă prin rămânerea noastră în Cristos, avem o profundă satisfacţie, cunoaştem harul Domnului şi măreţia caracterului Său în viaţa noastră şi a altora. Numai Domnul poate face lucrul acesta şi atunci când aducem roadă, Îl proslăvim pe Tatăl pentru că devenim ca şi Cristos prin viaţa Lui care curge prin noi.

4.      Bucuria arată că mlădiţa, credinciosul, rămâne în Cristos. Domnul Isus ,,om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa”, a avut cea mai mare bucurie să fie în relaţie cu Tatăl, să sfârşească cu bucurie lucrarea Tatălui şi a promis bucurie tuturor credincioşilor care rămân în El. Bucuria este rezultatul roadei celor ce rămân în Cristos.

Citeşti tu zilnic Cuvântul Domnului? Cum asculţi de el?

Cum te rogi tu zilnic? Ce ceri de la Domnul?

Cum este Tatăl proslăvit prin roada ta?

Care este bucuria ta?

 

Domnul să te ajute să iubeşti Cuvântul şi rugăciunea!

 

Pace sau tulburare?

  1. Cauţi Pacea?

 

 

Ioan 14

Ioan 14:27  ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea.”

Maria şi Marta sunt două surori. Amândouă slujesc. Marta alege să se gândească mai mult la ce este trecător, lucrând din greu. Maria alege să se gândească mai mult la ce este veşnic. Marta ajunge să experimenteze lipsa păcii în inima ei. Maria ajunge să experimenteze pacea la picioarele Domnului.

Te asemeni cu Maria sau cu Marta?

Eşti prea ocupată şi nu ai timp să stai la picioarele Domnului?

Ai multe de făcut? La ce ai putea renunţa ca în schimb să petreci timp cu Domnul?

Te rogi tu să ai un timp special numai tu şi Domnul? Zece sau cincisprezece minute pe zi, sau mai mult?

Ce îngrijorări te ţin trează noaptea? Spune-i Domnului.

În cea mai dificilă provocare în viaţă, alege să-ţi odihneşti inima în braţele Prinţului Păcii.

Isus a zis:

,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Ioan 14:27

 Doamne, mulţumesc pentru promisiunea Ta că îmi dai pacea Ta. Am nevoie de ea.

Nu vreau să las tulburarea în inima mea, nici îngrijorarea. Te rog să mă ajuţi.

Vreau să mă gândesc mai mult la ceea ce este veşnic nu la ceea ce este trecător.

Este pacea lui Cristos în inima ta?

 Domnul să-ţi dea pacea Lui!