În prezenţa Domnului

chivotIsaia 40:3-5

„Un glas strigă:

„Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea;

căci gura Domnului a vorbit.”

*

Cum putem vedea slava lui Dumnezeu? Dumnezeu a spus că ne va descoperi slava Lui.

Gloria lui Dumnezeu este prezenţa Lui. Este gloria lui Dumnezeu vizibilă în viaţa ta?

Când Moise a văzut gloria lui Dumnezeu, faţa lui a strălucit. În prezenţa Domnului faţa noastră străluceşte. Crezi? Cum se vede slava lui Dumnezeu pe faţa ta? Stai tu suficient în prezenţa Domnului ca slava Lui să strălucească pe faţa ta?

Cum luminează slava Domnului prin tine către alţii? Dacă nu se vede nimic pe faţa ta, de ce nu se vede? Crezi că trebuie să petreci mai mult timp cu Domnul?

Dumnezeu binecuvântează pe poporul Lui cu prezenţa Lui. Prezenţa Lui nu se mută, nu este mişcătoare după cum bate vântul. Este constantă întotdeauna. Dacă nu simţi prezenţa lui Dumnezeu, cine crezi că s-a mutat: tu sau Dumnezeu? Cât de aproape stai de Domnul? Cum experimentezi prezenţa Lui? Cât de mult îţi doreşti prezenţa Domnului în viaţa ta?

Apropierea noastră de Domnul este direct proporţională cu timpul pe care îl petrecem în prezenţa Lui.

Cât timp stai, petreci, vorbeşti cu Domnul? În comparaţie cu alte activităţi (internet, cărţi, filme, manichiură, pedichiură, cumpărături, tv, etc, cum vezi timpul tău cu Domnul?

Cum poţi să-ţi faci mai mult timp pentru Domnul? Cum îţi vei rearanja programul zilei ca să-ţi rămână mai mult timp pentru Domnul? De timpul tău cu Domnul depinde prezentul şi viitorul tău! Este cea mai bună investiţie pe care o poţi face!

Te-ai întrebat vreodată cum vei traversa deşertul, pustia din viaţa ta? Nu va fi uşor. Ai nevoie de Domnul ca să poţi înainta. Dacă El merge înaintea ta, nu te vei rătăci, chiar dacă drumul va fi plin de pericole şi obstacole.

Doamne, inima mea caută prezenţa Ta! Mă bucur să petrec timp cu Tine!

Advertisement

Drepturile omului

Isaia 5:22-23

„Vai de cei tari când este vorba de băut vin, şi viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, cari scot cu faţa curată pe cei vinovaţi, pentru mită şi iau drepturile celor nevinovaţi.”

 

„Vai” este o exclamaţie a durerii.

Vai de cei ce iau drepturile celui nevinovat!

Vai de cei investiţi cu autoritatea să facă dreptate dar folosesc puterea pentru câştig mârşav. Fac legi în favoarea lor.

Vai de cei ce iau mită ca să nedreptăţească pe cel nevinovat şi să scoată cu faţa curată pe cel vinovat.

Cei ce sunt în poziţii de conducere îi influienţează pe alţii şi au o mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu.

Cunoşti tu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta? Cauţi tu să trăieşti pentru binele altora? Sau totul este doar pentru tine?

Vai de cei ce se cred eroi la lucruri rele (băut vin şi amestecat băuturi).

Ce vei face tu ca să te păzeşti de o asemenea gândire şi purtare?

Domnul aşteaptă să facem dreptate celui nevinovat.

Nu avem nici o scuză ca să ignorăm aşteptările (cerinţele) Domnului.

Care din aşteptările Domnului le ignori?

Domnul vrea să aibă primul loc în inima mea. Este El primul în viaţa ta?

Domnul aşteaptă să petrec timp cu El. Petreci tu zilnic timp cu El?

Cum te supui sub autoritatea soţului tău?

Te concentrezi mai mult la fericirea ta sau la căutarea sfinţeniei?

Doamne, iartă-mă pentru scuzele mele că nu am timp pentru Tine. Numai Tu mă înveţi ce este drept. Numai Tu îmi dai o inimă care simte cu alţii.

Doamne, vreau ca Tu să ai primul loc în inima mea!

Doamne, ajută-mă să respect drepturile altora!

 

Mântuitorul lumii

Ioan 4:31-42

*

Ioan 4:32b

„Ştim că

acesta

este într-adevăr Cristosul,

Mântuitorul lumii.“

*

Vrei să fii o femeie împlinită şi mulţumită?

Adevărata împlinire şi mulţumire în viaţă vine atunci când Îl primim pe Domnul Isus ca Mântuitor şi facem voia Lui. Acum, chiar astăzi, este timpul să vorbim despre Domnul Isus.

Unde cauţi tu împlinire?

Nu avem toţi acelaşi fel de greutăţi în viaţă, dar Domnul ne vorbeşte la fiecare pe limba noastră şi ne formează credinţa.

A crede înseamnă a vedea spiritual. Poţi să vezi cine este Isus?

Dacă petrecem timp cu Domnul în Cuvânt şi rugăciune vom creşte spiritual.

Domnul Isus ne invită să participăm la „lucrul Lui“, ca să ajungem să fim mulţumiţi, întregi şi împliniţi.

Vorbeşti tu despre Domnul? Vezi tu pe cineva care are nevoie de Cristos?

Te rogi tu zilnic pentru cineva ca să-L cunoască pe Cristos?

Compari tu greutăţile tale cu ale altora? Ţi se pare că tu ai mai multe?

Cum creşti tu spiritual?

Care este „lucrul Domnului“? Ce lucrezi tu? Eşti tu în voia Domnului?

Care crezi că este secretul unei inimi pline de bucurie chiar şi în mijlocul suferinţelor de tot felul?

Isus a zis: Mâncarea Mea (plăcerea Mea) este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui. Este voia Domnului plăcerea ta?

Domnul să-ţi dea o inimă mulţumită în orice situaţie!

 

Domnul Isus este Mântuitorul tău!

Vine sărbătoarea

Ioan 6:4 

,,Paştele,

praznicul iudeilor,

erau

aproape.”

Învaţă pe copil despre sărbătoarea ,,Paştelor”. Paştele este o sărbătoare creştină de o enormă însemnătate. Cei ce-L iubesc pe Domnul sunt bucuroşi să sărbătorească moartea şi învierea triumfătoare a Salvatorului lumii întregi (celor ce cred). Povestirea despre cruce şi mormântul gol va învăţa pe copilul tău adevăruri pe care le va sărbători cu bucurie.

Sunt multe cărţi care descriu aceste evenimente pe înţelesul copiilor, dar nu uita de Biblie. Duhul Sfânt poate da unui copil mic o înţelegere a povestirii citită din Biblie. Copiii trebuie să iubească şi să preţuiască Sfânta Scriptură.

Alege un timp pentru tine şi copil când nu eşti grăbită şi nici obosită (roagă-te pentru acest timp). Ar fi bine să ai zilnic acest timp chiar dacă numai 5-10 minute. Nu fi descurajată dacă pierzi o zi.
Începe întotdeauna cu o rugăciune scurtă. Pregăteşte copilul să asculte printr-o rugăminte scurtă. Citeşte rar şi clar, explicând cuvintele pe care copilul nu le înţelege. Întreabă copilul dacă a înţeles. Poţi să alegi un verset favorit şi să îl memoraţi. Mulţumeşte Domnului pentru ceva din povestire.

Eşti bucuroasă să sărbătoreşti moartea şi învierea triumfătoare a Domnului Isus?

Aşteaptă, pregăteşte şi sărbătoreşte cu bucurie!

Ce pahar vei bea?

Ioan 18

Ioan 18:11b

,,Nu voi bea paharul?“

I-ai mulţumit tu Domnului pentru preţul pe care l-a plătit ca să te elibereze de sub robia, puterea şi povara păcatului? Cum? Cum bate inima ta când stai înaintea Domnului? Aştepţi cu nerăbdare să stai de vorbă numai cu El? Ai tu un timp special pe zi numai pentru Domnul?

Alegi tu astăzi recunoştinţa şi mulţumirea pentru ceea ce El ţi-a dat până acum?
Alegi tu mereu şi mereu voia Domnului, renunţând la voia ta, chiar când alţii te umilesc, te necăjesc, te judecă sau te condamnă?

Accepţi tu suferinţa ca să rămâi loială Domnului, în vremurile cele mai grele din viaţa ta?
Te încrezi în Domnul pentru scopul Lui în viaţa ta sau te lupţi în confuzie pentru ceea ce vrei tu?

Alegi tu de bunăvoie să te supui Domnului în toate circumstanţele pe care Domnul le trimite în viaţa ta?
Vei bea tu paharul suferinţei şi vei triumfa înaintea Tatălui aşa cum Isus a băut paharul suferinţei şi a triumfat înaintea Tatălui?

,,El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, … El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.“ Isaia 53:4a-5

Domnul să te ajute să rămâi loială Lui prin orice greutăţi ai trece!

Vrei să mori cu onoare?

 Cronici 29:28a

„David a murit la

o

bătrâneţe fericită,

sătul de zile,

de bogăţie

şi

                                                                                         de slavă.”

Ce a spus Dumnezeu despre moartea lui David?

Ce vrei să spună Dumnezeu despre moartea ta?

David a murit cu onoare.

David a trăit şi a murit cu onoare şi slavă.

Unde este atenţia ta? Uneori nu trăim cu onoare şi slavă, cu bucurie şi încredere nu din cauza păcatului ci din cauza necunoaşterii şi neglijării promisiunilor lui Dumnezeu.

1. Cine nu-şi mărturiseşte păcatele nu poate trăi cu onoare nici nu poate muri cu onoare. David şi-a mărturisit păcatul şi s-a pocăit.

Doamne, ajută-mă să-mi mărturisec păcatele zilnic şi să nu învinovăţesc pe alţii. Vreau să fiu cinstită faţă de mine şi responsabilă pentru păcatele mele. Vreau să fiu cinstită cu Dumnezeu ca să mor cu onoare.

2. Cine nu respectă autoritatea pusă de Dumnezeu nu poate trăi cu onoare nici nu poate muri cu onoare. David s-a supus autorităţii pe care Dumnezeu a pus-o prin împăratul Saul. De două ori Dumnezeu l-a testat, de două ori David a avut ocazia să-l omoare pe Saul dar a spus că nu se va atinge de unsul Domnului chiar fiind îndemnat de prietenii lui.

Doamne, m-ai pus şi pe mine sub autoritatea soţului meu, sub autoritatea bisericii şi Te rog să mă ajuţi să respect autoritatea pe care Tu ai pus-o în viaţa mea. Nu mă lăsa să mă răzvrătesc împotriva autorităţii pusă de Tine şi aminteşte-mi să nu mă ating de unşii Domnului (cei ce slujesc la altar). Fereşte-mi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare.

3. Dumnezeu l-a onorat pe David şi i-a dat slavă pentru că David L-a onorat pe Dumnezeu şi I-a dat slavă. David a petrecut timp cu Domnul. David L-a iubit pe Domnul (Păstorul meu).

Doamne, vreau să Te onorez şi să Te slăvesc, vreau să petrec timp cu Tine în cântare, rugăciune şi Cuvânt, vreau să Te iubesc şi să Te numesc Păstorul meu. Îmi doresc să mor cu onoare. Vreau să spui şi despre mine ca şi despre David: A murit la o bătrâneţe fericită, sătulă de zile, de bogăţie şi de slavă. Pentru mine este important ce spui Tu despre mine.

Domnul este Păstorul meu!

Pace sau tulburare?

  1. Cauţi Pacea?

 

 

Ioan 14

Ioan 14:27  ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea.”

Maria şi Marta sunt două surori. Amândouă slujesc. Marta alege să se gândească mai mult la ce este trecător, lucrând din greu. Maria alege să se gândească mai mult la ce este veşnic. Marta ajunge să experimenteze lipsa păcii în inima ei. Maria ajunge să experimenteze pacea la picioarele Domnului.

Te asemeni cu Maria sau cu Marta?

Eşti prea ocupată şi nu ai timp să stai la picioarele Domnului?

Ai multe de făcut? La ce ai putea renunţa ca în schimb să petreci timp cu Domnul?

Te rogi tu să ai un timp special numai tu şi Domnul? Zece sau cincisprezece minute pe zi, sau mai mult?

Ce îngrijorări te ţin trează noaptea? Spune-i Domnului.

În cea mai dificilă provocare în viaţă, alege să-ţi odihneşti inima în braţele Prinţului Păcii.

Isus a zis:

,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Ioan 14:27

 Doamne, mulţumesc pentru promisiunea Ta că îmi dai pacea Ta. Am nevoie de ea.

Nu vreau să las tulburarea în inima mea, nici îngrijorarea. Te rog să mă ajuţi.

Vreau să mă gândesc mai mult la ceea ce este veşnic nu la ceea ce este trecător.

Este pacea lui Cristos în inima ta?

 Domnul să-ţi dea pacea Lui!

Timpul meu cu Domnul

Meditatia zilei:

Ioan 1:1a  La început…”

 

Începutul zilei este foarte important. Vreau să am timp cu Domnul la începutul zilei.

Timpul meu cu Domnul este un mare schimb ,,valutar”.

Departe de lume, ascunsă de privirea altora, eu schimb…

-oboseala mea cu Tăria Lui

-neputinţa mea cu Puterea Lui

-întunericul meu cu Lumina Lui

-problemele mele cu Soluţiile Lui

-poverile mele cu Eliberarea Lui

-frustrările mele cu Pacea Lui

-neliniştea mea cu Calmul Lui

-speranţele mele cu Promisiunile Lui

-durerile mele cu Balsamul Lui vindecător

-întrebările mele cu Răspunsurile Lui

-confuziile mele cu Cunostinţa Lui

-indoielile mele cu Siguranţa Lui

-nimicnicia mea cu Atotputernicia Lui

-viaţa mea trecătoare cu Veşnicia Lui

-imposibilul meu cu Posibilul Lui.

 

Inima mea tînjeşte după un loc, depărtat de lume, un loc unde totul este în siguranţă, un loc în care să mă simt iubită şi apreciată aşa cum sunt. Mi-am găsit acel loc la picioarele Lui.

Stau în linişte şi pace până îmi vorbeşte, până îl aud cu mintea şi cu inima.

 

Îţi doresc ca timpul tău cu Domnul să fie bucuria ta cea mai mare.