Păcatele ascund Faţa Lui

your_face_lord_i_will_seekIsaia 59:1-15a
Isaia 59:2a „Păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte!”

Doamne, vin la Tine în primul rând să Te rog să mă ierţi pentru păcatele mele, nelegiuirile mele, care de multe ori pun un zid de despărţire între mine şi Tine. Cred că ele Te împiedică să îmi asculţi rugăciunile. Nu mâna Ta este prea scurtă, nici urechea Ta prea tare ca să mă audă, ci, recunosc, eu sunt vinovata. Recunosc că mâinile mele, degetele mele, gura mea, lucrările mele, gândurilele mele, cărările mele sunt rele şi sucite.
De multe ori bâjbăiesc şi mă poticnesc, mormăiesc şi mă vaiet, aştept izbăvirea şi mântuirea.
Am fost vinovată şi necredincioasă faţă de Tine, Te-am părăsit, am apăsat pe alţii, am vorbit cu apăsare şi răzvrătire, am cugetat şi am vorbit cuvinte mincinoase.
Doamne, Tu ştii totul şi eşti drept în hotărârea Ta.
Doamne Isuse, Tu ai toată puterea în cer şi pe pământ şi poţi să mă eliberezi de sub puterea celui rău ca să trăiesc în ascultare de Tine. Am nevoie de puterea Duhului Sfânt în inima mea ca să biruiesc păcatul.
Doamne, în Tine mă încred ca să nu fiu dată de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă în dreptatea Ta. Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi pentru Numele Tău mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii căci Tu eşti Ocrotitorul meu! (Psalm 31:1-4)
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegea şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta am păcătuit, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta (Psalmul 51:1-4a).

Doamne, îmi pare rău, şi-mi cer iertare pentru păcatul din inima mea.

Păcatele

1sin*
Isaia 59:1-15
Isaia 59:2a „Păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte!”
*
1 Ioan 1:9, ne spune că Dumnezeu ne iartă, dacă ne mărturisim păcatele. Isaia a spus păcatelor pe nume şi a cerut iertare de la Domnul. Care păcate trebuie să le mărturiseşti Domnului? Poţi spune numele lor? Care păcate pun un zid de despărţire între tine şi Domnul? Vei cere iertare?
Isaia a examinat relaţia poporului cu Dumnezeu. Dumnezeu putea să îi întărească şi să răspundă cererilor lor. Totuşi, Isaia spune că din cauza păcatelor, Dumnezeu nu poate lucra. De fapt, păcatele lor ascund faţa lui Dumnezeu. Aceasta este starea omului peste tot. Dumnezeu este departe pentru că păcatele pun un zid de despărţire între noi şi El. Unii oameni caută conflict şi violenţă mai mult decât adevărul şi pacea. Imaginea pe care o prezinţă Dumnezeu despre rău, este un cuib de şerpi veninoşi şi o pânză de păianjeni. Iacov 1:15, ne spune că pofta dă naştere păcatului şi păcatul aduce moartea. Israeliţii credeau că sunt religioşi şi spirituali, dar ceea ce făceau, producea moartea. Pânza de paianjen este o capcană pentru alţii. Faptele israeliţilor erau ca pânza de paianjen, ele nu puteau să-i protejeze de judecata lui Dumnezeu. Prin gândurile lor, alergau spre ruină şi distrugere. O astfel de comunitate este lipsită de pace.
Care este examinarea ta?
Scrierea lui Isaia reprezintă o confesiune a păcatelor poporului înaintea lui Dumnezeu. Ele sunt prezentate cu smerenie, dar cu adâncă tristeţe, oglindind lipsa de speranţă pentru un popor care n-a ajuns la momentul pocăinţei. Păcatele poporului: rebeliunea, înşelăciunea, revolta, minciuna, au adus întunecime în viaţa lor. Poporul umblă în negură, bâjbâie şi se poticneşte, mormăie, se vaită. De ce? Din cauza păcatelor lor. Este dramatic ce se întâmplă din cauza păcatului. Ritualul gol şi sentimentalismul ieftin nu au putere de transformare. Păzirea Sabatului (ziua Domnului) pentru plăcerea personală nu schimbă pe nimeni. Ochiul lui Dumnezeu vede orice formă de ritual rece, orice înşelăciune, orice indiferenţă.
Vezi tu confuzia spirituală şi declinul moral din jurul tău?
Legile şi cerinţele lui Dumnezeu sunt clare. El ne cheamă la un angajament serios. Unde este speranţa? Cum poate să scape omul din închisoarea păcatului?
Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu, dar mărturisirea şi părăsirea acestuia aduce restaurare.

Doamne, îmi pare rău,
îmi cer iertare pentru păcatele din inima mea
şi mă abat de la rău !