Radu Mureşan a umblat cu Dumnezeu

Faptele Apostolilor 12

*

Faptele Apostolilor 12:5

,,Deci Petru era păzit în temniţă

şi

Biserica nu înceta să înalţe

rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

*

Petru bătea la poartă dar slujnica Roda când i-a auzit vocea a alergat la grupul credincioşilor care se rugau, ca să le dea vestea cea bună. Dar ucenicii nu au crezut că Petru este la poartă. Nu se rugau ei pentru Petru? Oare se rugau ucenicii pentru Irod ca Domnul să-i schimbe inima faţă de Petru?

Cât de adevărat este că atunci când noi ne concentrăm împreună la rugăciune pentru o situaţie sau o persoană, Dumnezeu răspunde mult mai mult decât ne gândim sau ne imaginăm. Efeseni 3:20 ne spune: ,,Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Petru a început să trăiască pe ascuns de frica iudeilor. Mai târziu în scrisorile lui vedem ce om matur în credinţă a ajuns. Scrierile lui sunt adânci, pline de har şi putere.

Iacov a murit ca un martir. Psalmul 116:15 ne spune: ,,Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.”

În contrast cu Iacov, împăratul Irod a murit sub judecata aspră a lui Dumnezeu.

Te-ai gândit vreodată cum ai vrea să mori? Cum te pregăteşti pentru moarte? Crezi că ai timp? Ştii când va fi ultima ta zi pe pământ? Ce ai vrea să rămână scris despre tine? Ce ai vrea să laşi în urma ta? Ce ţi-ar place ca alţii să-şi amintească despre tine?

Mi-aş dori ca alţii să-şi amintească despre mine că L-am iubit mult, mult pe Domnul, că am iubit rugăciunea, Cuvântul, cântarea, biserica şi părtăşia credincioşilor. Mi-aş dori ca oamenii să spună că Duhul Sfânt a rodit în viaţa mea, că am slujit cu umilinţă şi bucurie. Mi-aş dori să spună alţii că au căutat înţelepciunea care vine de sus împreună cu mine. Mi-aş dori ca alţii să spună că s-au apropiat de Cristos prin scrierile mele.

Mi-aş dori ca alţii să spună despre mine că am umblat cu Dumnezeu.

Eu aş vrea să mor ca un copil al Domnului nu sub judecata Lui.

După moartea lui Irod, Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult şi numărul ucenicilor se mărea (12:24). Viaţa merge înainte.

 

L-am cunoscut pe Radu Mureşan. El a fost un ucenic al Domnului care a fost credincios până la moarte. Domnul să mângâie pe toţi cei ce au pierdut pe cineva drag din familie.

 

Doamne, ajută-mă să rămân credincioasă până la moarte!

 

Cea mai mare realitate

Recunoşti învierea Domnului Isus ca cea mai mare realitate?

*
Ioan 20:1-9

*

Ioan 20:9b 

*

,,După Scriptură,

*

Isus

*

trebuia să învieze din morţi!“

*

La ce te gândeşti când auzi vorbindu-se despre viaţa din belşug?

Ce este viaţa din belşug?
Este o viaţă din abundenţă? Este ceva real? Este un loc? Este un lucru material (bogăţie, bani, casă, maşină, lucruri scumpe, aur, argint, etc.)?

Viaţa din belşug nu este o viaţă trăită în păcat.
Viaţa din belşug nu este o gândire păcătoasă.

Viaţa din belşug este dragoste, bucurie, pace, răbdare, facere de bine, bunătate, credincioşie, blândeţe, smerenie, respect, înfrânarea poftelor. Aceste lucruri nu pot fi cumpărate. Nu se găsesc în nici un magazin. Ele vin de sus, sunt darul lui Dumnezeu.
Eu nu pot avea viaţă din belşug dacă nu mi-o dă Dumnezeu.

Ceri tu de la Domnul viaţă din belşug?

Învierea Domnului Isus este poarta către viaţa din belşug.
Viaţa din belşug include recunoaşterea învierii Domnului Isus ca cea mai mare realitate.
Crezi tu că învierea Domnului este o realitate?

Dacă tu crezi, ce vei face astăzi ca să arăţi altora credinţa ta?

Tu roagă-te să ai viaţă din belşug!

Domnul îţi dă viaţă din belşug!