Lăcomia

Ioan 12:1-11

*

*

*

Ioan 12:5a  

*

„De ce nu…?“

*

*

*

În contrast cu marea frumuseţe a dragostei Mariei, îl vedem pe Iuda, plin de resentimente şi amărăciune. Este ca un nor negru care pare nepotrivit pe fundalul unui superb răsărit de soare.

Ce urât este răul! Puterea răului, în Iuda, a fost în stare să-şi ridice vocea într-o asemenea atmosferă de devoţiune, o scenă de o splendoare rară.

Iuda a fost dezamăgit că a pierdut aşa mulţi bani pe care i-a poftit în inima lui. “Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.“ 1 Timotei 6:10

Cuvintele lui aspre, pline de critică ar fi putut să zdrobească sufletul acestei femei plină de recunoştinţă, dacă Domnul nu i-ar fi luat apărarea. Ba mai mult, Domnul i-a făcut o promisiune că numele ei va fi pomenit pentru totdeauna pentru fapta ei.

Domnul l-a mustrat pe Iuda. Lăcomia acestui trădător a fost mare. El fura de multă vreme din banii grupului de ucenici şi pretindea că se îngrijeşte de săraci. Niciodată nu a ajuns bogat şi nici înălţat. A hotărât să-L vândă pe Domnul pentru că era un trădător. Lăcomia este un păcat, şi Biblia spune că cei lacomi nu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu. Iată câteva versete despre lăcomie:

„Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele.“ Prov.28:16

„Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinlăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia…“ Marcu 7:20-22

„Curvia sau orice altfel de necurăţie sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.“ Efeseni 5:3

„De aceea omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.“ Coloseni 3:5

Lăcomia orbeşte. Fugi de lăcomie şi aleargă după bunătate! Învinge lăcomia prin dezvoltarea generozităţii care vine dintr-o inimă curată.

Domnul să te păzească de lăcomie!

Advertisement

Ţi s-a dat Lumina şi Adevărul

Ioan 3

*

Ioan 3:27

*

„Omul

nu poate primi

decât

ce-i este dat

din cer!“

*

Doamne,

mulţumesc că m-ai iubit aşa de mult că L-ai trimis pe unicul Tău Fiu să moară pentru mine, ca eu să primesc mântuirea prin credinţa în jertfa Lui.

El a adus din cer adevărul, lumina şi viaţa pentru mine.

Creşte în mine dorinţa după lumină şi adevăr!

Fă-mă puternică şi curajoasă în mărturisirea mea despre Fiul, ca alţii să creadă şi să primească viaţa veşnică. Fă să crească Fiul Tău în mine şi eu să mă micşorez. Fereşte-mă de ispita de a-i condamna pe alţii, fă-mă un instrument al salvării Tale! Noi toţi suntem ai Tăi. Salvează-ne, Doamne! Salvează familiile noastre, prietenii noştri, vecinii noştri, colegii noştri. Ai milă, Doamne!

Mulţumesc pentru toate prietenele mele care se roagă regulat, chiar zilnic pentru mine. Mă bucur să mă rog zilnic pentru ele. Vrem să fim o protecţie una pentru alta. Te rog să ne păzeşti de orice competiţie şi dorinţa noastră să fie să Te urmăm pe Tine cu credincioşie, conducând pe alţii la Cristos.

Noi Îl iubim pe Mire, Îi auzim vocea şi bucuria noastră este deplină.

Mulţumim Tată ceresc, pentru părtăşia pe care o avem cu El, Mirele nostru!

Fie bucuria Domnului, tăria ta, în mărturisirea pe care o dai altora despre Cristos!

Bucură-te de Lumină şi Adevăr!

Radu Mureşan a umblat cu Dumnezeu

Faptele Apostolilor 12

*

Faptele Apostolilor 12:5

,,Deci Petru era păzit în temniţă

şi

Biserica nu înceta să înalţe

rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

*

Petru bătea la poartă dar slujnica Roda când i-a auzit vocea a alergat la grupul credincioşilor care se rugau, ca să le dea vestea cea bună. Dar ucenicii nu au crezut că Petru este la poartă. Nu se rugau ei pentru Petru? Oare se rugau ucenicii pentru Irod ca Domnul să-i schimbe inima faţă de Petru?

Cât de adevărat este că atunci când noi ne concentrăm împreună la rugăciune pentru o situaţie sau o persoană, Dumnezeu răspunde mult mai mult decât ne gândim sau ne imaginăm. Efeseni 3:20 ne spune: ,,Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Petru a început să trăiască pe ascuns de frica iudeilor. Mai târziu în scrisorile lui vedem ce om matur în credinţă a ajuns. Scrierile lui sunt adânci, pline de har şi putere.

Iacov a murit ca un martir. Psalmul 116:15 ne spune: ,,Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.”

În contrast cu Iacov, împăratul Irod a murit sub judecata aspră a lui Dumnezeu.

Te-ai gândit vreodată cum ai vrea să mori? Cum te pregăteşti pentru moarte? Crezi că ai timp? Ştii când va fi ultima ta zi pe pământ? Ce ai vrea să rămână scris despre tine? Ce ai vrea să laşi în urma ta? Ce ţi-ar place ca alţii să-şi amintească despre tine?

Mi-aş dori ca alţii să-şi amintească despre mine că L-am iubit mult, mult pe Domnul, că am iubit rugăciunea, Cuvântul, cântarea, biserica şi părtăşia credincioşilor. Mi-aş dori ca oamenii să spună că Duhul Sfânt a rodit în viaţa mea, că am slujit cu umilinţă şi bucurie. Mi-aş dori să spună alţii că au căutat înţelepciunea care vine de sus împreună cu mine. Mi-aş dori ca alţii să spună că s-au apropiat de Cristos prin scrierile mele.

Mi-aş dori ca alţii să spună despre mine că am umblat cu Dumnezeu.

Eu aş vrea să mor ca un copil al Domnului nu sub judecata Lui.

După moartea lui Irod, Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult şi numărul ucenicilor se mărea (12:24). Viaţa merge înainte.

 

L-am cunoscut pe Radu Mureşan. El a fost un ucenic al Domnului care a fost credincios până la moarte. Domnul să mângâie pe toţi cei ce au pierdut pe cineva drag din familie.

 

Doamne, ajută-mă să rămân credincioasă până la moarte!