Tu eşti Dumnezeul meu!

25bIsaia 25

*

Isaia 25:1a

„Doamne,

Tu

eşti

Dumnezeul

meu.”

*

Isaia L-a iubit pe Dumnezeu şi Dumnezeu i-a descoperit ce se va întâmpla în viitor. Isaia Îl laudă pe Domnul. Adevăraţii închinători vor lăuda pe Domnul pentru mântuirea primită, pentru adevărul şi puterea Lui. Domnul ne face bine, cu El suntem în siguranţă, El ne dă odihnă şi linişte când suntem obosiţi sau sub presiunea celor din jur, El uşurează poverile noastre. Domnul va ridica întunecimea spirituală şi orbirea spirituală, va şterge lacrimile din ochii celor credincioşi, va nimici moartea pentru totdeauna şi va da bucurie celor aleşi.

 

Realizezi tu cât de mult te iubeşte Domnul?

Pentru cei ce se încred în Domnul şi-L aşteaptă este o răsplată: mântuirea veşnică. Crezi?

Cum îţi dovedeşti dragostea ta faţă de Domnul?

Poţi să fii liniştită în mâna Domnului?

Crezi că va veni ziua când Domnul va şterge lacrimile din ochii tăi? Pentru ce plângi? Domnul vede, Domnul ştie. El este Mângâietorul tău. El are grijă de tine.

Cum te mângâie promisiunea lui Dumnezeu?

 

Tată, Te iubesc şi-Ţi mulţumesc pentru că mi Te descoperi. Ajută-mă să fiu alături de închinătorii adevăraţi care Te laudă pe Tine pentru toate binecuvântările pe care mi le dai. Cu Tine sunt în siguranţă, Tu îmi dai linişte şi pace, Tu ai grijă de mine şi cred promisiunile Tale. Doamne, ridică de peste mine întunecimea şi orbirea spirituală şi ajută-mă prin laudă şi închinare să trăiesc biruitoare, aşteptând împlinirea promisiunilor Tale.

Doamne, păzeşte-mă de mândrie şi de frica de moarte. Nu vreau să cad sub judecata Ta. Recunosc că tot ce am, vine de la Tine şi cred că Tu vei birui moartea, o vei distruge pentru totdeauna.

Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu pe care Îl iubesc şi căruia mă închin!

 

Inima mea laudă pe Domnul!

În Casa Domnului

Ioan 2:17b

*

„Râvna

pentru

Casa Ta

mănâncă.“

*

Care este atitudinea ta în Casa Domnului?

Poţi să lauzi pe Domnul aşa ca şi psalmistul?

„Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L robi ai Domnului care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi pe Domnul că este bun! Cântaţi Numele Lui căci este binevoitor.

Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai pe sus de toţi dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.

Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie şi pomenirea Ta ţine din neam în neam. Domnul să fie binecuvântat din Sion.“  Psalmul 135

„Mă închin în Templul Tău cel Sfânt şi laud Numele Tău pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi S-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale. În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.“

Psalmul 138:2-3

„Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt unde se arată puterea Lui.“

Laudă pe Dumnezeul tău când eşti în Casa Lui!