Doamne, Tu !!!

25cIsaia 25

Isaia 25:1a

„Doamne,

Tu

eşti

Dumnezeul meu.”

 *

Doamne, Tu eşti Dumnezeu meu! Pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie.

 

Tu, Doamne, ai prefăcut în dărâmături cetatea celor răi, Tu ai nimicit cetatea cea mare a străinilor, de aceea Te slăvesc popoarele care se încred în Tine. Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab. Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid.

Doamne, Tu ai domolit zarva popoarelor cum domoleşti căldura într-un pământ arzător. Cum este înnăduşită căldura de umbra unui nor aşa ai înnăduşit cântările de biruinţă ale asupritorilor.

 

Tată, mă bucur să ştiu că Tu pregăteşti pe muntele Tău cel sfânt un ospăţ de bucate gustoase şi miezoase, pline de măduvă. Tu înlături mahrama care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile. Tu dai la o parte tot ceea ce îi împiedică pe oamenii să Te vadă şi să Te recunoască ca Domn şi Stăpân.

Tu nimiceşti moartea pe vecie!

Tu ştergi lacrimile de pe toate feţele!

Tu îndepărtezi ocara de peste oameni!

Tu eşti Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne mântuieşte!

Ne veselim şi ne bucurăm de mântuirea Ta!

Ne odihnim sub mâna Ta cea mare care ne ocroteşte!

Cei răi vor fi călcaţi în picioare. Cei mândri vor fi doborâţi. Dibăcia mâinilor celor răi va fi o nimica, pentru că Tu prăbuşeşti la pământ zidurile lor cele înalte şi le surpi temeliile la pământ, în ţărână.

Doamne, mă bucur că Tu mă iubeşti şi eu sunt fiica Ta.

 

Inima mea Te înalţă, Doamne,

Împăratul meu şi Dumnezeul meu!

 

Advertisement

Tu eşti Dumnezeul meu!

25bIsaia 25

*

Isaia 25:1a

„Doamne,

Tu

eşti

Dumnezeul

meu.”

*

Isaia L-a iubit pe Dumnezeu şi Dumnezeu i-a descoperit ce se va întâmpla în viitor. Isaia Îl laudă pe Domnul. Adevăraţii închinători vor lăuda pe Domnul pentru mântuirea primită, pentru adevărul şi puterea Lui. Domnul ne face bine, cu El suntem în siguranţă, El ne dă odihnă şi linişte când suntem obosiţi sau sub presiunea celor din jur, El uşurează poverile noastre. Domnul va ridica întunecimea spirituală şi orbirea spirituală, va şterge lacrimile din ochii celor credincioşi, va nimici moartea pentru totdeauna şi va da bucurie celor aleşi.

 

Realizezi tu cât de mult te iubeşte Domnul?

Pentru cei ce se încred în Domnul şi-L aşteaptă este o răsplată: mântuirea veşnică. Crezi?

Cum îţi dovedeşti dragostea ta faţă de Domnul?

Poţi să fii liniştită în mâna Domnului?

Crezi că va veni ziua când Domnul va şterge lacrimile din ochii tăi? Pentru ce plângi? Domnul vede, Domnul ştie. El este Mângâietorul tău. El are grijă de tine.

Cum te mângâie promisiunea lui Dumnezeu?

 

Tată, Te iubesc şi-Ţi mulţumesc pentru că mi Te descoperi. Ajută-mă să fiu alături de închinătorii adevăraţi care Te laudă pe Tine pentru toate binecuvântările pe care mi le dai. Cu Tine sunt în siguranţă, Tu îmi dai linişte şi pace, Tu ai grijă de mine şi cred promisiunile Tale. Doamne, ridică de peste mine întunecimea şi orbirea spirituală şi ajută-mă prin laudă şi închinare să trăiesc biruitoare, aşteptând împlinirea promisiunilor Tale.

Doamne, păzeşte-mă de mândrie şi de frica de moarte. Nu vreau să cad sub judecata Ta. Recunosc că tot ce am, vine de la Tine şi cred că Tu vei birui moartea, o vei distruge pentru totdeauna.

Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu pe care Îl iubesc şi căruia mă închin!

 

Inima mea laudă pe Domnul!

Învingătorul

26aIsaia 24:16b-23

*

Isaia 24:21a

*

„În ziua aceea,

Domnul

va

pedepsi.”

*

Eşti sigură că Dumnezeu va fi Învigătorul şi va nimici moartea?

Ce ne spune Biblia despre acest lucru?

Matei 16:18 ne spune: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”.

Apocalipsa 12:12 ne spune: „De aceea bucuraţi-vă ceruri şi voi, care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme”.

Isaia 25:8 ne spune: „Domnul nimiceşte moartea pe vecie; Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit”.

1 Corinteni 15:26 ne spune: „Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea”.

1 Corinteni 15:54-57 ne spune: „Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă”. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte? Boldul morţii este păcatul şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!”

Ioan 11:25 ne spune: „Isus a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi”.

Apocalipsa 21:1-4 ne spune că cerul şi pământul vor pieri şi va fi un cer nou şi un pământ nou, va fi un nou Ierusalim, coborât din cer de la Dumnezeu.

Ştiind că moartea va fi nimicită de Cristos, vei trăi tu fără frică astăzi şi vei înfrunta cu curaj realitatea că într-o zi s-ar putea să mori? Te-ai gândit că unul din cei dragi ai tăi ar putea să moară? Cum te pregăteşti ca să înfrunţi ziua cea grea?

Cum aştepţi judecata finală? Cu răbdare şi încredere în Dumnezeu?

Cum te rogi pentru ziua judecăţii?

Cum ţi s-a schimbat gândirea în ce priveşte judecata finală a lui Dumnezeu? Care crezi că ar fi răspunsul corect la înţelegerea adevărului, Cuvântului lui Dumnezeu?

 

Da, Tată, inima mea crede şi spune

că Tu eşti Învingătorul!