Are suferinţa un scop?

Ioan 19

*

Ioan 19:17a  

*

,,Isus,

*

ducându-Şi

crucea…“

Trebuie să ne ducem crucea!

Învaţă pe copilul tău sau al altora să se uite la Dumnezeu în momente grele. Numai Dumnezeu cunoaşte viaţa fiecăruia în detalii. El cunoaşte viitorul şi ne ajută să învăţăm şi din experienţele trecutului.

Foloseşte istorisirile biblice şi biografia oamenilor care au suferit pentru Cristos, care arată că Dumnezeu a folosit situaţii grele cu un scop. Nu lăsa afară din text părţile grele, ci lasă-l pe copil să vadă cum foloseşte Dumnezeu fiecare eveniment în viaţa omului.

Când îi vorbeşti despre suferinţa Domnului, fii sigură că a înţeles relaţia Lui cu Tatăl şi dependenţa Lui de Tatăl în această perioadă grea. Suferinţa Domnului nu a fost fără scop.
Tot ce plănuieşte Dumnezeu se întâmplă.
Romani 8:28 ne spune: ,,Pe de altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu; şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.“

Dumnezeu ştie tot ce se întâmplă în viaţa ta. El te poate ajuta în orice greu şi poate schimba lucrurile şi oamenii.

Uită-te la Dumnezeu în momente grele!
El cunoaşte viitorul tău!

Cum defineşti bucuria?

Roada Duhului Sfânt este bucuria

 

Ce este Bucuria?

 

 

Ioan 14:26   ,,Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

 

Duhul Sfânt rodeşte în noi. Roada Duhului este bucuria.

Fericirea depinde de circumstanţele vieţii. Bucuria nu depinde de problemele sau realizările din viaţă ci se bazează pe realităţile spirituale ale bunătăţii lui Dumnezeu, pe dragostea Lui necondiţionată pentru noi şi victoria Lui asupra păcatului şi a întunericului.

Bucuria nu se bazează pe eforturile noastre, nici pe puterile noastre ci pe adevărul născut din relaţia noastră cu Tatăl.  Bucuria nu este o emoţie sau un simţământ trecător ci rezultatul unei alegeri de a privi deasupra aparenţelor din viaţă, către adevărata viaţă în Cristos.

Sursa bucuriei este în Cristos. Ne putem bucura de relaţia noastră cu Cristos.

Aduce bucurie în inima ta, relaţia ta cu Cristos?

 

Ne putem bucura de mântuirea pe care ne-a dat-o Cristos. Te bucuri de mântuirea Lui?

Ne putem bucura de promisiunile Lui. Cum te bucuri de promisiunile Lui?

Ne putem bucura de Împărăţia Lui. Cum te bucuri de Împărăţia Lui?

Ne putem bucura de viitorul nostru cu Cristos. Te bucuri când te gândeşti la viitorul tău împreună cu Cristos?

Noi putem experimenta zilnic bucuria Domnului.

Bucuria Domnului este tăria noastră. Neemia 8:10

Este bucurie în viaţa ta?

 

Bucuria Domnului să fie tăria ta!