Mărturia şi mărturisirea

Ioan 5:31-38

„Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul, care mărturiseşte despre Mine şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. Voi aţi trimis la Ioan şi el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea ca să fiţi mântuiţi. Ioan era lumina care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui. Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre mine că Tatăl M-a trimis. Şi Tatăl care M-a trimis, a mărturisit El Însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa. Şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.“

Domnul Isus a vorbit despre autoritatea Lui să dea viaţă şi să judece. Oamenii nu au crezut în autoritatea Domnului pentru că au căutat slava lor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Unii oameni refuză să vină la Domnul şi nu vor să aibă viaţă.

Moise a scris despre Domnul, dar oamenii nu au vrut să cerceteze Scripturile. Ioan Botezătorul a mărturisit despre Domnul Isus, dar oamenii nu au primit mărturia Lui.

Cercetezi tu Scripturile? Crezi tu ce citeşti? Eşti mulţumită să ştii adevărul sau vii la Domnul după ajutor ca să trăieşti ceea ce citeşti şi să trăieşti în dependenţă de El?

Doamne, vin la Tine, ca să Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Vreau să-Ţi văd puterea şi slava. Vreau să Te binecuvântez toată viaţa mea şi în Numele Tău să îmi  ridic mâinile pentru că Tu eşti ajutorul meu. Eu sunt plină de veselie la umbra aripilor Tale. Vreau să vestesc bunătatea şi mântuirea Ta. Ajută-mă să trăiesc adevărul pe care îl citesc în Sfintele Scripturi.

Tu eşti nădejdea mea, în Tine mă încred.

 

Domnul să te ajute să depui mărturie pentru adevăr!

Are suferinţa un scop?

Ioan 19

*

Ioan 19:17a  

*

,,Isus,

*

ducându-Şi

crucea…“

Trebuie să ne ducem crucea!

Învaţă pe copilul tău sau al altora să se uite la Dumnezeu în momente grele. Numai Dumnezeu cunoaşte viaţa fiecăruia în detalii. El cunoaşte viitorul şi ne ajută să învăţăm şi din experienţele trecutului.

Foloseşte istorisirile biblice şi biografia oamenilor care au suferit pentru Cristos, care arată că Dumnezeu a folosit situaţii grele cu un scop. Nu lăsa afară din text părţile grele, ci lasă-l pe copil să vadă cum foloseşte Dumnezeu fiecare eveniment în viaţa omului.

Când îi vorbeşti despre suferinţa Domnului, fii sigură că a înţeles relaţia Lui cu Tatăl şi dependenţa Lui de Tatăl în această perioadă grea. Suferinţa Domnului nu a fost fără scop.
Tot ce plănuieşte Dumnezeu se întâmplă.
Romani 8:28 ne spune: ,,Pe de altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu; şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.“

Dumnezeu ştie tot ce se întâmplă în viaţa ta. El te poate ajuta în orice greu şi poate schimba lucrurile şi oamenii.

Uită-te la Dumnezeu în momente grele!
El cunoaşte viitorul tău!

Ai un model de rugăciune?

Ioan 16:24

,,Cereţi şi veţi căpăta.”

 

Ai un plan de rugăciune?

 

Te rogi împreună cu copilul tău?

Învaţă pe copil să se roage, şi dă-te pe tine exemplul. Dacă ai un plan de rugăciune pe subiecte, poţi să te rogi scurt şi la subiect. Nu prezenta toată lista odată. Este prea mult pentru copil.

Toate alegerile şi deciziile copilului pot fi pentru tine o sursă de îngrijorare.

Aminteşte-ţi ce spune Biblia în Filipeni 4:6-7 ,,Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.“

Roagă-te mereu, în prezenţa copilului tău, ca să te audă. Scaldă-l în rugăciunile tale.

Romani 12:12b, ne spune să stăruim în rugăciune.

Domnul Isus S-a rugat Tatălui. Roagă-te şi tu Tatălui.

Rugăciunea este respiraţia sufletului.

Ce ceri tu Domnului?

Iată ce spune Solomon în Proverbe 2:3-6  ,,Dacă vei cere înţelepciune şi te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune, din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.“

 

Domnul să te păzească de îngrijorare şi să-ţi dea înţelepciune!

 

 

Cum vorbeşti cu Tatăl tău?


Ioan 15

 

Ioan 15:1b 

,,Tatăl meu este Vierul.”

 

Sfinte Tată,

sunt nespus de onorată să am pe cineva atât de mare şi de  puternic lângă mine. Într-o lume aşa de nesigură Tu eşti siguranţa mea. Tu eşti viaţa mea. Rămânerea mea în Tine îmi asigură viaţă şi rodire. Pentru că Tu eşti cu mine, vreau din viaţa pe care Tu mi-o dai, să dau şi altora.

Mulţumesc că mă ajuţi să rămân indiferentă la ura lumii. Şi pe Tine Te-au urât. Vreau să învăţ mereu şi mereu să răspund cu dragostea Ta, să aleg să iert, să iubesc, să zâmbesc, să fiu înţelegătoare, să trec cu vederea, etc.

Mulţumesc că îmi dai linişte şi putere de acceptare a situaţiilor şi a oamenilor pe care Tu îi trimiţi în viaţa mea. Mulţumesc că mă ajuţi să tac, să nu critic, să nu mă supăr, să vorbesc frumos, să nu mă apăr, să nu mă dezvinovăţesc, să nu mă mânii, etc.

Vreau să trăiesc în umilinţă acceptând pe toţi cei din jurul meu aşa cum sunt şi să-i iubesc cu iubirea Ta. Vreau să mă rog mai mult atât pentru mine ca să stau în ascultare de Tine cât şi pentru alţii fie că sunt credincioşi fie că sunt necredincioşi.

Mă rog ca inima mea să bată cum bate inima Ta.

Ura este un păcat. Să nu se alipească de mine în nici o formă de ură, de indiferenţă faţă de anumite lucruri sfinte sau persoane, sentimente sau vorbe nestăpânite, tulburare, etc.

 

Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti nelegiuirea,

de aceea Dumnezeu te-a uns cu un untdelemn de bucurie!

 

 

Cum defineşti dragostea?

Dragostea Agape

*

Ioan 14:26  

,,Dar Mângâitorul,

adică Duhul Sfânt,

pe care-L va trimite Tatăl

în Numele Meu,

vă va învăţa

toate lucrurile

şi vă va aduce aminte

de tot ce v-am spus Eu.”

*

Ce mi-aş dori cel mai mult?

Care este nevoia mea cea mai mare?

În viaţa mea am cea mai mare nevoie de Duhul Sfânt cu roada Lui: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor, smerenia etc.

Roada Duhului este semnul prezenţei lui Dumnezeu în credincios.

Roada Duhului este pecetea credinciosului.

Roada Duhului este ceea ce numai Dumnezeu poate produce.

Roada Duhului este dragostea.

Dragostea este răbdătoare, se poartă frumos, nu invidiază, nu este mândră, nu este obraznică, nu este egoistă, nu se mânie, nu ţine evidenţa lucrurilor rele, nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr, întotdeauna protejează, întotdeauna este încrezătoare, întotdeauna speră şi întotdeauna perseverează. 1 Corinteni 13:4-7

Umbli în dragoste? Iubeşti întâi pe cei din casa ta? Crezi că felul în care te porţi acasă, arată cum eşti de fapt? Eşti o persoană plină de dragoste acasă? Când vezi că nu mai ai dragoste, fugi la Dătătorul dragostei? Crezi că  El dă cu mână largă? Ceri mereu dragoste? Îţi umpli inima şi mintea cu dragoste? Îţi aminteşti că eşti slujitoare, nu stăpână? Îţi aminteşti că Isus a slujit dându-şi chiar viaţa ,,ca răscumpărare pentru mulţi”? Iubeşti cu privirea, cu cuvinte, cu fapte, cu atitudinea, cu tăcerea, cu ascultarea etc.?

 ,,Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” (Marin Preda)

Dumnezeu este dragoste! 1 Ioan 4:16b

Este astăzi ,,dragoste” în inima ta?

Duhul Sfânt să rodească dragostea în inima ta astăzi!

Domnul să umple inima ta cu dragoste în fiecare zi!