În Templu

Ioan 2:11-25

„După aceea Isus S-a pogorât la Capernaum, împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui şi acolo n-au rămas multe zile. Paştele Iudeilor erau aproape şi Isus S-a suit la Ierusalim. În Templu i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând jos. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele şi le-a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.“  Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru casa Ta mă mănâncă pe Mine.“ Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?“ Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.“ Iudeii au zis: „Au trebuit patru zeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta şi Tu îl vei ridica în trei zile?“ Dar El le vorbea despre Templul trupului Său. Tocmai de accea când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi nu avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om fiindcă El Însuşi ştia ce este în om.“

 

Cum explici tu expresia aceasta: „Râvna pentru casa Ta mă mănâncă pe Mine?“

Cine face ordine în biserica ta? Cum?

Cum şi cine ar trebui să rezolve dezordinea din biserică?

Cum crezi că se zideşte Templul Domnului? În câţi ani?

Trebuie să ne zidim sufleteşte toată viaţa sau nu? Cum te zideşti tu? În fiecare zi? În ziua Domnului? Din când în când?

Crezi tu Cuvântul sau aştepţi semne şi minuni de la Domnul? Crezi că Domnul ştie tot ce este în tine?

 

Crede din toată inima ta tot ce a spus Domnul Isus!

 

Advertisement

Transformare şi curăţire

Ioan 2:1-11

„Isus transformă apa în vin.“

Ioan 2:11

,,Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus

în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au crezut în El.“

*

Ce minune a făcut Domnul în viaţa ta anul acesta?

Domnul Isus are putere să transforme şi autoritate să curăţească.

Crezi că ai nevoie de o transformare radicală? Crezi că ai nevoie de o curăţire mare în viaţa ta? În mintea ta?

Cum reacţionezi când Domnul îţi arată păcatul?

Minunile (vindecările) fizice sunt semne care arată spre minunile care vizează spiritul.

Dacă credinţa este adevarată, se vede din fapte. Credinţa în Isus aduce viaţă nouă şi bucurie. Maria, mama Domnului, a crezut că Domnul poate face o minune. Minunea a adus bucurie.

Entuziasmul pentru Dumnezeu vine dintr-o relaţie adâncă cu Cristos. Cum stai cu entuziasmul pentru Cristos? Te bucură pe tine minunile lui Cristos?

Domnul Isus a venit să transforme obiceiurile în învaţături pline de viaţă şi bucurie.

Ce anume trebuie transformat în viaţa ta? Vorbirea, mânia, supărarea, amăraciunea,…practici nesănătoase, atitudini nepotrivite, obiceiuri rele, relaţii rupte etc?

Dumnezeu vrea să curăţească închinarea noastră şi astăzi.

Închinarea trebuie să-L laude pe Dumnezeu, nu pe mine. Te bucuri să Te închini Domnului în felul tău sau cauţi să placi Domnului în închinarea ta?

Ce a schimbat Domnul în viaţa ta săptămâna aceasta?

Ce crezi că trebuie să faci ca să înţelegi lucrurile spirituale?

Doamne, Tu ai fost chemat la nunta din Cana unde ai făcut o mare transformare şi apoi ai făcut o mare curăţire în Templu. Te chem şi eu în viaţa mea să faci o mare transformare şi o mare curăţire în templul vieţii mele. Vreau ca să umblu în ascultare de Tine ca să îmi arăţi slava Ta.

Doamne, arată-mi slava Ta!

Cine este marea ta iubire?

 

Ioan 21:15-19

 *

Ioan 21:15  

*

,,Simone,

fiul lui Iona,

Mă iubeşti?“

*

 

Îl iubeşti tu pe Domnul Isus?

Dacă Domnul ar sta acum în faţa ta şi te-ar întreba (El nu eu) ,,Mă iubeşti?“, ce ai răspunde?

Dacă Îl iubeşti de ce Îl iubeşti?

Singurul motiv acceptabil în lucrarea lui Cristos este dragostea pentru El.

Care este motivul (motivaţia) tău în lucrare? Presiune din partea altora, presiune din partea familiei sau a bisericii? Educaţia ta? Mândria? Plăcerea? Concurenţa? Experienţa? Câştigul? Favoarea din partea altora?

De ce faci ceea ce faci?

 

Numai ce faci din dragoste pentru Cristos are valoare eternă.

 

Cum lucrezi la motivaţia slujirii tale? Îl vei întreba pe Dumnezeu cum şi ce să faci, cum şi ce să schimbi, cum şi ce să vorbesti, cum şi ce să vezi, etc.?

Dumnezeu a dat o poruncă credincioşilor să hrănească şi să aibă grijă de cei ce sunt ai Lui.

Dumnezeu are un plan pentru fiecare credincios.

Când Domnul l-a întrebat pe Petru de trei ori ,,Mă iubeşti?“, a vrut să-l ajute să înţeleagă cine este Petru fără Cristos. Petru L-a tăgăduit pe Domnul de trei ori în public şi Domnul l-a restaurat tot public.

Fie ruga ta: Doamne, vreau ca ceea ce fac să izvorască din dragostea mea pentru Tine.

 

Doamne, Tu eşti marea mea iubire!

 

 

Frică sau încredere

Ioan 19

*

Ioan 19:17a  

*

,,Isus,

*
ducându-Şi

crucea…“

Trebuie să ne ducem crucea!

Învaţă pe copilul tău sau al altora  să aibă curaj şi credinţă în momente grele din viaţă.
Petru, când s-a lepădat de Domnul, a avut o experienţă tristă care l-a apropiat de Domnul.

Învaţă pe copilul tău sau al altora să se aştepte la ceva bun în orice greutate din viaţă. Acest fel de a privi viaţa, face povara mai uşoară. Sunt momente în viaţă când nimic nu pare bun. Atunci avem mare nevoie de încredere în Domnul. Spune copilului: ,,Nu ştim de ce, nu înţelegem de ce se întâmplă aceste lucruri, dar ne încredem în Dumnezeu care are grijă de cei ce suferă.“

Ucenicii Domnului au fost plini de frică şi au uitat înştiinţarea Domnului, atunci când Domnul a fost arestat şi răstignit.
Când crizele vin în viaţa copilului, nu vrei să fie plin de frică, să uite adevărul sau
să-şi piardă credinţa. De aceea începe să-l înveţi de mic să aibă curaj şi credinţă în momentele grele din viaţă.
Evrei 11:1 ne spune: ,,Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”

Domnul să te ajute să ai curaj şi credinţă în vremuri grele!

Încrederea ta să fie neclintită şi

încredinţarea ta să fie puternică!

Tragedie sau Triumf?

Este moartea o

tragedie sau un triumf?

Ioan 19:18-30

Ioan  1:30a   

,,Isus a zis:

,,S-a isprăvit!“

Planul lui Dumnezeu pentru noi implică terminarea lucrului încredinţat.

Când Domnul Isus a zis la cruce ,,S-a sfârşit“, a dovedit victoria Lui. Lucrarea dată Lui, de Dumnezeu, a ajuns la sfârşit. Moartea Domnului Isus a fost un triumf, nu o tragedie. Planul de răscumpărare al omenirii a fost dus la îndeplinire.

Ce lucrare care rămâne veşnic, trebuie s-o duci la bun sfârşit?
Vei duce la bun sfârşit lucrarea încredinţată? Nu începutul unui lucru este important ci sfârşitul lui. Degeaba ai început frumos, dacă sfârşitul este ruşinos. Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui.

Moartea Domnului Isus pe cruce a fost şi un lucru ruşinos. A fost umilitor să fie dezbrăcat şi expus atâtor oameni cunoscuţi şi necunoscuţi. El a făcut acest lucru în locul meu, a luat asupra Lui ruşinea mea, păcatul meu ca să mă împace cu Tatăl.

Ce te-a impresionat cel mai mult în ce priveşte moartea şi răstignirea Domnului? (poate vrei să citeşti în toate evangheliile)
Cum te vei ruga după ce citeşti despre răstignire în evanghelii?
Vei schimba ceva în viaţa ta în săptămâna aceasta?
Vrei să scrii o rugăciune?

,,Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El; şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă…“ Isaia 53:3-5,10a

Domnul să te ajute să duci la bun sfârşit lucrarea Lui!

Schimbă tragedia în triumf !!!

Care sunt trăirile tale când se vorbeşte despre răstignirea Domnului?

Ioan 19:18-24

,,Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţii doi, unul deoparte şi altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii; şi era scris: ,,Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.“ Mulţi din Iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate. Era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte. Preoţii cei mai de seamă ai Iudeilor i-au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,,Împăratul Iudeilor“. Ci scrie că El a zis: ,,Eu sunt Împăratul Iudeilor. “ Pilat a răspuns: ,,Ce am scris, am scris!“ Ostaşii, după ce L-au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. Şi au zis între ei: ,,Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.“ Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.“ Iată ce au făcut ostaşii.“

Crucea sau răstignirea Domnului Isus este unul dintre răspunsuri la multele întrebări despre suferinţă. Moartea prin răstignire era o suferinţă foarte grea.
Răstignirea este un subiect discutat de obicei la sărbătoarea Paştelor.
Deşi am ştiut toată viaţa despre răstignire, cred că nu înţeleg în întregime acest lucru.
Cum înţelegi tu răstignirea? Care sunt trăirile tale când se vorbeşte despre răstignirea Domnului?
Ostaşii împărţeau hainele Domnului. Cum se poate purta cineva în felul acesta faţă de Unul care moare?
Dacă tu ai fi la cruce, ce ai face?
Domnul a fost dezbrăcat de slava cerească pentru ca să poată purta păcatele mele şi ale tale; a fost străpuns pentru fărădelegile mele şi ale tale. Când Adam şi Eva au fost îmbrăcaţi cu haine din pielea unui animal (după ce au căzut în păcat), a fost nevoie de o jertfă pentru haina lor. A fost nevoie de jertfa Domnului ca să mă îmbrace pe mine şi pe tine în neprihănirea Lui.

Isus cel răstignit este Împăratul tău!

Mulţumesc că ai murit în locul meu!

Voi bea paharul?

Domnul Isus în grădină
Ioan 18:1-11

,,După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat El şi ucenicii Lui. Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de farisei şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis: ,,Pe cine căutaţi?“ Ei I-au răspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!“ Isus le-a zis: ,,Eu sunt!“  Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei. Când le-a zis Isus: ,,Eu sunt“, ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: ,,Pe cine căutaţi?“ Pe Isus din Nazaret, i-au zis ei. Isus a răspuns: ,,V-am spus că Eu sunt.  Dacă mă căutaţi pe Mine, lăsaţi-i pe aceştia să se ducă.“ A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe nici unul din aceia pe care Mi i-ai dat.“  Simon Petru care avea o sabie, a scos-o, l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Isus i-a zis lui Petru: ,,Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?“

Domnul Isus avea un loc special, în grădină, unde petrecea timp cu ucenicii Lui pe care îi iubea. Ai tu un loc special, unde împreună cu ucenicii Domnului (credincioşii) vă adunaţi la închinare? Cum arde inima ta pentru închinare împreună cu aleşii Domnului?
Oare de ce soldaţii s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ înaintea Domnului Isus? Ce faci tu în prezenţa Domnului? Îţi permiţi să stai, să arăţi, să te porţi, oricum? Ce spune închinarea ta despre Dumnezeul tău?
Dacă tu ai fi fost în grădină cu Domnul Isus, ce ai fi făcut? L-ai fi apărat pe Domnul Isus ca şi Petru?
Domnul Isus s-a rugat înainte de a merge în grădină unde a fost prins de soldaţi şi dus la judecată.
Ce faci tu înainte de a te duce undeva (oriunde poţi fi prins şi dus la judecată)? Cum te pregăteşti? Nu ştii de unde sare vânzătorul, trădătorul, ispititorul.
Domnul Isus nu a pierdut nimic din ce i-a dat Tatăl. Ai tu grijă de ce ai primit?

Care este paharul pe care tu trebuie să-l bei?

Domnul să te ajute să nu pierzi nimic din ce ţi-a dat El!

Cum te mângâie Psalmii când îi citeşti?

Ioan 17


Ioan 17: 21 ,,Mă rog…“

 

Roagă-te prin psalmi.

 

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea ca să nu rămân de ruşine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă. Pleacă-ţi urechea spre mine şi ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine unde să pot fugi totdeauna.

Mulţumesc că Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.

Izbăveşte-mă din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor. Căci Tu eşti nădejdea mea, în Tine mă încred din tinereţea mea.

Tu eşti binefăcătorul meu.

Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii. Când mi se duc puterile nu mă părăsi.

Ajută-mă să vestesc cu gura mea, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, şi să spun despre  lucrările Tale cele puternice, căci Tu m-ai învăţat să vestesc minunile Tale.

Te voi lăuda şi voi cânta credincioşia Ta cu bucurie pe buze, cu bucurie în sufletul pe care Tu l-ai izbăvit. (Psalmul 71)

 

Domnul să fie o stâncă de scăpare pentru tine!

 

Cum te ajută cartea Psalmilor ca să te rogi?

Ioan 17

Te ajută cartea Psalmilor să te rogi?

Ioan 17:21 

,,Mă rog…“

 

Roagă-te prin psalmi.

 

Doamne, în Tine mi se încrede sufletul; de la Tine îmi vine ajutorul.

Da, Tu eşti stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.

Da, sufletul meu se va încrede în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

Nu mă încred în asuprire şi nu îmi pun nădejdea zadarnică în răpire. Când bogăţiile cresc, nu îmi lipesc inima de ele.

Mulţumesc că îmi vorbeşti de multe ori şi am înţeles că puterea este a lui Dumnezeu.

A Ta este, Doamne, şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.

Mulţumesc, Doamne, Dumnezeul meu, că ai milă de mine şi mă binecuvântezi. Fă să lumineze faţa Ta peste mine, ca să se cunoască pe pământ calea Ta şi printre oameni mântuirea Ta.

Vreau să am inima curată pentru că, da, bun este Domnul cu cei cu inima curată.

(Psalmul 62)

 

Domnul să fie ajutorul şi turnul tău de scăpare!

 

Cum Îl glorifică pe Tatăl rugăciunea ta?

Rugăciunea ta Îl glorifică pe Tatăl?

Ioan 17

 Ioan 17:4a 

,,Eu

Te-am proslăvit pe pământ.“

 

Rugăciunea Domnului Isus Îl glorifică pe Tatăl.

Cea mai mare dorinţă a Domnului Isus a fost să-L glorifice pe Tatăl. Aceasta a fost misiunea Lui pe pământ. Isus a revelat gloria Tatălui prin persoana Lui.

Domnul este glorificat prin oamenii care sunt transformaţi prin Duhul Domnului, în asemănare cu Cristos.

Credincioşii nu aparţin lumii, de aceea lumea îi urăşte. Lumea zace în cel rău; este condusă de cel rău.

Credincioşii sunt o minoritate în pericol, de aceea trebuie să biruiască pe cel rău.

Pe de altă parte, credincioşii au o responsabilitate faţă de lume: să-L facă ,,cunoscut“ pe Dumnezeu, prin viaţa lor.

Cea mai mare dovadă a dragostei Tatălui pentru noi este Domnul Isus Cristos. În El, fiecare credincios este preţios şi valoros.

Domnul Isus a venit să ne înveţe unitatea între noi aşa cum este unitate între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dumnezeu ajută la păstrarea unităţii între credincioşi. Unitatea are ca scop glorificarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu păzeşte pe credincioşi de cel rău.

Dumnezeu îi ajută pe credincioşi să ducă la bun sfârşit misiunea lor în lume.

 

Domnul să te păzească de cel rău!