Vegheați

soon*

Matei 25: 13: ,,Vegheaţi, deci, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

Cei ce sunt gata pentru revenirea Domnului Isus, doresc apropierea de El, ascultă de poruncile Lui, urmăresc curăţia în gândire şi purtare, promovează adevărul în lume, cresc în dragoste faţă de Salvatorul şi faţă de semeni, influenţează pe alţii în bine, plănuiesc împreună cu Dumnezeu şi vestesc Evanghelia. Toate aceste lucruri nu sunt posibile fără puterea Duhului Sfânt care lucrează în cei ce Îl urmează pe Hristos şi-i pregăteşte pentru venirea Domnului.

Doamne, ajută-mă să veghez și să Te aștept cu bucurie.

Rugaţi-vă !!!

1pray*

Luca 21:36 

,,Vegheaţi, deci, în tot timpul şi

rugaţi-vă, ca să aveţi putere !”

*

“Creatorul nu are trebuinta de ceremonii religioase si de tamaieri; noi Il laudam pe cat ne sta in putinta, cu cuvinte de rugaciune si de multumire pentru toate.” 

Iustin Martirul
“Rugaciunea este fortareata credintei, arma noastra de atac si aparare impotriva dusmanului care ne pandeste pretutindeni.” 
Tertulian
“Rugaciunea se afla in centrul credintei, ea fiind cea mai curata exprimare a sa. Ea se naste din Cuvantul lui Dumnezeu, are valoare si isi trage seva numai prin el.” 
Origen

“Rugaciunea se ridica numai pe scara de aur a credintei.” 
Nicolae Iorga“Dumnezeu asculta rugaciunile noastre si, daca nu ne raspunde dupa dorinta noastra, ne raspunde totusi dupa dragostea Lui mare. Dar noi nu pricepem de multe ori raspunul Lui.” 
Teodor Popescu

“Cugeta adanc la ce spui Domnului. Sa nu fi fals, caci Domnul te cunoaste.” 
Liviu Olah

În Gheţimani

Ioan 6:4  ,,Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.”

Învaţă pe copilul tău sau al altora ce sărbătorim la ,,Paşte”, prin citirea din Scriptură.

Marcu 14:32-50  Arestarea Domnului

Domnul Isus a ştiut ce se va întâmpla dar nu a fugit nici nu s-a ascuns.
Domnul Isus a vrut să facă voia Tatălui.

Marcu 14:32-41a

,,S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Gheţimani. Şi Isus le-a zis ucenicilor Săi: ,,Şedeţi aici până Mă voi ruga.” L-a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânteze şi să Se mâhnească foarte tare. El le-a zis: ,,Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneţi aici şi vegheaţi.” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea ,,Ava”, adică ,,Tată”, ,,Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă. Depărtează de la Mine paharul acesta. Totuşi, facă-Se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: ,,Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost înstare să veghezi? Veghiaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit a venit a treia oară şi le-a zis: ,,dormiţi de acum şi odihniţi-vă!

Domnul Isus a avut trei prieteni foarte apropiaţi faţă de care şi-a deschis inima.
Ai tu cel puţin o persoană la care poţi fugi după ajutor?
Ce înseamnă să veghezi?
Recunoşti că rugăciunea şi vegherea ne ajută să nu cădem în ispită?
Domnul Isus a zis Tatălui: ,,Tată, facă-se voia Ta”.
Cauţi tu voia Tatălui sau voia ta este mai importantă?

Pregăteşte sărbătoarea cu rugăciune! Veghează şi te roagă ca să nu cazi în ispită!

Meditează la moartea şi învierea Domnului!

Rugăciune pentru protecţia familiei

1 Petru 5:8-11
,,Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.”

Doamne, mulţumim că vrei să protejezi familiile noastre, de aceea ne spui care este pericolul şi ce avem de făcut. Avem un duşman, pe diavolul, care caută să distrugă familiile noastre. Vrem să veghem şi să fim treji, să ne împotrivim celui rău, fiind tari în credinţă. Ajută-ne să nu cedăm la ispitiri de tot felul, ci, să ne păstrăm curaţi chiar dacă trebuie să suferim pentru puţină vreme. Mulţumim pentru harul Tău şi pentru chemarea Ta. Credem că Tu ne vei întări, ne vei desăvârşi, ne vei da putere şi ne vei ajuta să rămânem neclintiţi. A Ta să fie slava în veci.

Domnul să protejeze familia ta!

Veghează în familia ta!