În Gheţimani

Ioan 6:4  ,,Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.”

Învaţă pe copilul tău sau al altora ce sărbătorim la ,,Paşte”, prin citirea din Scriptură.

Marcu 14:32-50  Arestarea Domnului

Domnul Isus a ştiut ce se va întâmpla dar nu a fugit nici nu s-a ascuns.
Domnul Isus a vrut să facă voia Tatălui.

Marcu 14:32-41a

,,S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Gheţimani. Şi Isus le-a zis ucenicilor Săi: ,,Şedeţi aici până Mă voi ruga.” L-a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânteze şi să Se mâhnească foarte tare. El le-a zis: ,,Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneţi aici şi vegheaţi.” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea ,,Ava”, adică ,,Tată”, ,,Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă. Depărtează de la Mine paharul acesta. Totuşi, facă-Se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: ,,Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost înstare să veghezi? Veghiaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit a venit a treia oară şi le-a zis: ,,dormiţi de acum şi odihniţi-vă!

Domnul Isus a avut trei prieteni foarte apropiaţi faţă de care şi-a deschis inima.
Ai tu cel puţin o persoană la care poţi fugi după ajutor?
Ce înseamnă să veghezi?
Recunoşti că rugăciunea şi vegherea ne ajută să nu cădem în ispită?
Domnul Isus a zis Tatălui: ,,Tată, facă-se voia Ta”.
Cauţi tu voia Tatălui sau voia ta este mai importantă?

Pregăteşte sărbătoarea cu rugăciune! Veghează şi te roagă ca să nu cazi în ispită!

Meditează la moartea şi învierea Domnului!

Te recunoşti în persoana lui Petru?

Ioan 18:1-27

Ioan 18: 19

,,Marele preot

a întrebat pe Isus

despre ucenicii Lui

şi

despre învăţătura Lui.”

Cunoşti învăţătura Domnului Isus? Cum se poate ca un mare preot (care cunoştea Legea), să nu recunoască învăţătura Domnului Isus? De ce este greu pentru unii oameni foarte religioşi ca să recunoască adevărul?
Din exemplul lui Petru înţelegem că oricine poate ajunge într-o stare de tăgăduire a Mântuitorului. Petru s-a lepădat de trei ori. Un păcat aduce altul şi altul după el. Ce anume din exemplul lui Petru te-ar ajuta în starea ta de negare?
Domnul ştie că noi vom cădea, dar este gata să ne dea iertare când ne pocăim.
Petru nu a fost un rebel. A fost slab şi fricos. Tu cum eşti? Unde ai căzut? Care îţi este păcatul? Poţi să îţi vezi păcatul? Eşti gata să-l mărturiseşti Domnului şi să îţi ceri iertare? Cum Îi vei mulţumi Domnului pentru iertarea din săptămâna aceasta?
Petru a plâns cu amar. Cum îţi plângi tu păcatul? Te doare păcatul tău?
Te recunoşti în persoana lui Petru?
Domnul Isus S-a lăsat legat şi răstignit ca eu şi tu să fim liberi.
Ce înseamnă eliberarea şi libertatea pentru tine?
Domnul Isus îi iubeşte pe cei ce sunt ai Lui şi are grijă de ei.
Domnul i-a apărat pe ucenici când a spus celor ce L-au căutat, să-i lase pe ucenici să plece. Cum ai tu grijă de cei de lângă tine şi cum îi aperi? Este atenţia ta numai la tine sau vezi şi pe cei din jurul tău?
Fiecare persoană trebuie să aleagă: credinţa sau necredinţa.
Necredinţa aduce frică şi cine se teme nu poate face o lucrare. Credinţa poate lucra.
Ce alegi tu în problema ta? Credinţa sau frica?
Există curăţire şi iertare pentru cei ce se pocăiesc.
Petru a fost iertat. A fost şi folosit de Dumnezeu ca să lucreze în Împărăţia Lui şi a rămas un exemplu pentru noi. Ce este pocăinţa pentru tine? Trebuie să te pocăieşti în fiecare zi? Cum ţi-e inima când ceri iertare Domnului?

Domnul are un viitor şi pentru tine!
El vrea să te folosească în Împărăţia Lui!

Ce răspunzi tu celor care te întreabă despre credinţa ta?

Ioan 18:19-27

,,Marele preot L-a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Isus i-a răspuns: ,,Eu am vorbit lumii pe faţă. Totdeauna am învăţat norodul în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi Iudeii şi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată aceia ştiu ce am spus.“ La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus şi a zis: ,,Aşa răspunzi marelui preot?“ Isus i-a răspuns: ,,Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?“ Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. Ei i-au zis: ,,Nu cumva eşti şi tu unul din ucenicii Lui?“ El s-a lepădat şi a zis: ,,Nu sunt.“ Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: ,,Nu te-am văzut eu cu El în grădină?“ Petru iar s-a lepădat. Şi îndată a cântat cocoşul.“

Mulţi dintre noi am trăit pe vremea comuniştilor. Parcă acest pasaj seamănă cu un interogatoriu comunist.
Ce răspunzi tu celor care te întreabă despre credinţa ta? Cum îţi prezinţi credinţa? Cum îţi aperi credinţa? Vrei să scrii o pagină despre credinţa ta?
Cum ai reacţiona dacă cineva ţi-ar da o palmă?
Domnul a întrebat: „De ce mă baţi?“ Care sunt întrebările tale când primeşti palme?

Noi primim multe palme acasă, la lucru, la biserică. Unele le merităm, altele nu. Important este ce fac eu când primesc palme.

Domnul să-ţi dea putere să răspunzi răului cu bine!

Voi bea paharul?

Domnul Isus în grădină
Ioan 18:1-11

,,După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat El şi ucenicii Lui. Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de farisei şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis: ,,Pe cine căutaţi?“ Ei I-au răspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!“ Isus le-a zis: ,,Eu sunt!“  Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei. Când le-a zis Isus: ,,Eu sunt“, ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: ,,Pe cine căutaţi?“ Pe Isus din Nazaret, i-au zis ei. Isus a răspuns: ,,V-am spus că Eu sunt.  Dacă mă căutaţi pe Mine, lăsaţi-i pe aceştia să se ducă.“ A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe nici unul din aceia pe care Mi i-ai dat.“  Simon Petru care avea o sabie, a scos-o, l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Isus i-a zis lui Petru: ,,Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?“

Domnul Isus avea un loc special, în grădină, unde petrecea timp cu ucenicii Lui pe care îi iubea. Ai tu un loc special, unde împreună cu ucenicii Domnului (credincioşii) vă adunaţi la închinare? Cum arde inima ta pentru închinare împreună cu aleşii Domnului?
Oare de ce soldaţii s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ înaintea Domnului Isus? Ce faci tu în prezenţa Domnului? Îţi permiţi să stai, să arăţi, să te porţi, oricum? Ce spune închinarea ta despre Dumnezeul tău?
Dacă tu ai fi fost în grădină cu Domnul Isus, ce ai fi făcut? L-ai fi apărat pe Domnul Isus ca şi Petru?
Domnul Isus s-a rugat înainte de a merge în grădină unde a fost prins de soldaţi şi dus la judecată.
Ce faci tu înainte de a te duce undeva (oriunde poţi fi prins şi dus la judecată)? Cum te pregăteşti? Nu ştii de unde sare vânzătorul, trădătorul, ispititorul.
Domnul Isus nu a pierdut nimic din ce i-a dat Tatăl. Ai tu grijă de ce ai primit?

Care este paharul pe care tu trebuie să-l bei?

Domnul să te ajute să nu pierzi nimic din ce ţi-a dat El!