Pe cine biciuieşti acum?

Ioan 19:1-9

,,Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de El şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis Iudeilor: ,,Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.“ Isus a ieşit afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. ,,Iată omul!“ le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu găsesc nici o vină în El.“ Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“ Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi i-a zis lui Isus: ,,De unde eşti Tu?“  Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.“

De câte ori L-ai biciuit pe Domnul prin păcatul tău? Sau de câte ori I-ai dat palme prin neascultarea ta?

Pe cine biciuieşti acum prin purtarea ta? Cui dai palme prin vorbirea ta?

Cum înţelegi tu ura oamenilor? Uneori ura oamenilor din jurul nostru ne spune că trebuie să murim (să renunţăm, să cedăm, să tăcem, etc.)

Mulţi oameni se ţin de lege, dar legea omoară, şi ajung stăpâniţi de frică.

Domnul Isus a venit pe pământ ca să moară pentru noi, căci ne-a iubit. Dragostea Lui topeşte frica din inimile noastre căci dragostea desăvârşită alungă teama.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că Tu mă ajuţi să trăiesc fără vină şi fără frică.

 

Domnul să te găsească fără vină şi fără frică!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s