Batjocurile ostaşilor

Ioan 6:4 

*

„Paştele,

*

praznicul Iudeilor

*

erau aproape.“

Marcu 15:16-32  Batjocurile ostaşilor

Domnul Isus a avut putere să se dea jos de pe cruce, dar El nu a vrut să o facă pentru că a ştiut că Dumnezeu Îl vrea acolo, de aceea a ascultat de Dumnezeu.

Marcu 15:16-32
„Ostaşii L-au adus pe Isus în curte, adică în palat şi au adunat toată ceata ostaşilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-L loveau în cap cu  o trestie. Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. După ce şi-au bătut joc astfel de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. L-au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota care tălmăcit înseamnă „Locul Căpăţânii.“ I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi ca să ştie ce să ia fiecare. Când L-au răstignit era ceasul al treilea. Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.“ Împreună cu El au fost răstigniţi doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.“ Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu care strici Templu şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pogoară-Te de pe cruce!“ Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă împreună cu cărturarii îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit şi pe Sine Însuşi nu se poate mântui! Cristosul, Împăratul lui Israel, să se pogoare de pe cruce ca să vedem şi să credem!“ Cei răstigniţi împreună cu ei, îşi băteau joc de El.“

Ţi se întâmplă să te aşezi pe scaunul celor batjocoritori?
Ţi se întâmplă să râzi de cineva care suferă?
Ce dovedesc cuvintele tale? Ce dovedeşte atitudinea ta?
Recunoşti mustrarea Domnului când faci rău?
Cum mulţumeşti Domnului Isus că a suferit batjocură şi pentru tine?

Mulţumeşte Domnului că a suferit şi pentru tine.

Pe cine biciuieşti acum?

Ioan 19:1-9

,,Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de El şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis Iudeilor: ,,Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.“ Isus a ieşit afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. ,,Iată omul!“ le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu găsesc nici o vină în El.“ Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“ Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi i-a zis lui Isus: ,,De unde eşti Tu?“  Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.“

De câte ori L-ai biciuit pe Domnul prin păcatul tău? Sau de câte ori I-ai dat palme prin neascultarea ta?

Pe cine biciuieşti acum prin purtarea ta? Cui dai palme prin vorbirea ta?

Cum înţelegi tu ura oamenilor? Uneori ura oamenilor din jurul nostru ne spune că trebuie să murim (să renunţăm, să cedăm, să tăcem, etc.)

Mulţi oameni se ţin de lege, dar legea omoară, şi ajung stăpâniţi de frică.

Domnul Isus a venit pe pământ ca să moară pentru noi, căci ne-a iubit. Dragostea Lui topeşte frica din inimile noastre căci dragostea desăvârşită alungă teama.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că Tu mă ajuţi să trăiesc fără vină şi fără frică.

 

Domnul să te găsească fără vină şi fără frică!