Fără frică

Ioan 12:42-50

„Totuşi chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El, dar, de frica Fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cine mă vede pe Mine Îl vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: „Cuvântul“  pe care l-am vestit Eu.  Acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc, şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.“

Sunt şi astăzi oameni care cred, dar de frica altora nu-L mărturisesc pe Domnul. Dacă Domnul este cu tine, nu are de ce să-ţi fie frică. Încrede-te în El.

Cum Îl mărturiseşti tu pe Domnul? Prin vorba ta? Prin tăcerea ta? Prin răbdarea ta? Prin faptele tale bune?

Domnul este gata să ne elibereze din tot întunericul acestei lumi. Auzirea şi păzirea cuvintelor Lui ne mută din întuneric la lumină.

În ziua de apoi va fi o judecată a celor ce nesocotesc cuvintele Domnului. Ce crezi tu despre ziua judecăţii?

Credinţa în Domnul Isus ne dă victorie şi putere să-L mărturisim

Domnul să pună cuvintele Lui în gura ta ca să-L mărturiseşti fără frică!

Pe cine biciuieşti acum?

Ioan 19:1-9

,,Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de El şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis Iudeilor: ,,Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.“ Isus a ieşit afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. ,,Iată omul!“ le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu găsesc nici o vină în El.“ Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“ Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi i-a zis lui Isus: ,,De unde eşti Tu?“  Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.“

De câte ori L-ai biciuit pe Domnul prin păcatul tău? Sau de câte ori I-ai dat palme prin neascultarea ta?

Pe cine biciuieşti acum prin purtarea ta? Cui dai palme prin vorbirea ta?

Cum înţelegi tu ura oamenilor? Uneori ura oamenilor din jurul nostru ne spune că trebuie să murim (să renunţăm, să cedăm, să tăcem, etc.)

Mulţi oameni se ţin de lege, dar legea omoară, şi ajung stăpâniţi de frică.

Domnul Isus a venit pe pământ ca să moară pentru noi, căci ne-a iubit. Dragostea Lui topeşte frica din inimile noastre căci dragostea desăvârşită alungă teama.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că Tu mă ajuţi să trăiesc fără vină şi fără frică.

 

Domnul să te găsească fără vină şi fără frică!