Răzbunarea este a Domnului!

4aIsaia 13:1-22

Isaia 13:11

„Voi pedepsi, zice Domnul,

lumea pentru răutatea ei

şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor;

voi face să înceteze mândria

celor trufaşi

şi voi doborî semeţia

celor asupritori.”

*

Ziua Domnului va veni mai devreme sau mai târziu. Ea va fi o zi de mânie aprinsă. Nu va fi lumină, ci numai întuneric. Dumnezeu va pedepsi lumea şi pe cei răi pentru păcatele lor. Tot pământul va tremura înaintea Lui. Vor rămânea puţini oameni, mai rari decât aurul. (v.12).

Dacă ne uităm în istorie, oamenii au folosit răzbunarea justificând că era nevoie de ea.

De ce este greşit ca oamenii să-i trateze pe alţii aşa cum Dumnezeu judecă naţiunile?

Noi nu putem acţiona ca şi Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm har. Noi trebuie să dăm altora o nouă şansă! Să nu ne comparăm cu nimeni cât de spirituali suntem, cât de buni sau cât de darnici suntem. Să căutăm pacea, să nu întoarcem rău pentru rău, să facem bine celor ce ne fac rău, să biruim răul prin bine.

Romani 12:17-21 „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce, dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui”. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Ce anume te-ar ajuta ca să nu cauţi răzbunare pentru rănile tale?

Te compari cu alţii? Biruieşti răul prin bine? Dai har altora? Cauţi pacea?

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Răzbunarea, judecata şi dreptatea Îi aparţin Lui, nu nouă. A noastră este iertarea aşa cum El ne-a iertat. Primim noi ceea ce merităm?

Crezi că Dumnezeu îţi dă ce meriţi? Cum te mângâie iertarea lui? Ţi-au greşit alţii ţie mai mult decât ai greşit tu faţă de Dumnezeu?

Doamne, dorinţa inimii mele este

să biruiesc răul prin bine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s