Răzbunarea este a Domnului!

4aIsaia 13:1-22

Isaia 13:11

„Voi pedepsi, zice Domnul,

lumea pentru răutatea ei

şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor;

voi face să înceteze mândria

celor trufaşi

şi voi doborî semeţia

celor asupritori.”

*

Ziua Domnului va veni mai devreme sau mai târziu. Ea va fi o zi de mânie aprinsă. Nu va fi lumină, ci numai întuneric. Dumnezeu va pedepsi lumea şi pe cei răi pentru păcatele lor. Tot pământul va tremura înaintea Lui. Vor rămânea puţini oameni, mai rari decât aurul. (v.12).

Dacă ne uităm în istorie, oamenii au folosit răzbunarea justificând că era nevoie de ea.

De ce este greşit ca oamenii să-i trateze pe alţii aşa cum Dumnezeu judecă naţiunile?

Noi nu putem acţiona ca şi Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm har. Noi trebuie să dăm altora o nouă şansă! Să nu ne comparăm cu nimeni cât de spirituali suntem, cât de buni sau cât de darnici suntem. Să căutăm pacea, să nu întoarcem rău pentru rău, să facem bine celor ce ne fac rău, să biruim răul prin bine.

Romani 12:17-21 „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce, dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui”. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Ce anume te-ar ajuta ca să nu cauţi răzbunare pentru rănile tale?

Te compari cu alţii? Biruieşti răul prin bine? Dai har altora? Cauţi pacea?

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Răzbunarea, judecata şi dreptatea Îi aparţin Lui, nu nouă. A noastră este iertarea aşa cum El ne-a iertat. Primim noi ceea ce merităm?

Crezi că Dumnezeu îţi dă ce meriţi? Cum te mângâie iertarea lui? Ţi-au greşit alţii ţie mai mult decât ai greşit tu faţă de Dumnezeu?

Doamne, dorinţa inimii mele este

să biruiesc răul prin bine!

Advertisement

Dumnezeu va judeca răul

Isaia 13:1-22

Isaia 13:11 „Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori.”

Dumnezeu va distruge pe cei răi.

Care este ultima ştirea a zilei? Este o veste bună sau o veste rea? Cine a murit? Cine a furat? Care este cea mai fierbinte zonă de conflict?

Ai auzit vreodată într-o prezentare a ştirilor că Dumnezeu a izbăvit pe copiii Lui din necaz?

Mai degrabă vei vedea oameni de succes care se laudă cu reuşitele lor în toate domeniile vieţii. Promovarea imaginii de sine este pe prima pagină în lumea noastră. Oamenii chiar cred că sunt mai presus de Dumnezeu. De fapt, cine face ce vrea, nici nu are nevoie de Dumnezeu.

Ce se întâmplă cu un om care se ridică mai presus decât Dumnezeu?

Ce se întâmplă cu o naţiune care întoarce spatele lui Dumnezeu?

Ce se întâmplă cu cei ce rămân credincioşi şi în vremuri grele?

Dumnezeu va judeca! El este Iehova, Domnul tuturor naţiunilor pământului! Mândria, ambiţia drăcească şi aroganţa Babilonului i-au adus căderea. Dumnezeu foloseşte puterile lumii după planul Lui, ca să disciplineze popoarele. Totul este sub autoritatea Lui. Nimic nu se întâmplă în lume fără ca El să ştie.

Dumnezeu este în control. Sau vrei să fii tu în control? Vrei să fii în control în casa ta? La lucru? La biserică? Vrei ca planurile tale să aibă întâietate? Tu ştii cel mai bine ce-i de făcut?

Domnul ţine toată lumea în mâna Sa. Planurile Lui se împlinesc. Nimeni nu poate opri planurile Lui. Crezi că poţi schimba planurile Domnului? Crezi că le poţi opri?

Popoare ca Iuda, Asiria şi Israel au fost judecate pentru păcatele lor.

Totuşi este speranţă. Un Fiu S-a născut şi El aduce mântuirea (Isaia 9:6).

Doamne, inima mea recunoaşte

autoritatea şi atotputernicia Ta!

 

Ascultaţi!

Isaia 1:10

*

*

„Ascultaţi

Cuvântul

Domnului.”

*

*

 

La Domnul este salvarea!

Lumea din jurul nostru este într-o continuă şi rapidă mişcare. Oamenii aleargă spre prosperitate sau spre ruină. Este o adevărată ameninţare din toate părţile. Unii oameni sunt cuprinşi de frică şi nesiguranţă. Alţii par a o duce bine. Aşa a fost şi pe vremea lui Isaia.

Lucrurile erau într-o schimbare spre o nouă eră. Isaia a trăit cam la mijlocul perioadei dintre Moise şi Domnul Isus.

Poporul Israel avea duşmani înlăuntru şi înafară. Vecinii erau gata de război împotriva lor.

Într-o aşa vreme, Dumnezeu l-a chemat pe Isaia şi i-a dat un mesaj pentru popor. Mesajul lui cuprindea trei părţi: unul de avertizare, unul de mângâiere şi unul de salvare. Toată suflarea va pieri dacă omenirea se va baza pe altceva sau altcineva înafară de Dumnezeu. Mesajul lui Isaia este relevant şi necesar astăzi, ca şi pe vremea lui.

 

Ţi se pare că ziua este scurtă?

Care sunt lucrurile după care alergi?

Vezi schimbări mari în lume?

Care crezi că este mesajul Domnului pentru tine?

Pe cine sau pe ce te bazezi tu astăzi?

 

Doamne, ziua mea trece aşa de repede şi aş vrea să nu uit mesajul Tău pe care mi l-ai dat. Mulţumesc pentru toate avertizările pe care mi le dai prin Cuvântul Tău. Nu vreau să mă uit la duşmanii din jurul meu nici la temerile mele, ci caut să mă bazez pe Tine şi ajutorul Tău. În toate frământările zilei caut să mă bucur de mângâierea şi salvarea pe care o am de la Tine. Tu eşti Salvatorul şi Mângâietorul meu!

 

Cuvântul Domnului este astăzi mesajul Lui pentru mine, pentru inima mea!