Ziua Domnului și pocăința (4)

4Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Cum putea poporul să scape de necaz? Peste noapte a venit căderea. Ioel  îndeamnă poporul să caute siguranță la Domnul. La Domnul este scăparea! Pierderea materială era copleșitoare, dar dezolarea spirituală era și mai profundă. Păcatul poporului l-a înstrăinat de Dumnezeu și a atras mânia Lui împotriva lor.

Ioel îi cheamă pe preoți să se îmbrace în saci și cenușă, să se smerească, să plângă și să se pocăiască. Ca și reprezentanți ai poporului înaintea lui Dumnezeu trebuiau să declare un post și o adunare în cinstea Domnului. Tot poporul trebuia să fie chemat la smerenie și pocăință. Calamitatea venea din partea lui Dumnezeu și numai el o putea opri.

Ioel a folosit Ziua Domnului ca o avertizare pentru popor în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu în orice vreme. De asemenea a prezentat o nădejde vie și reală pentru cei ce se încred în Domnul. Una dintre profețiile lui Ioel a prezis invazia lăcustelor. Erau babilonienii lăcuste? Ne mai este prezentată o invazie a lăcustelor în cartea Apocalipsa, când va fi o adevărată agonie a celor care s-au răsculat împotriva Domnului. Fiecare generație primește semnalul de alarmă. Toți sunt avertizați. Dumnezeu îi atenționează pe toți oamenii ca să știe că există o judecată dreaptă și Ziua Domnului va veni. Domnul îi vede pe cei ce ignoră Cuvântul Lui.

Harul lui Dumnezeu este măreț! După ce Ioel a vorbit de Ziua mâniei lui Dumnezeu, a proclamat vestea cea bună: astăzi este ziua pocăinței. Astăzi nu este prea târziu să ne întoarcem la El cu pocăință și credință. Dumnezeu nu tolerează păcatul, totuși El este plin de milă și îndurare față de păcătosul care se pocăiește. Noi nu știm cât de împietrite erau inimile poporului din vremea lui Ioel, dar știm că viețile lor erau amenințate cu pedeapsa Domnului. Păcatul aduce ruină, divizare, moarte în familii, biserici și în națiune. Păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu – Cel Sfânt. Vezi păcatul tău în acest fel?

Ioel a chemat poporul la renunțarea față de confort, dorințe și activități, ca să se pună deoparte pentru Domnul în rugăciune și post. Ioel a sfătuit poporul ca să-și sfâșie inimile și nu hainele. În jelirea lor, oamenii de anumite culturi își rup hainele. Le-a amintit apoi cum este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de milă și har, bogat în bunătate și iubitor. Harul Lui îi iartă pe cei ce se pocăiesc. Judecătorul pământului nu acceptă scuze și nici promisiuni neonorate. Dar Dumnezeu le dă asigurare tuturor celor care au dorinți curate ca să-I fie plăcuți, își mărturisesc păcatele și le părăsesc (1 Ioan 1:9). Ce păcat te ține legată? Cere iertare Domnului și putere să te schimbi. Dumnezeu dă vindecare, reînoire și victorie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s