Pe cine sfătuieşti?

Ioan 21:15-17

 *

Ioan 21:16b 

*

,,Paşte

oiţele

Mele.“

*

Cum îi hrăneşti tu pe alţii?

Iată cum îl sfătuieşte Pavel pe Tit să-i hrănească pe alţii (Tit 2:1-10):

,,Vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.

Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţă curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfătuieşte-i de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată spune nimic rău de noi.

Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor; să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.“

Domnul să te ajute să fii cumpătată în toate lucrurile!

Advertisement

Pe cine hrăneşti?

Ioan 21:15-17

 *

Ioan 21:15b  

*

,,Paşte

mieluşeii

Mei.“

*

 

Domnul Isus a spus lui Petru (şi le spune tuturor credincioşilor) să aibă grijă de copiii lui Dumnezeu (mieluşeii, oiţele şi oile).

În sensul real al cuvântului, învăţătorul de la şcoala duminicală îl hrăneşte pe copilul tău împreună cu tine. În vacanţe toată responsabilitatea este a familiei. Este totodată şi o oportunitate să-l ajuţi în dezvoltarea personalităţii lui. Viaţa trece repede şi copiii cresc. Nu-i avem decât pentru o vreme.

Copilul vede dacă citeşti Biblia ca să faci o temă sau pentru că Îl iubeşti pe Dumnezeu.

Câteva minute pe zi petrecute cu copilul şi Biblia vor ajunge o prioritate în viaţa copilului.

Spune-i copilului tău sau al altora că tot ce spune Biblia este adevărat.

Isus este prietenul copiilor. Încurajează copilul să vorbească cu Domnul ca şi cum ar vorbi cu părinţii.

Fii creativă cu copilul, mai ales în vacanţe. Vorbeşte şi cu alte mame şi fii deschisă la învăţături noi şi bune.

 

Domnul să te găsească credincioasă în lucrarea încredinţată.

Hrăneşte ,,micuţul mieluşel“ cu Cuvântul Domnului.

 

Domnul să te ajute să iubeşti Cuvântul care te hrăneşte!

Domnul să te ajute să-i hrăneşti şi pe alţii!

 

Cuvântul Domnului este o hrană adevărată!

 

 

Mă iubeşti?

Ioan 21:15-19

 

,,După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?“ Petru I-a răspuns: ,,Da, Doamne, ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei.“ I-a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?“ Petru i-a răspuns: ,,Da, Doamne, ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: ,,Paşte oiţele Mele.“ A treia oară i-a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona Mă iubeşti?“ Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară ,,Mă iubeşti?“ Şi I-a răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii, ştii că Te iubesc.“ Isus i-a zis: ,,Paşte oile Mele. Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi.” A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi după ce a vorbit astfel, i-a zis: ,,Vino după Mine”.“

 

Ţi s-a întâmplat vreodată să stai cu Biblia în mână şi să-L auzi pe Domnul că îţi pune întrebări? Ce crezi că te-ar întreba Domnul astăzi?

Întrebările Domnului ne pregătesc pentru o lucrare (paşte mieluşeii, oiţele, oile). Ce înseamnă pentru tine acest lucru?

Cum poţi să ai grijă de alţii?

Cine sunt mieluşeii din viaţa ta?

Cine sunt oiţele din viaţa ta?

Cine sunt oile din viaţa ta?

Cum vei dovedi astăzi că Îl iubeşti pe Domnul? Ce vei face?

 

Dacă Domnul te-ar lăsa să-I pui o singură întrebare, ce L-ai întreba?

Pune o întrebare Domnului.

 

Cum ai răspunde tu la întrebarea Domnului: ,,Mă iubeşti”?

Poţi spune: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc!”?

 

Doamne Isuse, eu Te iubesc!