Templul Duhului Sfânt

Ioan 2

„Domnul Isus

transformă apa în vin

şi face curăţire în Templu.“

Ioan 2:21

,,Dar El le vorbea despre

Templul trupului Său.”

Doamne Isuse,

Mulţumesc pentru trupul meu pe care mi l-ai dat ca să fie un templu curat pentru Duhul Tău cel Sfânt. Tu mă poţi transforma după voia Ta şi poţi să mă curăţeşti. Mulţumesc că pot aduce înaintea Ta toate problemele mele şi crizele prin care trec de multe ori, aşa cum a făcut şi mama Ta. Ea este un exemplu pentru mine. A venit cu convingere că la timpul Tău, Tu vei face o minune, vei ajuta, vei aduce vinul cel mai bun din belşug, când nimeni nu se aşteaptă.

Tu întotdeauna păstrezi ceea ce este mai bun la sfârşit, aşa că eu întotdeauna vreau să sper şi să-mi pun nădejdea în Tine, ştiind că Tu ai toată puterea în cer şi pe pământ şi Tu ai ultimul cuvânt.

Tu ai puterea să faci o curăţire de păcate în templul vieţii mele, aşa cum nimeni nu poate. Tu poţi să scoţi afară din viaţa mea tot ce nu Îţi aparţine.

Tu poţi să aduci învierea şi viaţa în trei zile. Îmi pun toată încrederea în Tine.

„Cercetează-mă Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaştem gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!“ Psalmul 139:23-24

Doamne, aşterne slava Ta în templul vieţii mele; mistuie tot ce e rău şi iartă-mi păcatele grele!

 

Tu eşti un templu în care locuieşte Duhul Sfânt!