Postul plăcut Domnului

pray-fast*

Isaia 58:5b-7

Isaia 58:5b „Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?

*

Ce este postul? Care este postul plăcut Domnului?

Isaia 58:6, ne spune: ,,Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău.”

Oare ce înseamnă să dezlegi lanţurile răutăţii?

Oare ce înseamnă să deznozi legăturile robiei?

Oare ce înseamnă să dai drumul celor asupriţi?

Oare ce înseamnă să rupi orice fel de jug?

Ce înseamnă să împarţi pâinea ta cu cel flămând? Cu cine împarţi pâinea ta?

Ce înseamnă să aduci în casa ta pe nenorociţii fără adăpost? Cine vizitează casa ta?

Cine sunt oamenii din jurul tău pe care îi acoperi cu îmbrăcăminte?

Ai întors de multe ori spatele semenului tău?

Ce zici despre voluntariat? Eşti gata să faci o muncă fără să fii plătită?

Te uiţi în jur să vezi cine are nevoie de mâncare sau adăpost? Cine în jurul tău are nevoie de o ureche care să asculte o nevoie? Cine are nevoie de un zâmbet sau o vorbă bună? Auzi nevoile familiei tale? Vezi nevoile celor din biserica ta?

Ce spune cartea Levitic (16:29-31) despre scopul şi atitudinea unui om când posteşte o zi?

Scopul postului este mărturisirea şi curăţirea de păcate, iar atitudinea corectă este smerenia.

Ziua închinată Domnului (ca o zi de Sabat) este o zi în care Îl căutăm pe Domnul, ascultăm şi învăţăm de la El, facem ce este bine, creştem în relaţia cu Dumnezeu, recunoaştem cine este El, ajutăm pe cei în nevoie, nu ne certăm, nu ameninţăm cu degetul, nu vorbim de rău pe nimeni.

Care este atitudinea ta în ziua de post?

Care este scopul tău pentru ziua de post? De ce posteşti?

Cum posteşti tu?

Adevărata devoţiune faţă de Domnul produce bucurie în viaţa credinciosului.

Doamne, Îţi mulţumesc că îmi spui şi mă înveţi ce este postul şi cum trebuie să fie o zi plăcută înaitnea Ta. Ajută-mă să postesc aşa cum ceri Tu, ca să fie primit înaintea Ta tot ceea ce Îţi aduc dintr-o inimă smerită.

 

Doamne, inima mea caută postul plăcut Ţie!

 

Advertisement

Ziua aceea

Isaia 2

*

Isaia 2:11b

*

„Numai

Domnul

va fi înălţat

în ziua aceea.”

*

 

Cum defineşti ziua Domnului?

Ioel 2:11, Zaharia 14:9, Maleahi 3:2-3, spun că ziua Domnului este o zi înfricoşată, o zi în care Domnul va fi Împărat înălţat peste tot pământul, o zi în care va fi o mare curăţire pe care o va face Domnul în viaţa celor aleşi, ca ei să aducă daruri neprihănite.

Zilele din urmă au început odată cu naşterea Domnului Isus. Noi trăim în zilele din urmă. Isaia vorbeşte despre zilele din urmă (încă în viitor) când în Ierusalim va fi tronul de domnie pentru o mie de ani (Isaia 2:2). Domnul Isus se va întoarce la Ierusalim unde va fi centrul mondial de guvernare şi de închinare a naţiunilor pământului. Naţiunile vor merge la Ierusalim pentru că El va învăţa pe poporul Lui legile Lui, ca să umble pe căile Lui, în ascultare de El.

Ce mare bucurie şi speranţă că va veni ziua când toate naţiunile vor fi învăţate de Domnul să umble în căile Lui! Nu va mai fi război şi toate resursele pământului vor fi folosite în scopul păcii.

De ce te duci tu la biserică? Care este motivul? Ca să înveţi căile Domnului? Ca să înveţi ascultarea de El?

Domnul este Învăţător pentru credincioşi şi Judecător pentru necredincioşi. Nu va fi pace pe pământ până nu va veni Domnul. Domnul Isus este sursa păcii. El este Prinţul păcii.

Doamne Isuse, mulţumesc pentru pacea pe care mi-o dai ori de câte ori ascult de învăţăturile Tale din Sfintele Scripturi. Vreau să cunosc căile Tale. Vreau să umblu în ascultare de Tine pentru ca în ziua aceea să recunosc domnia şi înălţarea Ta ca Stăpân şi Suveran peste întreg pământul.

Doamne, inima mea este bucuroasă când mă gândesc la ziua Domnului!

 Tu, Doamne, eşti înălţat!

O pildă

Ioan 13:1-17

Ioan 13:15a

„Pentru că

Eu v-am dat o pildă

ca şi voi

să faceţi

cum am făcut Eu.“

*

Cum înţelegi slujirea?

Domnul Isus are putere să curăţească şi să ierte păcatele.

Sunt două feluri de curăţiri: una trupească  (spălat cu apă) şi una spirituală (spălat de păcat).

Domnul nu are favoriţi, ci El îi iubeşte şi-i iartă pe toţi. El le dă ocazie tuturor să se pocăiască. Unii oameni nu recunosc păcatul pentru că nu cunosc Cuvântul.

Domnul întotdeauna cunoaşte pe cei ce sunt curaţi şi pe cei ce nu sunt curaţi.

Care sunt cele două curăţiri şi care e importanţa lor?

Ce este pocăinţa? Este un eveniment unic, o singură dată în viaţă? Este ceva ce trebuie să faci zilnic?

Crezi tu că Domnul iartă orice păcat?

Crezi tu cu adevărat că Domnul te iartă dacă Îi ceri? Mulţumeşti tu pentru iertare?

Îi condamni tu pe alţii că au greşit şi nu pot fi iertaţi?

Îţi este uşor să ierţi pe alţii? Crezi că Domnul te iartă pe tine, dar nu şi pe alţii?

Au greşit alţii mai mult faţă de tine decât ai greşit tu faţă de Domnul?

*

Iertarea este o slujire. Cei ce urmează pe Domnul trebuie să slujească altora. Numai în umilinţă pot fi împlinite nevoile altora. În Împărăţia Domnului cine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat de Cristos. Noi putem să-i păcălim pe alţii, dar nu pe Domnul.

*

Îţi aminteşti de o ocazie recentă când de dragul lui Cristos, te-ai coborât jos de tot în slujire faţă de cineva în nevoie şi ai văzut o eliberare din păcat în viaţa acelei persoane?

Domnul să te binecuvânteze cu o inimă smerită, gata de slujire!

Templul Duhului Sfânt

Ioan 2

„Domnul Isus

transformă apa în vin

şi face curăţire în Templu.“

Ioan 2:21

,,Dar El le vorbea despre

Templul trupului Său.”

Doamne Isuse,

Mulţumesc pentru trupul meu pe care mi l-ai dat ca să fie un templu curat pentru Duhul Tău cel Sfânt. Tu mă poţi transforma după voia Ta şi poţi să mă curăţeşti. Mulţumesc că pot aduce înaintea Ta toate problemele mele şi crizele prin care trec de multe ori, aşa cum a făcut şi mama Ta. Ea este un exemplu pentru mine. A venit cu convingere că la timpul Tău, Tu vei face o minune, vei ajuta, vei aduce vinul cel mai bun din belşug, când nimeni nu se aşteaptă.

Tu întotdeauna păstrezi ceea ce este mai bun la sfârşit, aşa că eu întotdeauna vreau să sper şi să-mi pun nădejdea în Tine, ştiind că Tu ai toată puterea în cer şi pe pământ şi Tu ai ultimul cuvânt.

Tu ai puterea să faci o curăţire de păcate în templul vieţii mele, aşa cum nimeni nu poate. Tu poţi să scoţi afară din viaţa mea tot ce nu Îţi aparţine.

Tu poţi să aduci învierea şi viaţa în trei zile. Îmi pun toată încrederea în Tine.

„Cercetează-mă Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaştem gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!“ Psalmul 139:23-24

Doamne, aşterne slava Ta în templul vieţii mele; mistuie tot ce e rău şi iartă-mi păcatele grele!

 

Tu eşti un templu în care locuieşte Duhul Sfânt!

 

Cum accepţi curăţirea?

Ioan 15

Ioan 15:1b 

,,Tatăl meu este Vierul.”

 

Sfinte Tată,

mulţumesc pentru bucuria pe care Tu mi-ai dat-o să-mi doresc să rămân conectată cu Tine aşa cum viţa este conectată cu mlădiţa, ca să am viaţă. Ştiu că trebuie să mă curăţeşti şi că mă doare, dar vreau să mă supun ca să faci ceea ce hotărăşti că trebuie făcut în viaţa mea. Tu ştii mai bine de ce am nevoie şi Îţi mulţumesc că ai răbdare cu mine ori de câte ori sunt răzvrătită şi nu accept curăţirea.

Vreau să Îţi mulţumesc chiar cu lacrimi, când mă doare, pentru relaţiile cele mai dificile din viaţa mea, pentru că Tu nu greşeşti niciodată când laşi în viaţa noastră oameni răi. Prin cele mai grele relaţii Tu mă aduci la crucea Ta şi mă schimbi. Tu-mi descoperi răutatea din inima mea la care trebuie să renunţ.

Vreau să mă supun ca să rodeşti în mine pentru că eu nu ştiu cum să mă port. Sunt pierdută şi greşită. Am nevoie de Tine. Vino degrabă în ajutorul meu! Lasă viaţa Ta să curgă în mine ca să nu biruiască cel rău.

Ajută-mă să-mi amintesc că dragostea este jertfitoare.

Ajută-mă să-mi amintesc că Tu eşti cu mine şi mă aperi.

Adu-mi aminte că Tu ai suferit, Tu ai fost prigonit deşi ai făcut lucrări bune pe care nimeni nu le-a făcut.

Vreau bucuria Ta să devină bucuria mea.

Nădejdea şi mângâierea mea eşti Tu, care locuieşti în inima mea prin Duhul cel Sfânt. Mulţumesc că eşti ajutorul meu.

 

Domnul să fie ajutorul tău!

Aduci multă roadă?

Orice mlădiţă aduce roadă?

Ioan 15:1-11

 Ioan 15:2b 

,,Pe orice mlădiţă

care aduce roadă,

o curăţă

ca să aducă şi mai multă roadă.”

 

Care este atitudinea ta când te curăţă Domnul?

Roada acceptată de Domnul este cea care vine din viţă, din Domnul Isus.

Domnul taie mlădiţele neroditoare, adică pe cei ce pretind că sunt ai Lui. Domnul îi cunoaşte, chiar dacă noi nu îi cunoaştem.

Domnul ne curăţă de natura veche (gândirea, vorbirea, simţămintele etc.) dându-ne o natură nouă lucrată de prezenţa Duhului Sfânt în noi.

Credinţa în Cuvântul Domnului aduce atât curăţirea cât şi viaţa veşnică. Prin Cuvântul Domnului ne recunoaştem păcatul.

Lipsa roadei dovedeşte că nu am rămas în Cristos.

Domnul vrea să ne elibereze de strădaniile noastre în natura veche pentru că ele nu produc viaţă sau roadă.

Cu cât mai mult creşte dependenţa noastră de Domnul, cu atât El produce mai multă roadă.

Unirea intimă cu Cristos garantează rodirea.

Care roadă este acceptată de Domnul?

Cum ştim că rămânem în El?

Eşti tu credincioasă în ce priveşte rămânerea în Cristos?

,,Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,

cereţi orice veţi vrea şi vi se va da”.

 

Fie ca unirea ta cu Cristos să aducă o roadă bogată!

Ce minune îţi doreşti în viaţa ta?

Ce minune a făcut Domnul în viaţa ta anul acesta?

 Ioan 2:1-11  ,,Isus transformă apa în vin.”

Ioan 2:11b

,, El Şi-a arătat slava.”

 

Ce minune a făcut Domnul în viaţa ta astăzi? Te rogi pentru o minune? Vrei să vezi slava Lui?

Domnul Isus are putere să transforme şi autoritate să curăţească. Crezi că ai nevoie de o transformare radicală? Crezi că ai nevoie de o curăţire mare în viaţa ta? În mintea ta?

Cum reacţionezi când Domnul îţi arată păcatul?

Minunile (vindecările) fizice sunt semne care arată spre minunile care vizează spiritul.

Dacă credinţa este adevarată se vede din fapte. Credinţa în Isus aduce viaţă nouă şi bucurie. Maria, mama Domnului, a crezut că Domnul poate face o minune. Minunea a adus bucurie.

Entuziasmul pentru Dumnezeu vine dintr-o relaţie adâncă cu Cristos. Cum stai cu entuziasmul pentru Cristos? Te bucură pe tine minunile lui Cristos?

Domnul Isus a venit să transforme obiceiurile în învaţături pline de viaţă şi bucurie.

Ce anume trebuie transformat în viaţa ta? Vorbirea, mânia, supărarea, amăraciunea, practici nesănătoase, atitudini nepotrivite, obiceiuri rele, relaţii rupte, etc.?

Dumnezeu vrea să curăţească închinarea noastră şi astăzi.

Închinarea trebuie să-L laude pe Dumnezeu nu pe mine.

Te bucuri să te închini Domnului în felul tău sau cauţi să placi Domnului în închinarea ta?

Ce a schimbat Domnul în viaţa ta săptămâna aceasta?

Ce crezi că trebuie să faci ca să înţelegi lucrurile spirituale?

 

Doamne, Tu ai fost chemat la nunta din Cana

 unde ai făcut o mare transformare şi o mare curăţire în Templu.

Te chem şi eu în viaţa mea să faci o mare transformare

şi o mare curăţire în templul vieţii mele.