Cele bune sa se adune!

new things2 Corinteni  5:17
*
,,Caci,
daca este
cineva
in Hristos,
este o faptura noua.
Cele vechi s-au dus:
iata ca toate lucrurile
s-au facut noi.”
*
“Cele bune, sa se-adune (zicea I. Creanga)…si sa avem unde  le pune, s-ar putea adauga. Am constatat ca de multe ori nu ne purtem bucura de cele noi si bune fiindca nu “ne-nduram” sa le lepadam pe cele vechi si inutile. Zicea cineva ,mai tinar decit mine: ”cind te gindesti sa-ti iei un lucru nou,
trebuie sa-ti faci socoteala sa arunci unul vechi.
…In timpul Domnului Isus era  in cetate un loc unde se adunau gunoaiele (si se ardeau), se numea gheena. De multe ori facem din casele sau sufletele noastre un fel de gheena unde pastram toate  “vechiturile” si lucrurile inutile.    …..Dar nu vrem sa mergem nici in extrema cealalta si impreuna cu apa din covata sa aruncam si pruncul.
…Atunci care sunt cele noi si care cele vechi? Cind m-am “nascut din nou”, de exemplu, am continuat sa vorbesc aceasi limba romaneasca (cazul meu) dar mi s-a schimbat limbajul: din unul murdar in unul decent, din unul prefacut in unul onest, din unul  critic in unul apreciativ….daca nu-i asa, cele vechi nu s-au dus si cele noi n-au aparut. Cum stai cu gindurile: se-aduna cele noi sau n-au loc de cele vechi? Dar cu cele materiale, te bucuri de cele noi sau ai prea multe “vechituri”? M-am hotarit sa arunc vechiturile“, intrebati-ma la sfirsitul anului cit am reusit.
Daca cele vechi nu se duc…nu ne putem bucura de cele noi.                                                                                                                                                                                                     
Da, “cele bune sa se-adune …si s-avem unde le pune.” 
*
Vasile lucaci

Cine sunt eu?

Cine eşti tu?

Cine sunt eu?

Ce trebuie să ştiu şi să cred ca să fiu puternică şi curajoasă?

Ce îmi amintesc când mă clatin pe cale?

Cum mă ajută adevărurile de mai jos ca să-mi amintesc cine sunt eu?

Sunt aceste adevăruri reale în viaţa mea?

 

Eu sunt copilul lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1, Ioan 1:12

Eu sunt o făptură nouă în Cristos. 2 Corinteni 5:17

Eu sunt templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:19

Eu sunt cap nu coadă (stăpână nu stăpânită). Deuteronom 20:13

Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21

Eu sunt una cu Cristos. Ioan 17:21-23

Eu sunt sare şi lumină. Matei 5:13-14

Eu sunt un locaş al lui Dumnezeu. Efeseni 2:22

Eu sunt cetăţeancă a cerului. Filipeni 3:20

Eu sunt prietena Domnului Isus. Ioan 15:15

Eu sunt iertată. 1 Ioan 1:9, Efeseni 1:7, Coloseni 1:14, 1 Ioan 2:12

Eu sunt curăţită de faptele moarte ca să slujesc Domnului. Evrei 9:14

Eu sunt izbăvită de sub puterea întunericului. Coloseni 1:13

Eu sunt răscumpărată. 1 Petru 1:18, Galateni 3:13

Eu sunt preaiubită şi sunt chemată la sfinţenie. Romani 1:7, 1 Corinteni 1:2

Eu sunt binecuvântată. Deuteronom 28:1-14, Galateni 3:9, Efeseni 1:3

Eu sunt victorioasă. 1 Corinteni 15:57

Eu sunt liberă. Ioan 8:31-33

Eu sunt puternică. Efeseni 6:10

Eu sunt moartă faţă de păcat. Romani 6:2,11, 1 Petru 2:24

Eu sunt biruitoare. Romani 8:37,  Apocalipsa 21:7

Eu sunt moştenitoare. Romani 8:17

Eu sunt împlinită, mulţumită. Coloseni 2:10

Eu sunt răstignită împreună cu Cristos. Galateni 2:20

Eu sunt în viaţă împreună cu Cristos. Efeseni 2:5

Eu sunt împăcată cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5:18

Eu sunt aleasă. 1 Tesaloniceni 1:4, 1 Ioan 2:12,  Efeseni 1:4, 1 Petru 2:9

Eu sunt îngrijită şi păzită ca lumina ochilor Lui. Deuteronom 32:10, Psalmul 17:8

Eu sunt vindecată. Isaia 53:6, 1 Petru 2:24

Eu sunt schimbată în asemănare cu El. 2 Corinteni 3:18, Filipeni 1:6, Coloseni 2:12

Eu sunt înviată şi pusă în locurile cereşti. (în prezenţa Lui). Efeseni 2:6

Eu sunt preaiubită şi aleasă. Coloseni 3:12, 1 Tesaloniceni 1:4

Eu sunt plină de dragoste. Coloseni 1:8

Eu sunt născută din nou. 1 Petru 1:23

Eu sunt protejată, apărată, în siguranţă în mâna Lui. Ioan 10:28

Eu sunt zidită pe temelia apostolilor. Efeseni 2:20

Eu sunt credincioasă. Efeseni 1:1

Eu sunt sigilată, pecetluită cu Duhul Sfânt. Efeseni 1:13

Eu sunt plină de nădejde, de speranţă. Efeseni 1:12

Eu sunt plină de putere ca să mărturisesc Adevărul. Fapte 1:8

Eu sunt lucrarea mâinilor Lui. Efeseni 2:10

Eu sunt roditoare. Ioan 15:16, Ioan 15:5

Eu sunt născută din Dumnezeu şi păzită de cel rău. 1 Ioan 5:18

Eu sunt binecuvântată cu un duh de putere, dragoste şi chibzuinţă. 2 Timotei 1:7

Eu sunt într-o lucrare bună. Filipeni 1:6

Eu sunt întărită, unsă şi pecetluită. 2 Corinteni 1:21-22

Eu sunt chemată la o lucrare. Romani 8:28

Eu nu sunt lăsată, nici părăsită, niciodată. Evrei 13:5b, Deuteronom 31:6

 

Eu îi aparţin lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:19-20

*