Mărturia şi mărturisirea

Ioan 5:31-38

„Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul, care mărturiseşte despre Mine şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. Voi aţi trimis la Ioan şi el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea ca să fiţi mântuiţi. Ioan era lumina care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui. Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre mine că Tatăl M-a trimis. Şi Tatăl care M-a trimis, a mărturisit El Însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa. Şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.“

Domnul Isus a vorbit despre autoritatea Lui să dea viaţă şi să judece. Oamenii nu au crezut în autoritatea Domnului pentru că au căutat slava lor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Unii oameni refuză să vină la Domnul şi nu vor să aibă viaţă.

Moise a scris despre Domnul, dar oamenii nu au vrut să cerceteze Scripturile. Ioan Botezătorul a mărturisit despre Domnul Isus, dar oamenii nu au primit mărturia Lui.

Cercetezi tu Scripturile? Crezi tu ce citeşti? Eşti mulţumită să ştii adevărul sau vii la Domnul după ajutor ca să trăieşti ceea ce citeşti şi să trăieşti în dependenţă de El?

Doamne, vin la Tine, ca să Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Vreau să-Ţi văd puterea şi slava. Vreau să Te binecuvântez toată viaţa mea şi în Numele Tău să îmi  ridic mâinile pentru că Tu eşti ajutorul meu. Eu sunt plină de veselie la umbra aripilor Tale. Vreau să vestesc bunătatea şi mântuirea Ta. Ajută-mă să trăiesc adevărul pe care îl citesc în Sfintele Scripturi.

Tu eşti nădejdea mea, în Tine mă încred.

 

Domnul să te ajute să depui mărturie pentru adevăr!

Plată pentru semănat şi secerat

Ioan 4:31-42

*

Ioan 4:36

„Cine seceră,

primeşte o plată

şi strânge roadă

pentru viaţa veşnică.“

*

Acum este momentul pentru Domnul să-i înveţe pe ucenici despre lucrarea lui Dumnezeu şi răsplata în viitor pentru lucrul Domnului.

Domnul a spus ucenicilor că secretul inimii pline de bucurie, care-l susţine pe credincios în mijlocul problemelor şi nevoilor de fiecare zi, este împlinirea voii lui Dumnezeu. Ţinta Domnului a fost să sfârşească lucrul început. A semănat sămânţa şi acum urmează secerişul.

O singură femeie aduce la Domnul un sat întreg. Mărturia unei singure persoane aduce oameni la Domnul. Experienţa personală este puternică. Cuvintele unei persoane transformate de Domnul au putere.

Samaritenii au ales să aibă timp pentru Domnul şi credinţa lor a fost onorată de Domnul.

Oamenii care sunt impresionaţi de experienţa altora trebuie să ajungă şi ei la experimentarea credinţei.

Doamne, vreau să fac voia Ta cu bucurie, să seamăn sămânţa şi să aştept recolta cu încredere. Vreau să-mi fac timp pentru alţii şi împreună cu ei să învăţăm să umblăm în voia Domnului.

Domnul să binecuvânteze mărturia ta în lume!