Iubeşte dreptatea

11*

Isaia 61:4-11

Isaia 61:8a

„Căci

Eu, Domnul,

iubesc dreptatea.”

 *

Cum sunt descrise oraşele şi locuitorii lor? Oraşele sunt dărâmături, năruiri, pustii.

Este viaţa ta o dărâmătură, o năruire, o pustie?

Ce anume trebuie reconstruit, restaurat şi reînnoit în familia ta? Dar în relaţiile tale?

Crezi că trebuie să-ţi reconstruieşti credinţa? Cum a fost credinţa lui Avraam?

Recunoşti că numai Duhul Sfânt poate restaura viaţa şi credinţa ta? Cum foloseşte Dumnezeu Cuvântul Scripturilor ca să reînnoiască viaţa ta, familia ta, biserica ta, relaţiile tale?

Locuitorii sunt socotiţi preoţii Domnului, slujitorii Domnului care vor mânca bogăţiile neamurilor, care vor avea îndoită cinste, care vor avea slujitori şi vor stăpâni cu bucurie. Aceasta nu este o poziţie sau un privilegiu, ci o responsabilitate.

Crezi tu promisiunea Domnului că poţi să fii o slujitoare a Domnului care are o îndoită cinste, care stăpâneşte cu bucurie? Cum simţi responsabilitatea pe umerii tăi?

În trecut poporul Domnului a experimentat ruşine şi dispreţ. Au fost pedepsiţi pentru păcatele lor. Acum, primesc o dublă moştenire şi bucurie. Dumnezeu le-a promis o ţară unde curge lapte şi miere. Viaţa poporului va fi schimbată. Dumnezeu îi va proteja şi îi va curăţi.

Care este relaţia poporului Domnului cu Domnul? De ce poporul se poate baza pe promisiunile Domnului?

Domnul este credincios; ne putem baza pe El. El va împlini ce a promis.

Nu în timpul meu, nu în limitele fixate de mine, ci în timpul Lui, în limitele fixate de El, va împlini tot ce a promis.

Domnul iubeşte dreptatea şi urăşte răpirea şi nelegiuirea.

Domnul a încheiat un legământ cu poporul Lui (darul Duhului Sfânt ne călăuzeşte şi ne descoperă că suntem fii şi fiice ale Împăratului, prin Cuvânt) şi El rămâne credincios promisiunilor Lui.

Ai încheiat un legământ în apa botezului şi ai promis că vei fi credincioasă Domnului până la moarte? Cum păstrezi legământul tău cu Domnul?

Poporul Domnului este o sămânţă binecuvântată. Toate generaţiile demonstrează prin purtare, atitudini şi experienţă: credinţa în Fiul Lui, binecuvântările Domnului, darul măreţ şi promisiunea harului continuu. Cum îţi numeri binecuvântările?

 Doamne, păstrează în inima mea credinţa cea adevărată

şi ajută-mă să iubesc dreptatea !

 

Proverbe 5

5*

Proverbe 5

*

Tată ceresc, iau aminte la înţelepciunea Ta şi îmi plec urechea la învăţătura Ta, ca să fiu cu chibzuinţă şi buzele mele să aibă cunoştinţă.

Păzeşte-mă de buzele femeii străine care strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.

Păzeşte-mi picioarele şi paşii ca să nu merg spre locuinţa morţilor.

Vreau să găsesc calea vieţii, să nu mă rătăcesc în căile rele şi nu cumva să ajung să nu ştiu unde merg.

Tată ceresc, Te ascult şi nu mă abat de la cuvintele gurii Tale. Mă  depărtez de drumul care duce la rău şi nu mă apropia de uşa necurăţiei, ca nu cumva să-mi dau altora vlaga mea şi unui om fără milă anii mei; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea mea şi eu să mă trudesc pentru casa altuia; ca nu cumva să gem, la urmă, când carnea şi trupul mi se vor istovi. Nu mă lăsa să ajung să zic: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?”

Păzeşte-mă de nenorocire şi ajută-mă să rămân în mijlocul poporului şi adunării, bucurându-mă de ceea ce Tu mi-ai dat.

Mă bucur de Apa Vieţii şi de izvoarele dătătoare de viaţă ale Cuvântului Tău. Nu caut alte fântâni şi alte izvoare otrăvitoare. Fie binecuvântarea Ta peste familia mea şi ajută-ne să ne bucurăm unii de alţii. Ajută-ne să vorbim cuvinte dulci unul faţă de altul şi binecuvântează căsnicia noastră, ca să ajungem să ne bucurăm de dragostea Ta între noi fără să căutăm dragoste în locuri greşite.

Doamne, Tu cunoşti căile pe care umblăm, căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Tăi şi Tu vezi toate cărările noastre.

Păzeşte-ne de răutate, de nelegiuire, de legăturile păcatului, de lipsă de înfrânare, de poticnire şi de nebunie.

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să ne păzeşti de căutarea dragostei în locuri greşite!