Judecata

Ioan 6:4 „Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape.“

Marcu 14:53-15:15  Judecata

Domnul Isus nu a făcut nimic rău.
Dumnezeu era în control. Planul Lui a fost ca Isus să moară.

Marcu 14:53-65

„Pe Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii. Petru L-a urmat de departe până la curtea marelui preot. A şezut jos împreună cu aprozii şi se încălzea la para focului. Preoţii cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna, pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui şi au zis: „Noi L-am auzit zicând „Eu voi strica Templul acesta făcut de mâini omeneşti şi în trei zile voi ridica altul care nu va fi făcut de mâini omeneşti.“ Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, L-a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?“ Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu Cristosul, Fiul Celui binecuvântat?“ „Da, sunt“ i-a răspuns Isus „şi Îl veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.“ Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? Aţi auzit hula. Ce vi se pare?“ Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Şi unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii şi să-I zică: „Prooroceşte-ne!“ Iar aprozii L-au primit în palme.“

Unele relaţii sunt foarte grele. Ce faci când cei din jurul tău mint împotriva ta?
Este minciună în gura ta? Cunoşti porunca a noua? Exod 20
Ce faci când alţii plănuiesc să te omoare (cu vorba)?
Ce planuri faci chiar acum în inima ta?
Ce faci când alţii plănuiesc să te pedepsească?
Domnul Isus a tăcut.
Tăcerea este o vorbă!

Domnul să te păzească de martori mincinoşi!

Tu păstrează tăcerea în momente grele şi lasă-L pe Domnul să te apere!

Ce răspunzi tu celor care te întreabă despre credinţa ta?

Ioan 18:19-27

,,Marele preot L-a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Isus i-a răspuns: ,,Eu am vorbit lumii pe faţă. Totdeauna am învăţat norodul în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi Iudeii şi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată aceia ştiu ce am spus.“ La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus şi a zis: ,,Aşa răspunzi marelui preot?“ Isus i-a răspuns: ,,Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?“ Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. Ei i-au zis: ,,Nu cumva eşti şi tu unul din ucenicii Lui?“ El s-a lepădat şi a zis: ,,Nu sunt.“ Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: ,,Nu te-am văzut eu cu El în grădină?“ Petru iar s-a lepădat. Şi îndată a cântat cocoşul.“

Mulţi dintre noi am trăit pe vremea comuniştilor. Parcă acest pasaj seamănă cu un interogatoriu comunist.
Ce răspunzi tu celor care te întreabă despre credinţa ta? Cum îţi prezinţi credinţa? Cum îţi aperi credinţa? Vrei să scrii o pagină despre credinţa ta?
Cum ai reacţiona dacă cineva ţi-ar da o palmă?
Domnul a întrebat: „De ce mă baţi?“ Care sunt întrebările tale când primeşti palme?

Noi primim multe palme acasă, la lucru, la biserică. Unele le merităm, altele nu. Important este ce fac eu când primesc palme.

Domnul să-ţi dea putere să răspunzi răului cu bine!