Iată!

*

Isaia 1:21-31

*

Isaia 1:24a

*

„Iată

ce

zice Domnul.”

*

Domnul zice că Ierusalimul este o cetate de răzvrătiţi.

Ce se întâmplă când mă răzvrătesc?

Ce s-a întâmplat cu Ierusalimul?

În trecut Ierusalimul a fost o cetate credincioasă, acum este necredincioasă.

A fost plină de judecată şi dreptate, acum a ajuns o cetate plină de ucigaşi, hoţi, iubitori de mită.

A avut argint, dar acum are numai zgură.

A avut un vin ales, dar acum are numai amestecătură.

A avut conducători buni, dar acum s-au unit cu hoţii, aleargă după plată, nu fac dreptate orfanului şi pricina văduvei nu ajunge la ei.

Cum arată societatea noastră? Vezi similarităţi? Crezi că este nevoie de o trezire?

De aceea Domnul (singurul Dumnezeu), Dumnezeul oştirilor (Domnul universului), Puternicul lui Israel (Dumnezeul poporului ales), le va cere socoteală şi se va răzbuna. Răzbunarea nu este tot una cu mânia. Toată puterea este a Domnului, El este în control şi nici un păcătos nu poate scăpa (nu-L poate fenta, păcăli) nepedepsit. Dumnezeu nu este rău, El disciplinează copiii Lui cu dorinţa de a-i aduce înapoi pe calea Lui.

Fiecare trebuie să aleagă una din cele două: răzvrătirea sau pocăinţa. Cine alege pocăinţa, va primi răscumpărarea (eliberarea), pregătită, plătită cu sângele lui Cristos.

Totuşi scopul ultim al lui Dumnezeu este să-i salveze.

Isaia 1:27  ne spune; „Sionul va fi mântuit prin judecată şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu vor fi mântuiţi prin dreptate.”

Inima lui Dumnezeu este zdrobită de durere când sunt o răzvrătită.

Vreau să aleg astăzi să mă pocăiesc ca să fiu eliberată şi salvată.

Doamne, trezeşte inima mea la pocăinţă!

Lepădare de sine sau îmbunătăţire?

Luca 9:23  

,,Apoi (Isus) a zis tuturor:

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine,

să se lepede de sine,

să-şi ia crucea în fiecare zi

şi să Mă urmeze.”

 

Luca 9:23  ,,And He (Jesus) said to them all: If any man will come after Me (the criteria for Discipleship), let him deny himself (not asceticism as many think, but rather that one denies one’s own will-power, self-will, strenght, and ability, depending totally on Christ), and take up his cross (the benefits of the Cross, looking exclusively to what Jesus did there to meet our every need) daily (this is so important, our looking to the Cross; that we must renew our Faith in what Christ has done for us, even on a daily bases, for Satan will ever try to move us away from the Cross as the Object of our Faith, which always spells disaster), and follow Me ( Christ can be followed only by the Believer looking to the Cross, understanding what it accomplished, and by that means alone (Romani 6:3-5, 11, 14; 8:1-2, 11; 1 Corinteni 1:17-18, 21, 23; 2:2; Galateni 6:14; Efeseni 2:13-18; coloseni 2:14-15)).”

Ce trebuie să facă cel ce vrea, cel ce doreşte, să-L urmeze pe Domnul Isus?

Ce este lepădarea de sine?

Ce înseamnă să luăm crucea?

De ce să luăm crucea în fiecare zi?

Ce înseamnă să-L urmăm pe Domnul Isus?

Este lepădarea de sine o listă de reguli prin care renunţăm la plăcerile (nu păcatele) noastre zilnice? Tot ce este confortabil, este păcat?

Să ne pedepsim prin suferinţa pusă peste noi prin reguli şi opresiuni pământeşti? Ne sfinţeşte suferinţa sau sângele lui Cristos? Suntem sfinţiţi prin ceea ce facem noi sau prin ceea ce a făcut Cristos? Suferinta nu face sfânt pe nimeni?

Este multă suferinţă în lume, dar lumea nu este mai sfântă prin suferinţa ei.

Trebuie să vorbim despre lepădare de sine sau despre o îmbunătăţire a caracterului nostru? Este lepădarea de sine o renunţare la bazarea pe abilităţile noastre omeneşti, pe talente, educaţie, tărie, posesiuni materiale, intelect, cunoştinţă…etc.?

Te bazezi pe ce poţi face tu sau te bazezi pe ceea ce a făcut Domnul Isus la cruce?

Ce cruce trebuie să purtăm? Crucea lui Cristos?

Crucea lui Cristos îmi aduce aminte de credinţa mea şi obiectul credinţei mele. Am nevoie să îmi amintesc acest lucru în fiecare zi. Trebuie să-mi aţintesc ochii la Domnul Isus şi să-L las pe Duhul Sfânt să îmi reînnoiască credinţa în fiecare zi.

Lumea spirituală este prea puternică şi noi nu putem învinge prin puterile noastre.

Dacă ochii noştri sunt aţintiţi la Cristos, obiectul credinţei noastre, vom vedea beneficiile crucii lui Cristos. Care sunt beneficiile, binecuvântările şi privilegiile crucii lui Cristos? Salvarea (mântuirea), curăţirea păcatului, viaţa veşnică, pacea, bucuria, promisiunile Lui, etc.

Cum urmăm pe Domnul Isus? Cum ne identificăm cu moartea lui Cristos? Ce înseamnă că am fost răstignită cu Cristos şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu ci Cristos trăieşte în mine?

Galateni 2:20 ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”

Galateni 2:20 ,,I am crucified with Christ (as the Foundation of all Victory; Paul, here, takes us back to Romans 6:3-5): nevertheless I live (have new life); yet not I (not my own strength and ability), but Christ liveth in me (by virtue of me dying with Him on the Cross, and being raise with Him in Newness of life): and the life which I now live in the flesh (my daily walk before God) I live by the faith of the Son of God (the Cross is ever the Object of my Faith), who loved me, and gave Himself for me (which is the only way that I could be Saved).

 

Trăieşte prin credinţa în ceea ce a făcut Cristos!