Cum să sărbătorim Nașterea Mântuitorului? (3)

3. Cu lepădare de sine.

Luca 1:38  Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.

Luca 9:23  Apoi a zis tuturor: „Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Matei 25:37  Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?
38  Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?
39  Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?”
40  Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”

Lepădare de sine

Ioan 12:12-33

*

Ioan 12:24b

*

„Dar

dacă

moare

aduce

multă

roadă.“

*

Ce este lepădarea de sine?

Lepădarea de sine este cheia trăirii unei vieţi pline de putere şi roadă.

Devotamentul costisitor este preţios înaintea Domnului. La care valori materiale ai putea renunţa, dându-le lui Isus? Cât sunt de scumpe?

A trăi pentru Cristos este mult mai mult decât un angajament emoţional.

A urî viaţa înseamnă a renunţa la voia mea şi a accepta voia Lui. Renunţarea se petrece în cel mai ascuns loc unde nimeni nu are acces. Domnul face o schimbare acolo în ascuns, dă naştere la „o persoană nouă în Cristos.“

Ca să-L înţelegi pe Dumnezeu, trebuie să mori şi să înviezi. Cum mori tu? Accepţi circumstanţele pe care Domnul le trimite în viaţa ta? Te supui voinţei Lui?

Prin cine sau prin ce lucrează Domnul cel mai mult în viaţa ta? Soţ, copii, şef, boală, lipsuri materiale etc?

Ce anume în viaţa ta trebuie omorât? Negativismul, egoismul, teama, minciuna, mândria, vorbirea de rău, amărăciunea, îngrijorarea, depresia, supărarea etc.?

Cum vei arăta astăzi celor de lângă tine că-L iubeşti pe Domnul? La ce vei renunţa?

Domnul Isus a murit pe cruce de bunăvoie. Vei muri tu de bunăvoie?

Hotărârea de a nu crede întăreşte necredinţa. Alegi tu să crezi că moartea faţă de sine aduce viaţă?

Isus a zis: Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Ioan 8:24

Poţi tu spune „vreau să aduc roadă, cu orice preţ?“

Domnul să-ţi dea putere să aduci roadă!

Tu renunţă la voia ta şi acceptă voia Lui!!!

Lepădare de sine sau îmbunătăţire?

Luca 9:23  

,,Apoi (Isus) a zis tuturor:

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine,

să se lepede de sine,

să-şi ia crucea în fiecare zi

şi să Mă urmeze.”

 

Luca 9:23  ,,And He (Jesus) said to them all: If any man will come after Me (the criteria for Discipleship), let him deny himself (not asceticism as many think, but rather that one denies one’s own will-power, self-will, strenght, and ability, depending totally on Christ), and take up his cross (the benefits of the Cross, looking exclusively to what Jesus did there to meet our every need) daily (this is so important, our looking to the Cross; that we must renew our Faith in what Christ has done for us, even on a daily bases, for Satan will ever try to move us away from the Cross as the Object of our Faith, which always spells disaster), and follow Me ( Christ can be followed only by the Believer looking to the Cross, understanding what it accomplished, and by that means alone (Romani 6:3-5, 11, 14; 8:1-2, 11; 1 Corinteni 1:17-18, 21, 23; 2:2; Galateni 6:14; Efeseni 2:13-18; coloseni 2:14-15)).”

Ce trebuie să facă cel ce vrea, cel ce doreşte, să-L urmeze pe Domnul Isus?

Ce este lepădarea de sine?

Ce înseamnă să luăm crucea?

De ce să luăm crucea în fiecare zi?

Ce înseamnă să-L urmăm pe Domnul Isus?

Este lepădarea de sine o listă de reguli prin care renunţăm la plăcerile (nu păcatele) noastre zilnice? Tot ce este confortabil, este păcat?

Să ne pedepsim prin suferinţa pusă peste noi prin reguli şi opresiuni pământeşti? Ne sfinţeşte suferinţa sau sângele lui Cristos? Suntem sfinţiţi prin ceea ce facem noi sau prin ceea ce a făcut Cristos? Suferinta nu face sfânt pe nimeni?

Este multă suferinţă în lume, dar lumea nu este mai sfântă prin suferinţa ei.

Trebuie să vorbim despre lepădare de sine sau despre o îmbunătăţire a caracterului nostru? Este lepădarea de sine o renunţare la bazarea pe abilităţile noastre omeneşti, pe talente, educaţie, tărie, posesiuni materiale, intelect, cunoştinţă…etc.?

Te bazezi pe ce poţi face tu sau te bazezi pe ceea ce a făcut Domnul Isus la cruce?

Ce cruce trebuie să purtăm? Crucea lui Cristos?

Crucea lui Cristos îmi aduce aminte de credinţa mea şi obiectul credinţei mele. Am nevoie să îmi amintesc acest lucru în fiecare zi. Trebuie să-mi aţintesc ochii la Domnul Isus şi să-L las pe Duhul Sfânt să îmi reînnoiască credinţa în fiecare zi.

Lumea spirituală este prea puternică şi noi nu putem învinge prin puterile noastre.

Dacă ochii noştri sunt aţintiţi la Cristos, obiectul credinţei noastre, vom vedea beneficiile crucii lui Cristos. Care sunt beneficiile, binecuvântările şi privilegiile crucii lui Cristos? Salvarea (mântuirea), curăţirea păcatului, viaţa veşnică, pacea, bucuria, promisiunile Lui, etc.

Cum urmăm pe Domnul Isus? Cum ne identificăm cu moartea lui Cristos? Ce înseamnă că am fost răstignită cu Cristos şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu ci Cristos trăieşte în mine?

Galateni 2:20 ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”

Galateni 2:20 ,,I am crucified with Christ (as the Foundation of all Victory; Paul, here, takes us back to Romans 6:3-5): nevertheless I live (have new life); yet not I (not my own strength and ability), but Christ liveth in me (by virtue of me dying with Him on the Cross, and being raise with Him in Newness of life): and the life which I now live in the flesh (my daily walk before God) I live by the faith of the Son of God (the Cross is ever the Object of my Faith), who loved me, and gave Himself for me (which is the only way that I could be Saved).

 

Trăieşte prin credinţa în ceea ce a făcut Cristos!

 

Ce este viaţa veşnică?

 

Ioan 17

 Ioan 17:3

,,Şi viaţa veşnică

este aceasta:

să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat

şi pe Isus Cristos

pe care L-ai trimis Tu.“

 

Ce este viaţa veşnică?

Viaţa veşnică este cunoaşterea Tatălui şi a Fiului. Este un cadou. Este mai mult decât o decizie, o membralitate, o informaţie despre El. Este o relaţie profundă cu Domnul, o comunicare corectă cu Domnul, o acceptare cu bucurie a valorilor Lui.

Domnul Isus dă viaţa veşnică. El dă descoperirea lui Dumnezeu în problemele vieţii. El dă cuvântul vieţii, bucurie, protecţie, dragoste, curăţire de păcat.

Domnul Isus S-a rugat pentru credincioşii din viitor, cei care vor crede prin mărturia ucenicilor. El vrea ca ei să trăiască în unitate. Cei ce vor vedea unitatea între credincioşi vor recunoaşte prezenţa lui Dumnezeu, vor crede şi vor aduce glorie lui Dumnezeu.

Caracterul unui credincios se vede în suferinţa de la cruce, în victoria de la înviere asupra morţii (lepădare de sine), şi în puterea înălţării (domnia bucuriei).

Ai tu dorinţa să-L cunoşti pe Tatăl şi pe Fiul? Ce ştii despre Tatăl? Dar despre Fiul?

Ai încercat să scrii vreodată o pagină despre Dumnezeu sau despre Fiul?

Vrei să scrii astăzi o pagină despre Dumnezeul tău?

Te rogi pentru credincioşii din viitor? (cei nemântuiţi din familia ta, oameni cunoscuţi sau necunoscuţi de tine)

Cum experimentezi tu unitatea cu cei credincioşi?

Care este scopul unităţii între credincioşi?

 

Domnul să asculte ruga ta pentru cei nemântuiţi din casa (familia) ta!