Nu te depărta

shFaptele Apostolilor 1:1-11

Faptele Apostolilor 1:4b ,,Să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui „pe care” le-a zis El „aţi auzit-o de la Mine.”

Ucenicii au fost oameni simpli, fricoşi, slabi, nu mulţi învăţaţi, nu mulţi seminarişti, nici preoţi, dar Dumnezeu i-a împuternicit pentru lucrarea Lui. Nu s-au depărtat de Ierusalim ci au aşteptat făgăduiţa Tatălui.

Dumnezeu este gata şi astăzi să împuternicească pe credincioşi pentru lucrare.

Ceri tu puterea Lui în ceea ce faci?

Ce îţi cere ţie Domnul să faci?

Îţi cere Domnul să ajuţi la şcoala duminicală? Sau să te rogi?

Îţi cere Domnul să faci pace într-o relaţie grea?

Îţi cere Domnul să ierţi pe cineva care a greşit într-un mod foarte grav faţă de tine? Îţi cere Domnul să iubeşti pe soţul tău care îţi face viaţa grea?

Îţi cere Domnul să dai din pâinea ta celor ce nu au?

Îţi cere Domnul să vorbeşti Cuvântul Lui?

Care este răspunsul tău?

Crezi că eşti nepregătită?

Te gândeşti la ceea ce poţi tu sau la ceea ce poate face Domnul?

Doamne, eu sunt o femeie simplă, nepregătită de multe ori pentru lucrarea la care Tu mă chemi. Vreau să mă rog mai mult, să fac pace cu toată lumea, să iubesc pe soţul meu, să respect pe cei din jur, să dau din pâinea mea celor ce nu au, să spun Cuvântul Tău altora. Nu mă depărtez de cei ce aşteaptă făgăduinţa Ta. Aştept prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în inima şi viaţa mea.

 

Nu te depărta de cei ce caută şi aşteaptă făgăduinţa Tatălui!

Cum te rogi pentru soţul tău?

,,Mare

putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

 

Doamne,

Te rog să binecuvântezi relaţia soţului meu cu Tine. Ea să fie cea mai mare prioritate în viaţa lui. Tată, Te rog dă-i putere soţului meu să-şi facă timp să citească Biblia şi să se roage în fiecare zi. Crează în el o foame şi o sete după Tine căci Tu eşti Pâinea vieţii care satură şi apa vieţii care satisface orice nevoie (Ioan 6:35).

Mulţumesc

pentru slujba lui. Doamne, Te rog să binecuvântezi lucrarea mâinilor lui. Dă-i putere, credinţă şi o viziune pentru viitor. Mă rog să aibă o slujbă stabilă şi permanentă care să aducă venit continuu în casa noastră aşa ca să avem pâinea cea de fiecare zi ( Matei 6:11). Mă rog să fie răsplătit financiar pentru lucrul lui aşa ca să nu ducem lipsă de nici un bine. Ajută-l să se bucure de rodul muncii lui şi să ducă la bun sfârşit ceea ce începe. (Psalm 1:3)

Mulţumesc

pentru banii lui. Doamne, Te rog să-i dai înţelepciune în cheltuirea banilor, o inimă generoasă pentru lucrarea Ta şi protecţie împotriva pierderilor bunurilor şi banilor. Te rog să-l păzeşti de iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor (1 Timotei 6:10). Ajută-l să aibă clar priorităţile în viaţa lui, să caute mai întâi Împărăţia şi neprihănirea Ta (Matei 6:33), nu banii şi averea (Luca 12:31).

Tată,

păstrează-l pe soţul meu în credinţa cea adevărată. Mă rog pentru credinţa lui ca să fie bazată pe Cuvântul Tău nu pe cuvântul oamenilor. Vorbeşte-i prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt descopere-i adevărul şi credinţa curată. Doamne, măreşte credinţa soţului meu. Ajută-l să trăiască prin credinţă (Romani 1:17) nu prin vedere.

 

Domnul să binecuvânteze familia ta!