Cum te rogi pentru soţul tău?

,,Mare

putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

 

Doamne,

Te rog să binecuvântezi relaţia soţului meu cu Tine. Ea să fie cea mai mare prioritate în viaţa lui. Tată, Te rog dă-i putere soţului meu să-şi facă timp să citească Biblia şi să se roage în fiecare zi. Crează în el o foame şi o sete după Tine căci Tu eşti Pâinea vieţii care satură şi apa vieţii care satisface orice nevoie (Ioan 6:35).

Mulţumesc

pentru slujba lui. Doamne, Te rog să binecuvântezi lucrarea mâinilor lui. Dă-i putere, credinţă şi o viziune pentru viitor. Mă rog să aibă o slujbă stabilă şi permanentă care să aducă venit continuu în casa noastră aşa ca să avem pâinea cea de fiecare zi ( Matei 6:11). Mă rog să fie răsplătit financiar pentru lucrul lui aşa ca să nu ducem lipsă de nici un bine. Ajută-l să se bucure de rodul muncii lui şi să ducă la bun sfârşit ceea ce începe. (Psalm 1:3)

Mulţumesc

pentru banii lui. Doamne, Te rog să-i dai înţelepciune în cheltuirea banilor, o inimă generoasă pentru lucrarea Ta şi protecţie împotriva pierderilor bunurilor şi banilor. Te rog să-l păzeşti de iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor (1 Timotei 6:10). Ajută-l să aibă clar priorităţile în viaţa lui, să caute mai întâi Împărăţia şi neprihănirea Ta (Matei 6:33), nu banii şi averea (Luca 12:31).

Tată,

păstrează-l pe soţul meu în credinţa cea adevărată. Mă rog pentru credinţa lui ca să fie bazată pe Cuvântul Tău nu pe cuvântul oamenilor. Vorbeşte-i prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt descopere-i adevărul şi credinţa curată. Doamne, măreşte credinţa soţului meu. Ajută-l să trăiască prin credinţă (Romani 1:17) nu prin vedere.

 

Domnul să binecuvânteze familia ta!

Advertisement

Cum te rogi pentru lucrarea mâinilor tale?

 „Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

Doamne, binecuvântează lucrarea mâinilor mele! Mă rog ca lucrul meu să fie recunoscut, apreciat şi răsplătit financiar. Luminează-mă în lucrul meu, arată-mi noi căi de îmbunătăţire şi descopere-mi ce nu-i bine. Dă-mi putere şi energie să fac un lucru bun. Ajută-mă să am succes, împlinire şi satisfacţie chiar dacă uneori este greu. Ajută-mă să-mi amintesc că oriunde se munceşte este şi câştig dar oriunde numai se vorbeşte este lipsă (Proverbe 14:23). Binecuvântează oamenii alături de care muncesc şi fă-ne o binecuvântare unii pentru alţii. Mulţumesc pentru calităţile şi darurile pe care mi le-ai dat. Învaţă-mă cum să le folosesc cu excelenţă şi să slujesc altora cu umilinţă şi bucurie. Deschide oportunităţi pentru mine ca să slujesc după puterea şi darurile pe care mi le dai şi închide uşile pe care nu ai vrea să merg.

Dă-mi înţelepciune şi direcţie clară. Îmi încredinţez lucrările în mâna Ta ca să-mi izbutească planurile (Proverbe 16:3). Ajută-mă să mă bucur de lucrul mâinilor mele şi să fac ceea ce iubesc. Îmi doresc să fiu sârguitoare şi plină de râvnă cu duhul, slujind cu bucurie Domnului (Romani 12:11). Fă-mi trecere înaintea altora şi fă-mă o binecuvântare pentru mulţi.

 

Domnul să binecuvânteze lucrarea mâinilor tale!