Ocultismul

2mIsaia 8:19-22

Isaia 8:19b

„Nu va întreba oare

un popor pe

Dumnezeul său?

Va întreba el pe cei

morţi pentru cei vii?”

*

 

Cuvântul Domnului este foarte clar în ce priveşte ocultismul.

Levitic 19:31, ne spune: „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori. Să nu-i întrebaţi ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”

În Levitic 20:6-7, Dumnezeu afirmă: „Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Voi să vă sfinţiţi ca să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”

Deuteronom 18:9-14, ne atenţionează să spunem nu pentru: ghicitor, cititor în stele, vestitor al viitorului, vrăjitor, descântător, cel ce cheamă duhurile sau dă cu ghiocul, cel ce întreabă pe morţi, ci, să ne ţinem în totul totului tot numai de Domnul.

Istoria poporului Israel dovedeşte că ocultismul este păcat. Dumnezeu a pedepsit poporul pentru neascultarea de legile şi poruncile Lui. Împăratul Saul a cerut unei vrăjitoare să vorbească cu Samuel (mort) şi acesta i-a vestit moartea.

De ce să trecem prin agonia sufletului şi a minţii?

De ce să suferim întunericul când Lumina a venit?

Trebuie să ne examinăm cu umilinţă pe noi înşine înainte de a arăta cu degetul spre alţii. Dumnezeu nu ia păcatul cu uşurinţă. Tot păcatul îşi are originea în refuzul de a recunoaşte autoritatea lui Dumnezeu în viaţa noastră. Interesul în lumea ocultă creşte şi este evident că oamenii întorc spatele lui Dumnezeu. Să nu ne înşelăm. Jocul cu ocultismul ne duce departe de Domnul Dumnezeu. Pas cu pas ne trage într-o bătălie pe care nu o putem stăpâni, nu o putem controla. Romani 6:16,  ne spune că suntem robii celui de care ascultăm: ai păcatului, care duce la moarte, sau ai ascultării de Domnul, care duce la neprihănire.

Ai experimentat vreodată întuneric spiritual? Ştii pe cineva care trece prin întuneric spiritual? Unde te uiţi după ajutor când eşti în întuneric?

Cum ai putea ajuta pe cineva care este în întuneric?

Doamne, fie lumina Ta în inima mea!

Viitorul

1mIsaia 8:19-22

Isaia 8:19b

„Nu va întreba oare

un popor pe

Dumnezeul său?

Va întreba el pe cei morţi

pentru cei vii?”

*

Ai vrea să cunoşti viitorul?

Ai vrea să ştii ce te aşteaptă pe tine în viitor?

Sau ai dori să afli viitorul copiilor tăi?

Cum înfrunţi viitorul? Cu frică şi suspinuri în inimă? Sau cu bucurie şi pace în inimă chiar şi în vremuri grele?

Ce văd alţii în tine cu privire la viziunea ta despre viitor? Speranţă sau dejnădejde? Ce moştenire ai de la părinţi sau de la anturajul tău?

Frică, mânie, supărare, disperare?

Linişte, pace, bucurie, speranţă?

Dumnezeu poate să dea tuturor celor ce cred în El o bucurie şi o pace care nu se pot explica. Nu se poate fabrica, dar nici distruge bucuria şi pacea date de Domnul. Este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în viaţa celor ce aparţin Împărăţiei Lui.

În zilele lui Ahaz, împăratul lui Iuda, poporul s-a întors de la credinţa în Dumnezeu, la alte lucruri care au crezut ei că pot aduce fericire. S-au dus la cei ce spun viitorul (ghicitori, vrăjitori, cei ce cheamă morţii, zodiac, spiritişti, cărţi de noroc etc.). Şi astăzi sunt oameni care fac aceeaşi greşeală. Se întorc spre ocultism. Vor să aibă răspuns la întunericul din viaţa lor. Nu caută lumină şi claritate în Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce faci când ajungi în confuzie, în întuneric?

Unde cauţi tu ajutor?

Chiar dacă este multă confuzie în lume, totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic.

Cum poate cineva să primească lumină şi bucurie dacă refuză să ceară călăuzirea Domnului scrisă pe paginile Scripturii?

Învaţă din trecut, trăieşte în prezent şi fii încrezător în viitor!

Noi nu ştim ce va aduce viitorul dar ştim Cine ţine viitorul în mâna Lui!

Doamne, inima mea este plină de bucurie şi nădejde

în ceea ce priveşte viitorul meu!