O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

8 Februarie

8 Februarie

Geneza 4:1-5

Geneza 4:4b-5a: ,,Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere.”

Ce diferenţă face în viaţa ta faptul că Îl urmezi pe Domnul? Ce s-ar întâmpla dacă L-ai ignora pe Dumnezeu şi ai face ceea ce vrei tu? Crezi că te poţi înţelege cu Dumnezeu în termenii tăi, sau cauţi în Biblie calea Lui ca să primeşti iertare, bucurie şi dragoste?

Cain L-a recunoscut pe Dumnezeu, dar s-a apropiat de El aşa cum a crezut el că este mai bine; a sfârşit prin a simţi resentimente şi a recurs la violenţă. De asemenea, a trasat o direcţie şi a fost un model pentru o civilizaţie întreagă care a trăit ignorându-L pe Dumnezeu.

Abel pare a fi victima în această povestire, dar el se apropie de Dumnezeu prin credinţă, el împlineşte planul lui Dumnezeu. Deşi se pare că nu a avut copii, el este înaintaşul unui popor care trăieşte într-un mod conştient de dragostea şi de scopul lui Dumnezeu pentru omenire. Umanitatea se împarte în două: urmaşii Domnului şi urmaşii omului. Fiecare om aparţine uneia dintre cele două linii. Oare se gândea Eva la profeţia din Geneza 3:15? Profeţia spunea că două seminţe se vor naşte: sămânţa femeii şi sămânţa şarpelui, iar ele vor fi în conflict una cu alta. În final, sămânţa femeii va distruge sămânţa şarpelui. A fost o promisiune plină de mister, dar vedem de-a lungul Bibliei împlinirea acestei profeţii: poporul lui Dumnezeu va fi eliberat. Aceste două seminţe s-au născut din primii oameni – Adam şi Eva. Cain şi Abel au crescut în acelaşi mediu şi au experimentat aceleaşi învăţături. Jertfa şi lucrările lui Abel au fost drepte (Evrei 11:4), dar Cain a aparţinut celui rău (1 Ioan 3:12).

Domnul să privească cu plăcere spre jertfele tale bune!

Cheia care ne face să înţelegem întreaga întâmplare din acest capitol din cartea Geneza, pare a fi atitudinea plină de resentimente a lui Cain împotriva lui Dumnezeu, atitudine pe care acesta o adoptă în toate circumstanţele. A prins amărăciunea rădăcini în viaţa ta încă din copilărie?

În Proverbe 20:11, ni se spune: ,,Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.”

Cain lucra din greu ca să cultive pământul cel blestemat. Poate că se bucura pentru că era fermier. Cain, asemenea multor oameni de astăzi, nu a acceptat niciodată judecata lui Dumnezeu în ceea ce priveşte păcatul. A crezut că este tratat nedrept şi întotdeauna învinovăţea pe altul pentru nefericirea lui. Oare a înţeles el pedeapsa care a venit peste părinţii lui şi alungarea din Eden ca rezultat al neascultării lor faţă de Dumnezeu? Nu găsim scris că I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru ceea ce avea şi nici nu găsim scris că se bucura de relaţia lui cu Dumnezeu. În loc să se bucure de bunătatea lui Dumnezeu, îl vedem independent de Dumnezeu în deciziile lui şi dispreţuitor faţă de fratele lui care era supus şi mulţumitor lui Dumnezeu. În mândria lui, nu a acceptat să-şi asume responsabilitatea pentru faptele lui, aşa că a ajuns departe de faţa lui Dumnezeu, formând o civilizaţie şi o cultură din care lipsea Dumnezeu. Toţi cei care nu-L onorează pe Dumnezeu vor experimenta consecinţe teribile. Jertfa lui Cain şi jertfa lui Abel arată atitudinile inimii lor. 1 Samuel 16:7b, ne spune: ,,Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.”

Ce resentimente şi ce nemulţumiri, adânc înrădăcinate în inima ta, îţi otrăvesc deciziile şi atitudinile? Te vei ruga Domnului ca să te ajute să te schimbi?

Cain ar fi trebuit să fie mulţumit chiar dacă a suferit din cauza păcatului părinţilor lui, căci Dumnezeu i-a dat putere să lucreze pământul şi l-a binecuvântat cu o recoltă bogată. Mama lui s-a bucurat când el s-a născut. Cât de mult te bucuri dacă ai părinţi şi poţi să lucrezi? Cât de mult îi cinsteşti pe părinţii tăi prin faptele tale?

Domnul să te binecuvânteze cu o inimă mulţumitoare!

ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 7 FEBRUARIE, 2016 -ÎNTÂLNIRE CU FETELE, PRIMA OARĂ ÎN APROAPE TREI LUNI!

Popas pentru suflet

ÎN SFÂRȘIT, PENTRU PRIMA OARĂ ÎN APROAPE TREI LUNI, MARIUS ȘI RUTH S-AU ÎNTÂLNIT CU FETELE, O ORĂ

Când au ajuns la locul de întâlnire, fetele au început să chiuie de bucurie, înainte să îi vadă pe părinți. Au alergat afară din biroul în care erau și au sărit pe părinți! Naomi a sărit de gâtul lui Marius, iar Eliana era mai să o dea jos din picioare pe Ruth.

Apoi, când Marius a îmbrățișat-o pe Eliana, aceasta a început să plângă. Naomi era tunsă băiețește. Au intrat cu toții în birou și au început să spună care mai de care tot felul de istorii. Vizita a fost supravegheată. Cand au trebuit să se despartă, Naomi nu voia să-i mai dea drumul lui Marius. Marius și Ruth au trebuit să le promită fetelor că se vor reîntâlni curând ca să ușureze despărțirea. La momentul respectiv nu știau, nici părinții și…

View original post 953 more words

7 Februarie

7 Februarie

Geneza 4:1-5: ,,Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.”

Oare de ce a acceptat Dumnezeu jertfa lui Abel şi nu a acceptat şi jertfa lui Cain? Ce a avut Abel în plus faţă de Cain? Oare nu s-a ridicat jertfa lui Cain la standardul lui Dumnezeu? Trebuia ca şi el să aducă o jertfă cu sânge? Abel a adus ca jertfă ceea ce a avut mai bun. A adus Cain în faţa Lui Dumnezeu ce era mai bun? S-a uitat Dumnezeu la inima lui? A văzut Dumnezeu atitudinea inimii lui?

Cum primeşte Dumnezeu astăzi jertfele noastre?

În Ioan 14:6, ni se spune: ,,Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Trebuie să ştim cum să venim la Tatăl şi cum să Îi aducem jertfe? Nu orice jertfă este primită?

Iată ce scrie în Evrei 10:14: ,,Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.”

În Evrei 11:4, se afirmă: ,,Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort.” De ce a fost jertfa lui Abel mai bună decât jertfa lui Cain? Ce rol are credinţa? Era inima lui Abel plină de credinţă? Cum era inima lui Cain?

Inima lui Cain era plină de amărăciune, de gelozie, de răutate, mânie şi supărare pentru că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui. Cum înfrunţi viaţa când crezi că ea este nedreaptă cu tine? Viaţa nu este dreaptă din punctul nostru de vedere. Omul vrea să aibă parte de o viaţă bună, uşoară şi frumoasă. Şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum vrea el, se răzbună pe alţii. Iată ce ni se spune în 1 Ioan 3:12:  ,,Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.” Cum anume ne acceptă Dumnezeu astăzi? Eu cred că prin credinţa care este urmată de fapte bune.

Care a fost atitudinea lui Cain încă înainte de a-l ucide pe Abel? El a fost mânios şi i s-a posomorât faţa. De ce a fost nervos şi nefericit? Pentru că Dumnezeu nu i-a acceptat jertfa? Când eşti nervoasă şi nefericită? Când Dumnezeu nu face ceea ce vrei tu? Care sunt jertfele plăcute lui Dumnezeu? Iată ce ni se spune în Evrei 13:15-16: ,,Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Domnul Isus Hristos este singura Jertfă pentru păcat acceptată de Dumnezeu! Cum anume vei arăta faptul că tu crezi ceea ce spune Dumnezeu despre Domnul Isus?

Doamne, Te rog, ajută-mă să nu uit de

binefacerea şi dărnicia care izvorăsc dintr-o inimă curată!

 

5 Februarie

5 Februarie

Geneza 3:20-24

Geneza 3:24: ,,Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.”

Adam a păcătuit şi au urmat consecinţele păcatului său. Adam a fost izgonit din grădina Eden. Despre ce păcat originar vorbesc oamenii când se gândesc la Adam şi la Eva? În Romani 5:12-19, citim: ,,De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit (Căci înainte de lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi.  Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!). Astfel, deci, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.”

Neascultarea de Dumnezeu este păcat. Ce consecinţe ai experimentat din cauza păcatelor tale? Cum poate fi restaurată relaţia omului cu Dumnezeu? Iată mai jos câteva versete care ne arată cum putem beneficia de împăcarea cu Dumnezeu:

Ioan 1:29: ,,A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Mielul lui Dumnezeu este soluţia!

Ioan 14:6: ,,Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Domnul Isus ne-a adus împăcarea cu Tatăl!

Romani 3:25: ,,Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.” Domnul Isus a plătit pentru păcatele noastre pentru ca relaţia cu Tatăl să fie restaurată!

2 Corinteni 5:17-21: ,,Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, deci, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a împăcat cu El printr-o Jertfă – jertfa este Domnul Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Calea, Adevărul şi Viaţa. Cum Îi mulţumeşti Domnului pentru harul Său?

Doamne Isuse, Îți mulţumesc pentru că m-ai împăcat cu Tatăl!

Doamne, Doamne!… doamnă Pippidi!

paşi spre lumină

Doamne Doamne 1

Prezența în stradă a zeci de mii de români, cu precădere evanghelici, pentru a protesta împotriva răpirii de către statul norvegian a celor cinci copii ai familiei Bodnariu, strârnește pe zic ce trece, noi reacții din partea politicienilor și formatorilor de opinie.

În primul rând, un anonim pentru presa și politicianul român, segmentul evanghelic a produs un șoc imens. O prezență extraordinară, organizare ireproșabilă, pancarte profesionale (‘’într-o engleză impecabilă’’, cum se exprima doamna Pippidi), mesaje coerente și de înaltă ținută, comporament creștin și civilizat. Contrastul între aceste demonstrații și manifestațiile ciobanilor sau ale altor grupări în spațiul public din România, nu putea fi mai mare. De aici și reacțiile unor politologi, ziariști sau politicieni, care încearcă explicații la acest fenomen.

Știu că pentru un politolog ca doamna Alina Mugiu-Pippidi, este nevoie de o explicație rațională a fenomenului, pe care nu-l poate pătrunde. Cu siguranță, trebuie să fie forțe obscure și…

View original post 836 more words

I have 6 years 7 months left until I can see my daughter.

ENCOURAGE by cornelilioi

CECILIE AND DAUGHTER

This morning I received this message from Cecilie Bedsvaag, Oslo, Norway. Her story with Barnevernet is speechless and is another proof how this organization works and mostly, why is working that way. Interesting to know, the father of her daughter is also Romanian. Missing her daughter so much and wishing to have a picture with her (everyone said they look alike), she shot individual pictures to have one picture together…..really sad, no words to describe. Even the cat, aware that it can not fully replace a daughter, feels this sadness!!!

“In Norway the children have become property of the local leader of “Barnevernet” who can decide the child’s upbringing at her own discretion. If for some reason she does not like the parents, who can be a single mother, barnevernleder can simply remove the child from the mother under the pretext of “protecting ” the child. Children become virtual slaves and the…

View original post 243 more words

4 Februarie

4 Februarie

Geneza 3:7-13

Geneza 3:7a: ,,Atunci li s-au deschis ochii la amândoi.”

De ce li s-au deschis ochii? Ca să vadă răul? Să le fie ruşine? Au văzut răul pentru prima dată. Au început să vadă consecinţele răului, ale păcatului. Un păcat duce la altul şi la altul, şi la altul.

Cum au încercat Adam şi Eva să-şi ascundă păcatul? Cum au răspuns când L-au auzit pe Dumnezeu în grădină? Cum a răspuns Adam la întrebarea Domnului? A fost corect răspunsul lui? Care a fost răspunsul Evei? A fost corect răspunsul ei? Cine a fost responsabil pentru păcatul lui Adam şi al Evei? Oare de ce au încercat ei să blameze pe altcineva?

În ce situaţii răspunzi asemenea lui Adam şi Evei? Îţi ascunzi păcatul? Îţi asumi responsabilitatea pentru păcatele tale? Găseşti scuze? Arunci vina pe alţii?

Consecinţele păcatului sunt imediate şi veşnice. Adam şi Eva şi-au pierdut inocenţa, au pierdut grădina Eden… Toată omenirea a moştenit de la ei o natură păcătoasă (Romani 5:12). Noi toţi ne naştem morţi spiritual. Tendinţa noastră este să păcătuim. Dar harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul. Harul lui Dumnezeu le-a mai dat o şansă lui Adam şi Evei.

Adam nu şi-a recunoscut păcatul. El a spus că Eva a fost vinovată şi, prin urmare, Dumnezeu este de vină pentru că El i-a dat-o de nevastă. Cât de des îi blamăm pe alţii pentru păcatele noastre?! Acesta este un joc urât (Iacov 1:13-15).

Păcatul nostru este responsabilitatea noastră! Pe cine blamezi tu pentru păcatul tău? Cui îi place acest joc murdar? Păcatul este urât şi rău şi are consecinţe grave: durere, suferinţă, muncă grea, blestem.

Păcatul aduce consecinţe imediate şi eterne. Nimeni nu scapă de consecinţele lui. Va avea loc o judecată dreaptă. Cu ce păcat flirtezi chiar acum? Ce păcat îţi controlează viaţa? Crezi că poţi să înoţi împotriva curentului? Crezi că Dumnezeu nu vede? Crezi că poţi să-L ignori pe Dumnezeu? La ce păcat te îndeamnă Dumnezeu să renunţi? Îl vei părăsi? Te vei pocăi? Îl vei urma pe Dumnezeu? Când?

Rezultatul imediat al neascultării lui Adam şi a Evei, a fost că au văzut că sunt goi, neacoperiţi, expuşi înaintea lui Dumnezeu şi unul înaintea celuilalt. Este posibil ca haina de lumină cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu să-i fi părăsit. Slava care i-a acoperit înainte de păcat n-a mai fost prezentă din cauza păcatului. Conştiinţa vinovată a dat naştere la un lanţ de reacţii care izbucneau din adâncurile lor. Şi-au făcut haine din frunze. Şi astăzi sunt oameni care încearcă să-şi acopere păcatele cu activităţi religioase sau cu acte de caritate, dar nimic nu acoperă păcatul. Vinovăţia lor i-a făcut să se ascundă printre copaci. Şi astăzi unii oameni se ascund ca să evite pedeapsa pentru faptele lor. Mulţi aleg să lucreze peste măsură de mult ca să-şi amorţească conştiinţa. Alţii trăiesc prinşi în activităţi zgomotoase pentru a acoperi vocea lui Dumnezeu şi chemarea Lui.

Păcatul a adus acest sentiment de nesiguranţă. De atunci, omul a fost sclavul fricii de moarte (Evrei 2:14-15), atâta timp cât nu vrea să aibă parte de favoarea lui Dumnezeu (Isaia 59:2). Moartea este cea mai dureroasă realitate a rasei umane. Toţi oamenii mor.

Adam o blamează pe Eva, Eva îl blamează pe şarpe şi Adam se plânge de nevasta pe care i-a dat-o Domnul. Aşa se întâmplă şi astăzi. Ai auzit pe cineva spunând: ,,Din cauza tatălui meu, care a fost distant faţă de mine, am fost şi eu distantă faţă de Dumnezeu!”? Sau: ,,Mama mea m-a obligat să merg la biserică, dar ea nu a fost un model pentru mine!”. Nu îi putem învinovăţi pe alţii nici măcar parţial, ci trebuie să ne asumăm toată vina pentru neascultarea noastră faţă de Dumnezeu.

Doamne, îmi deschid ochii și urechile la Cuvântul Tău. Îmi asum toată responsabilitatea pentru păcatul meu. Îți mulţumesc pentru chemarea Ta care mă îndeamnă să mă pocăiesc! Tu eşti un Dumnezeu plin de dragoste şi îndurare. Mă încred în Tine. Vin în prezenţa Ta. Mă opresc şi nu mai vreau să-mi ascund păcatele, ci vreau să mă îmbrac cu haina neprihănirii, primită de la Hristos, Cel care a murit pe cruce pentru păcatele mele. Vreau să experimentez pacea Ta. Curăţă-mi conştiinţa de faptele mele murdare! Iartă vina păcatului meu şi dă-mi har, fă-mă să rămân în ascultare şi în dependenţă totală faţă de Tine. Cred în Salvatorul! Cred în viaţa veşnică! Mă îndepărtez de minciunile celui rău ca să nu ajung în iad. Îți mulţumesc pentru harul Tău!

Păstrează-ţi conştiinţa curată și ochii deschiși!