O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Doamne, dă-mi izbândă astăzi !

God-Lord-me-font-b-Guide-b-font-me-font-b-Quotes-b-font-Wall-Sticker

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Dumnezeu ne dă înţelepciune şi călăuzire în urma rugăciunii.

Dumnezeu ne cheamă să cerem călăuzirea Lui în toate lucrurile. El cunoaşte începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor şi doreşte ca şi noi să cunoaştem voia Lui. Cauţi tu călăuzirea lui Dumnezeu în toate lucrurile? Următoarele versete te vor ajuta să înţelegi mai mult ce înseamnă să fii călăuzit de Domnul.

În Psalmul 139:24, suntem învăţaţi să ne cercetăm: ,,Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” Dumnezeu ne ajută să identificăm păcatul şi ne conduce la pocăinţă.

În Isaia 40:11, suntem mângâiaţi: ,,El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.” Dumnezeu îi călăuzeşte pe cei care au copii.

În Isaia 42:16, suntem încurajaţi: ,,Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.” Dumnezeu ne călăuzeşte când ajungem în locuri necunoscute, nefamiliare, dure sau întunecoase.

Prin Isaia 57:18, primim o veste bună: ,,I-am văzut căile şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei care plâng împreună cu el.” Dumnezeu mângâie şi vindecă.

În Luca 1:79, ni se spune: ,,…ca să lumineze pe cei care zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Dumnezeu ne călăuzeşte pe  calea păcii.

În Ioan 10:3-4, se afirmă: ,,Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.” Dumnezeu merge înaintea poporului Său ca să-i arate calea.

În Ioan 16:13, ne este prezentat Duhul Sfânt: ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Dumnezeu ne călăuzeşte în tot adevărul.

Duhul Sfânt îi protejează şi îi călăuzeşte pe cei credincioşi. Cum te-a călăuzit pe tine Duhul Sfânt în săptămâna aceasta?

Bucură-te astăzi de călăuzirea Domnului!

,,Portrete din cioburi” – O analiză a eşecului şi triumfului în dragoste – Octavian D. Curpaş

Originally posted on agnus dei - english + romanian blog:

În ,,Portrete din cioburi” Ligia Seman reia teme din cărţile sale precedente şi compune un roman arborescent, în două volume. Cartea sa este o analiză a eşecului şi triumfului în dragoste, o poveste despre convertirea la Dumnezeu, o istorie de familie, dar şi fresca unei lumi, a societăţii româneşti de dinainte şi după momentul Decembrie 1989. În construcţia sa, romanul “Portrete din cioburi” îmbină componente de roman creştin, roman de dragoste, de moravuri, politic, etc. Romanul poate fi privit şi drept unul intelectual.

Ligia Seman şi lumea din romanele sale

Ligia SemanLigia Seman este o prozatoare română creştină de valoare. Ligia Seman debutează  în anul 1995 cu romanul “Funiile dragostei”, urmat de “Handicapul conştiinţei” (1999), “Tragedie şi triumf” (2004) şi  “ Domnind peste împrejurările vieţii” (2006) – ultima, un volum de eseuri cu adresabilitate feminină, îmbinate cu psihoterapie, propunând soluţii biblice. Primele două cărţi menţionate prezintă pe lângă experienţa creştină a…

View original 1,011 more words

Armătura lui Dumnezeu

armEfeseni 6:10-18: ,,Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Adevărul ne ajută să nu cedăm credinţelor lumii sau minciunilor.

Platoşa neprihănirii ne ajută să fim drepţi, cinstiţi, buni, smeriţi şi generoşi.

Evanghelia păcii ne ajută să fim mulţumiţi în timpuri grele şi nesigure.

Scutul credinţei ne păstrează încrederea în promisiunile lui Dumnezeu.

Coiful mântuirii ne ajută să păstrăm credinţa în Domnul Isus Hristos, care a murit şi a înviat.

Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu care biruie duşmanul.

Rugăciunea şi vegherea ne dau echilibru.

Călătoria credinței nu e ușoară

faith-in-godGeneza 12:10-20

Geneza 12:10: ,,A venit însă o foamete în ţară; şi Avram a coborât în Egipt, ca să locuiască pentru o vreme acolo; căci era mare foamete în ţară.” 

Oare de ce, odată ce am început călătoria spre binecuvântări, Dumnezeu ne lasă să trecem prin greutăţi (foamete, în cazul nostru). Cum înţelegem greutăţile vieţii? Primul lucru care ne ajută să înţelegem greutăţile vieţii este natura şi definiţia credinţei. În Evrei 11:1, citim: ,,Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Credinţa se ţine de promisiunile lui Dumnezeu, chiar dacă realităţile promise nu sunt încă experimentate.

Dacă de fiecare dată când ne rugăm ne-ar fi ascultate rugăciunile aşa cum vrem noi, în inimile noastre ar fi o credinţă mică. Dar dacă devenim oamenii care se roagă, şi se roagă, şi iar se roagă, încrezându-se în credincioşia lui Dumnezeu, chiar şi în timpul foametei – aceasta este credinţa. Domnul Isus a spus: ,,Ferice de cei care nu văd, dar cred.” În capitolul 11 din Evrei, îi vedem pe mulţi patriarhi care au avut credinţă şi au rămas puternici prin toate greutăţile vieţii. Un om al credinţei se încrede în Dumnezeu, chiar dacă promisiunile Lui nu sunt încă împlinite.

De ce trecem prin pustiu şi noi, credincioşii de azi? Dumnezeu ne duce prin pustiu ca să testeze credinţa noastră, care trebuie să crească. Te-ai rugat vreodată: ,,Doamne, măreşte-mi credinţa!”? Tăria se dezvoltă prin exerciţiu sau teste. Noi nu învăţăm până nu suntem forţaţi, împinşi la limită. Noi nu vom deveni atleţi, până când nu vom experimenta o anumită agonie. Când pornim în călătoria credinţei, credinţa ne va fi testată în pustiu. Testul lui Avraam a început în pustiu. Poporul Israel a fost testat în pustiu. Domnul Isus a fost testat în pustiu. Noi nu ne putem aştepta la altceva. Vei crede în Dumnezeu chiar dacă nu vezi promisiunile Lui? Îţi vei păstra speranţa pentru un viitor mai bun?

Este normal ca în călătoria credinţei să întâmpinăm teste care ne încearcă credinţa. Uneori, aceste teste sunt dureroase şi viaţa este aşa de grea, încât ni se pare că ne pierdem credinţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Unii oameni trec prin greutăţi foarte mari. În suveranitatea Lui, Dumnezeu foloseşte aceste situaţii ca să crească credinţa în noi. Călătoria prin pustiu poate fi lungă şi grea.

Credinţa lui Avraam a fost tânără. Încă nu ştia să-şi pună încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, fără să vadă imediat împlinirea lor. El a ales să meargă unde era belşug: în Egipt. Alergi tu la locul unde este mai uşor, unde nu ai nevoie de o puternică rezistenţă? Ne uşurăm viaţa? Permitem compromisul? Consecinţele sunt grele. Avraam se îmbogăţeşte, dar cu ce preţ? Această călătorie în Egipt nu a dus nicăieri în ceea ce priveşte credinţa lui Avraam. Şi ce consecinţe a avut neascultarea lui! Poporul Israel nu a crescut în credinţă în călătoria lui prin pustiu; numai doi oameni – Iosua şi Caleb – au avut credinţă. Ceilalţi s-au pierdut prin pustiu. Cum ai răspuns când Domnul te-a testat?

Nădăjduieşte în promisiunile lui Dumnezeu în orice situaţie!

Factorii care îţi îngroaşă sîngele

Originally posted on Amprente pe suflet:

Cheagurile de sînge, rezultate în urma îngroşării sîngelui pot fi fatale pentru organismul uman. Acestea pot apărea în urma unei perioade îndelungate de imobilitate(lipsa mişcării). De asemenea, apariţia lor se mai poate datora şi altor factori. Care sunt aceştia, aflaţi în cele ce urmeayă. 

1. Aerul poluat – un studiu efectuat de către un grup de oameni de ştiinţă de la Harvard concluzionează că particulele chimice din aer inhalate duc la îngroşarea sîngelui. 

2. Fumul de ţigară – provoaca diverse leziuni celulare, deturneaza oxigenul necesar celulelor sanatoase, ingroasa sangele si mareste tensiunea arteriala. 

3. Sarea

4. Lipsa lichidelor în organism

5. Obezitatea

6. Preparate tip fast food, meyeluri, îngheţată, prăjeli, 

7. Alcoolul

8. Contraceptivele orale

9. Cafeaua

10. Stresul  – furia îngustează arterele, accelerează pulsul şi îngroaşă sângele, predispunând la formarea de cheaguri. Aşadar, când ai un moment de furie, numără până la 10 şi respiră profund.

11. Zahărul

12. Excesul…

View original 319 more words

Adevărata miză a legalizării căsătoriilor homosexuale, pentru SUA. Și ceilalți

Originally posted on agnus dei - english + romanian blog:

Photo credit www.abcactionnews.com
Cred că puţini îşi dau seama de adevărata miză a hotărârii recente a Curţii Supreme a SUA. Mulţi se agită pro şi contra homosexualităţii.Este şi acesta un subiect.
Dar hai să fim puţin filosofi, puţin distanţi. Să privim lucrurile mai de departe, fără vreo implicare emoţională.
Prima observaţie: de când le pasă politicienilor de binele oamenilor?
Cine cunoaşte istoria USA, istoria României sau istoria UE ştie foarte bine că lozinicile cu “binele oamenilor” se traduc prin “vrăjeală electorală” şi “o mască decentă pentru a acumula puterea”.
[…..]
A doua observaţie: de ce se preocupă atât politicienii de problemele sexuale?
Sigur, au de câştigat voturi, dar şi de pierdut.
Sigur, au de câştigat, unii dintre ei, din industria porno, bordeluri şi alte surse asemănătoare. Dar nu atât de mulţi încât să justifice dimensiunile campaniilor politice pe teme sexuale.
Sigur, unii dintre politicieni chiar luptă pentru ceea ce…

View original 502 more words