Covor de flori

1floriiCOVOR DE FLORI

Ți-au așternut  și flori  si haine
Când, triumfal, intrat-ai în oraș
Dar câți au înteles  acele taine
Ce pot călăuzi pe-un nou făgaș?

Fierbea Ierusalimu-n așteptare
S-au adunat, pe străzi, mulțimi
Dar câti dorit-au cu ardoare
Să-și ’nalte  visul spre ’nălțimi?

Și-ai auzit ovații  multe
Dar  ce  puțini erau dispuși
Să Te urmeze, să Te-asculte
Și să deschidă  spre  Cer uși!

Mult  n-a  trecut – doar  patru zile
Și-n vinerea ce a  urmat
Acele suflete   ostile
Te-au dus  și Te-au  crucificat.

Dar le-ai iertat  nelegiuirea
Cum nimeni  altul n-a  iertat
Să vadă-n Tine  nemurirea
Și harul  ce i-a  inundat.

Iar azi  când amintirea vine
Despre-un trecut eveniment
Te proslăvim cum se cuvine
C-al Tău Cuvânt e aliment.

gc/12 Aprilie, 2014

By George Cornici

Advertisement

Destinul tău

11 destinIsaia 41:1-7

Isaia 41:4

„Cine a făcut

şi a împlinit aceste lucruri?

Acela care a chemat neamurile de la început,

Eu, Domnul, Cel dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.”

 *

Te rog să fii sinceră şi să-mi spui:

Crezi că s-a întâmplat acest lucru în viaţa ta (alege orice lucru din viaţa ta) sau este aşa pentru că Dumnezeu a hotărât aşa? Crezi că este o coincidenţă sau este providenţa lui Dumnezeu?

Crezi că aşa este istoria omenirii, a unei persoane sau crezi că fiecare lucru, oricât de mic, este hotărât de Dumnezeu? Crezi că eşti norocoasă sau binecuvântată?

Dumnezeul nostru suveran este arhitectul întregii istorii omeneşti. Fiecare eveniment are un scop în lume. Nici un om nu poate să-şi controleze destinul.

Ceea ce pentru poporul Domnului a fost profeţie, pentru noi este istorie. Ceea ce a vorbit Dumnezeu, s-a împlinit. Împăratul Cir a venit în istorie cum a fost profeţit, şi Dumnezeu i-a dat naţiunile în mâna lui. Dumnezeu i-a permis să cucerească popoarele. Dumnezeu i-a spus să elibereze pe robii proveniţi dintre iudei. Împăratul Cir a fost folosit de Dumnezeu, chiar dacă nu era iudeu, şi a recunoscut că nu prin puterea lui a ajuns mare, ci Dumnezeu i-a dat putere şi stăpânire.

Nimic în viaţa mea nu este o coincidenţă. Nu pot să mă laud că am făcut bine. Puterea mea de a face binele vine de la Dumnezeu.

Dumnezeu ridică popoare sau oameni ca să împlinească planurile Lui.

În momente de frică unde te uiţi?

Te întorci către alţii? Întorci spatele lui Dumnezeu?

Când nu mai credem în Dumnezeu, credem în orice altceva, în toate lucrurile posibile.

Dacă eu cred că Dumnezeu are planurile Lui cu mine, cum este gândirea mea diferită faţă de cei ce nu cred? Cum gândesc despre viaţa mea, despre evenimente, despre ceea ce se întâmplă în lume?

Care este scopul pentru care Dumnezeu te-a ridicat pe tine?

Care este răspunsul tău la planul Domnului?

Domnul are un scop şi un plan pentru viaţa fiecăruia.

Cât de mult colaborezi tu cu Dumnezeu pentru planurile Lui?

Doamne, eu cred că Tu ai un plan minunat pentru viaţa mea, pentru că eu sunt copilul Tău şi Tu mă iubeşti. Cred că destinul meu este să înving prin furtunile vieţii şi să-mi păstrez credinţa şi curăţia până la sfârşit. Cred că Tu eşti Domnul, Cel dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri. Îmi pun încrederea în Tine că mă vei ajuta să ajung cu bine la destinaţie (cerul).

Doamne, inima mea se bucură că Tu ai un plan cu viaţa mea!

Jertfa mulţumirii

“Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

                          PSALM 50, 14-15

Domnul a zis lui Moise: … „Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ţi aduci arderile de tot şi jertfele de mulţumire, oile şi boii.

EXOD 20(22;24)

OMULUI NEEDUCAT îi lipsește sentimentul mulțumirii. Acest sentiment trebuie cultivat și învățat încă din anii copilăriei. E e o stare pe care omul n-o primește pe cale naturală, el trebuie s-o deprindă, să învețe și  să conștientizeze,  să cântărească pentru ce anume  și cum trebuie să aducă mulțumiri. Continue reading

Biserica Agape, Arizona

 

Biserica AGAPE – Peoria, Arizona

 

 

.

MOMENTE ÎNĂLŢĂTOARE LA EVOCAREA UNUI AN DE EXISTENŢĂ!

Un eveniment plăcut s-a desfășurat în ziua de 16 septembrie 2012, în cadrul comunității evanghelice din diaspora română din Phoenix, Arizona –

Sărbătorirea împlinirii unui an de existență a bisericii penticostale AGAPE CHRISTIAN CENTER: http://www.agapearizona.com/agape/

În urmă cu un an, un grup de credincioși, împreună cu pastorii Petru Lascău (pastor senior) și George Botea (pastor asistent), simțind chemarea extinderii lucrării de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, în zone cât mai apropiate și ușor accesibile comunităților românești, printr-o fermă convingere motivată de învățăturile Sfintei Scripturi și la îndemnul și sub călăuzirea Duhului Sfânt, s-au constituit într-o biserică evanghelică, care ulterior a primit numele de AGAPE CHRISTIAN CENTER. Localizată în Peoria, partea de nord-vest a metropolei Phoenix, tânăra biserică și-a făcut cunoscut, încă de la început,  motto-ul inedit care avea de acum înainte să marcheze activitățile caracteristice acestei comunități creștine: „ …acolo unde dragostea este la ea acasă!” – “Where the love is at its home !

După un început promițător, se poate spune că lucrarea în continuare a fost și este și mai… promițătoare, motiv de laudă și mulțumire adus lui Dumnezeu. Frecvența a crescut, bineînțeles pe fondul creșterii spiritule progresive a modului de laudă și închinare, și aceasta prin posibilitatea implicării tuturor fraților și surorilor, conform darului fiecăruia. Multitudinea departamentelor de activitate ale bisericii constituie o mărturia, implicarea fraților fiind demnă de apreciat: World Ministry (Mike Olar), Yout Ministry (Cristian Lascău), Book store (Marius Comariță), Women Ministry (Liana Botea), Children ministry (Linda Rusnac), Audio-video (Doru Siket), Family visits (Gigi Botea), Recreation (l.Rachi, P.Moldovan), Nursery (Claudia Cîrcu), Media (Bobby Lascău), Ushers (Daniel Iancu, Babeti), Prayer (John Novac), Worhsip Ministry (Fineas Murza), Marriage and Family (Alina Lascău), Hospitality Ministry (Viorel Bilaucă), Graphics (Corina Mihăilă), Evangelism Ministry (Răzvan Dihel), Decorations (Rodica Lascău), Christian Fellowship (Steven  Nemeș), Charity Ministry (Constantin Nica), Building custodian (Eugen Ușvat), Christian education (Mircea Tipei). Iată de ce, celebrarea unui an de existență s-a manifestat printr-o adevărată revărsare de bucurie, prin rugăciuni și cântări de laudă și mulțumire, aduse Creatorului și Domnului Isus Christos.

Participarea la eveniment a fost remarcabilă, atât printr-o participare numeroasă, cât și prin manifestare. Peste două sute de persoane au fost prezente. Atmosfera înălțătoare a fost întregită prin prezența la timpul de laudă a fraților Groza, a cunoscutului cântăreț creștin de opera Daniel Pruneanu, precum și a fratelui Nuțu Curescu din Chicago, liderul grupului Omega. Corul bisericii dirijat de MirceaTipei a completat mărturia închinării prin laudă. De asemenea au fost prezenți frații pastori Doru Levi Ilioi (Biserica Elim) și Ionel Borcea (biserica din Surprise). Pe fundalul unei atmosfere caracteristice prezenței dragostei – Agapé, au existat momente spirituale înălțătoare, cu nuanțe de un sentimentalism justificat, prin evocarea unor momente și trăiri caracteristice începutului. Cei mai în vârstă ai bisericii (Iosif Ianculovici, Ștefan Bardan) și mai apoi reprezentanții fiecărei generații, au reliefat certitudinea prezenței lui Dumnezeu la început și acum, în continuarea lucrării Sale.

Pastorii Petru Lascău și George Botea au evocat momentele premergătoare „deschiderii” noului local: „Clădirea din Kelton Avenue, în care ne aflăm acum, a fost folosită pentru reparații de mașini și pentru vânzarea lor. Ne-am apucat de lucru imediat, și într-un timp record am reușit să amenajăm spațiul pentru a sluji bisericii noastre. Zilele acelea, din 14 noiembrie și până înainte de Crăciun, vor rămâne de neuitat pentru cei mai mulți dintre noi. Zilnic, de dimineața și până seara târziu, munca noastră ne-a sudat și mai mult, ajungând a ne considera o familie. Am devenit și mai uniți, dând astfel un nou sens numelui bisericii noastre. Așa s-a născut motto-ul bisericii: «Agapé, unde dragostea este la ea acasă». Sărbătoarea Crăciunului ne-a găsit cu lucrările terminate, cu biserica mobilată și am avut o masă de sărbători, la care au participat 170 de persoane”, a subliniat pastorul senior al bisericii, Petru Lascău. Plină de maturitate, dar și responsabilitate, și-a manifestat prezența la eveniment generația mai tânără, care prin discursurile celor patru (Marius Comariță, Bobby Lascău, Fineas Murza și Cristi Lascău), au subliniat provocarea dezvoltării și continuării, sub călăuzirea Duhului Sfânt a acestei minunate lucrări. Între cele două servicii, de dimineață și de seară, precum și în urma celui de seară, părtășia a continuat într-un mod realmente specific adevăraților români credincioși: o masă îmbelșugată, dar și apreciată, pregătită de surorile din biserica Agapé. Părtășia s-a prelungit până seara târziu. Astfel de evenimente nu pot decât să amintească de harul, bucuria și pacea care a caracterizat prima biserică descrisă în Cartea Faptele Apostolilor cap.2-37,47: „Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți”.

Radu Oprea
Glendale, Arizona

O pildă

Ioan 13:1-17

Ioan 13:15a

„Pentru că

Eu v-am dat o pildă

ca şi voi

să faceţi

cum am făcut Eu.“

*

Cum înţelegi slujirea?

Domnul Isus are putere să curăţească şi să ierte păcatele.

Sunt două feluri de curăţiri: una trupească  (spălat cu apă) şi una spirituală (spălat de păcat).

Domnul nu are favoriţi, ci El îi iubeşte şi-i iartă pe toţi. El le dă ocazie tuturor să se pocăiască. Unii oameni nu recunosc păcatul pentru că nu cunosc Cuvântul.

Domnul întotdeauna cunoaşte pe cei ce sunt curaţi şi pe cei ce nu sunt curaţi.

Care sunt cele două curăţiri şi care e importanţa lor?

Ce este pocăinţa? Este un eveniment unic, o singură dată în viaţă? Este ceva ce trebuie să faci zilnic?

Crezi tu că Domnul iartă orice păcat?

Crezi tu cu adevărat că Domnul te iartă dacă Îi ceri? Mulţumeşti tu pentru iertare?

Îi condamni tu pe alţii că au greşit şi nu pot fi iertaţi?

Îţi este uşor să ierţi pe alţii? Crezi că Domnul te iartă pe tine, dar nu şi pe alţii?

Au greşit alţii mai mult faţă de tine decât ai greşit tu faţă de Domnul?

*

Iertarea este o slujire. Cei ce urmează pe Domnul trebuie să slujească altora. Numai în umilinţă pot fi împlinite nevoile altora. În Împărăţia Domnului cine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat de Cristos. Noi putem să-i păcălim pe alţii, dar nu pe Domnul.

*

Îţi aminteşti de o ocazie recentă când de dragul lui Cristos, te-ai coborât jos de tot în slujire faţă de cineva în nevoie şi ai văzut o eliberare din păcat în viaţa acelei persoane?

Domnul să te binecuvânteze cu o inimă smerită, gata de slujire!