Eu sunt roaba Ta

rainbow heartIsaia 41

Isaia 41:9b

„Tu

eşti

robul

Meu,

te aleg

şi nu te lepăd!”

 *

Dumnezeu a prezis succesul militar al unui conducător persan cu mult înainte de naşterea şi domnia lui (împăratul Cir). Ai nevoie de mai multe dovezi ca să crezi că Dumnezeu este real, plin de dragoste şi bunătate? Te închini înaintea Lui şi-L slujeşti cu bucurie?

Ai tu dumnezei falşi pe care îi consulţi din când în când? Ce anume îţi consumă gândurile, timpul, energia şi emoţiile? Este oare un idol care nu te lasă să ai timp pentru Dumnezeu?

Dumnezeu este făuritorul istoriei. El cunoaşte toate detaliile cu mult înainte de desfăşurarea lor. Scopul Lui cu privire la naţiuni şi indivizi se va împlini.

Ce ţi-a descoperit Domnul cu privire la scopul pe care îl are pentru viaţa ta?

Cum vei răspunde la chemarea Lui? Crezi că eşti aleasă şi nu lepădată de Domnul?

Să respingem şi să negăm autoritatea Lui în istorie înseamnă să trăim sub teroarea evenimentelor de fiecare zi.

Ce te face să te înfiori şi să te temi? Situaţia economiei globale? Moartea? Viaţa după moarte? Singurătatea? Lipsa semnificaţiei? Cum înfrunţi aceste temeri? Te temi de pedeapsa Domnului?

Poţi să-ţi mărturiseşti chiar acum păcatele care te apasă şi să recunoşti suveranitatea lui Dumnezeu, Cel ce are trecutul, prezentul şi viitorul în mâna Lui, Cel ce ţine şi viaţa ta în mâna Lui.

Ne încredem în Dumnezeu pentru că El a dovedit că putem să ne bazăm pe El.

Cum ţi-a dovedit Dumnezeu că este adevărat şi demn de încredere în trecut?

Cum ţi-a dovedit Dumnezeu că este adevărat şi demn de încredere săptămâna trecută?

Cum Îi mulţumeşti? Cum te bucuri că eşti aleasă ca să fii roaba Domnului?

În care domenii din viaţa ta încă îţi mai pui încrederea în alte lucruri sau persoane în loc să-ţi pui încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu? Cum vei schimba încrederea ta în bani, soţ, internet, tv., prieteni, cărţi, sine, etc. cu încrederea în Dumnezeul cel adevărat şi suveran?

Dumnezeu este în control întotdeauna şi în toate lucrurile!

 

Doamne, inima mea alege încrederea în Tine!

Mulţumesc că m-ai ales să fiu roaba Ta!

 

Obicei

Ai obiceiul să citeşti cu voce tare din cartea Psalmilor?

Ioan 17:21a   

,,Mă rog…“

Doamne,
Voi cânta totdeauna îndurările Tale. Voi spune cu gura mea despre credincioşia Ta.
Voi spune că îndurarea are temelii veşnice. Tare ca cerurile este credincioşia Ta.

Doamne, Tu eşti un Dumnezeu înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Tău, căci cine se poate asemăna cu Tine? Cine este puternic ca Tine?

Tu, Doamne, îmblânzeşti mândria mării. Când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti. Ale Tale sunt cerurile şi pământul. Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua.

Braţul Tău este puternic, dreapta Ta este înălţată.

Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie.

Bunătatea şi credincioşia sunt înaintea feţei Tale.

Doamne vreau să Te cunosc! Vreau să fiu fericită că pot umbla în lumina feţei Tale!
Mă plec în faţa Ta, Doamne şi Te laud din toată inima. (Psalmul 89)

Domnul să te păzească cu braţul Lui atotputernic!