Roada aşteptată

Isaia 5

*

Isaia 5: 4b

*

„Eu

mă aşteptam

să facă

roadă.”

 

Isaia a prezentat situaţia poporului într-un mod foarte clar . Poporul lui Dumnezeu (aşa de binecuvântat) nu a adus roada aşteptată de Domnul; cu toate avertizările nu a vrut să se pocăiască. De aceea Domnul a trimis pedeapsa asupra lui.

Crezi că generaţia noastră împlineşte cerinţele lui Dumnezeu?

Crezi că Dumnezeu este dezamăgit de purtarea şi nepocăinţa noastră?

Care ar fi motivele pentru care Domnul ar judeca şi pedepsi generaţia noastră?

Care din aceste „vaiuri” din capitolul cinci crezi că sunt adevărate în generaţia noastră?

Crezi că avem mai multe „vaiuri” decât poporul Domnului?

Despre care îţi vorbeşte ţie Domnul? Pentru care te avertizează?

Pentru care vrei să te pocăieşti?

Crezi că Legea lui Dumnezeu este desconsiderată în bisericile noastre, în societatea noastră?

Cum crezi că pedeapsa care a venit peste poporul Domnului s-ar potrivi cu judecata finală a lui Dumnezeu din ziua de apoi?

Ce ţi-a dat ţie Dumnezeu ca să poţi să aduci multă roadă pentru Împărăţia Lui?

Ţi-a dat El o familie? Sau prieteni, biserică, sănătate, cunoştinţă, Cuvântul, Duhul Sfânt, dragoste, pace, linişte, protecţie etc.?

Cum vei folosi învăţătura primită de la El?

Doamne, vin la Tine căci Tu poţi să mă păzeşti de lăcomie (poftă după lucruri), de beţie (plăceri), de  batjocorirea Numelui tău (uşurătate în vorbirea mea), de stricăciune (confuzie) morală (trup şi suflet murdar, binele nu este rău şi răul nu este bine), de înşelăciune (mă cred învăţată şi înţeleaptă) şi de dispreţ faţă de Cuvântul Tău (nesocotesc citirea şi împlinirea Cuvântului). Am nevoie de ajutorul Tău căci vreau să aduc roadă.

Doamne, pune dorinţa de pocăinţă pe inima mea!

Advertisement

Cum răspunde Dumnezeu la rugăciune?

Ioan 17

 

Ioan 17:20a 

,,Şi Mă rog…“

 

Învaţă pe copil cum răspunde Dumnezeu la rugăciune.

 

Dumnezeu spune ,,NU“, când nu cerem lucruri bune. Dumnezeu nu ascultă o rugăciune care aduce rău. Uneori nu înţelegem şi nu ştim de ce Dumnezeu spune ,,NU“ la rugăciunea noastră. Atunci trebuie să ne amintim că Dumnezeu face binele chiar când noi nu înţelegem.

Dumnezeu spune ,,DA“, când cerem lucrurile pe care El vrea să le cerem. Cum ştim ce să cerem? Noi ştim că Dumnezeu vrea să fim ca Domnul Isus. De aceea, orice crezi că Domnul Isus ar cere, cere şi tu. Dacă cer putere să fiu bun şi să vorbesc frumos cu cineva care mi-a făcut rău, Dumnezeu mă ajută, pentru că Domnul Isus a fost bun şi a vorbit frumos cu toţi cei ce I-au făcut rău. Ne rugăm Domnului pentru toate nevoile noastre pentru că El a promis că va avea grijă de noi. Câteodată nu ştim cum să ne rugăm. Atunci putem spune Domnului situaţia noastră şi să cerem voia Lui să se facă.

Dumnezeu spune ,,AŞTEAPTĂ“, când nu suntem gata pentru un lucru cerut. Este ca şi cum ai cere de la părinţi o maşină adevărată, când tu ai doar zece ani. Aşteptarea ne învaţă răbdare şi încredere în Dumnezeu. Uneori aşteptarea ni se pare prea lungă şi nu înţelegem cum lucrează Dumnezeu dar ştim că Dumnezeu are planurile Lui, care sunt cele mai bune pentru noi.

 

Domnul îţi răspunde la rugăciune!