Două împărăţii

24 maiIsaia 32:1-8

Isaia 32:3

„Ochii celor ce văd nu

vor mai fi legaţi

şi urechile celor ce aud

vor lua aminte.”

 

Dumnezeu este singura alianţă pe care ne putem baza! El este Atotputernic şi ne poate ajuta. El este speranţa noastră. El ştie ce e mai bine pentru noi şi poate să ne descopere adevărul. Împăratul nostru va domni cu dreptate! Va cârmui cu nepărtinire.

În această împărăţie a întunericului unde trăim acum, nebunul este numit ales la suflet şi mişelul este numit om cu inimă largă (32:5); inima nebunului spune nebunii, se gândeşte la rău, lucrează în chip nelegiuit, spune neadevăruri, ia pâinea celui flămând şi apa celui însetat, face planuri vinovate, minte şi nedreptăţeşte pe cel sărac (32:6-7).

În Împărăţia lui Dumnezeu unde Domnul Isus Cristos va domni, va fi diferit.

Cum va fi Împărăţia Împăratului care domneşte cu dreptate?

Împărăţia Lui este o Împărăţie veşnică şi perfectă. Acolo va domni dragostea, bucuria, pacea şi nu va fi nici un rău. Vom fi o binecuvântare unii pentru altii şi ne vom bucura pentru totdeauna. Vom fi ca un adăpost împotriva vântului, ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete (32:2).

Doamne, fereşte-mă de nebunie, ca nu cumva să numesc un nebun ca fiind un om ales, şi un mişel ca fiind un om cu inimă largă. Păzeşte-mi gura şi buzele să nu rostesc nebunii. Atrage-mi atenţia ca să nu gândesc rău, să nu lucrez în chip nelegiuit, să nu spun neadevăruri, să nu iau pâinea celui flămând, să nu iau apa celui însetat, să nu fac planuri vinovate, să nu mint şi să nu nedreptăţesc pe cel sărac, pentru că nu vreau să fac parte din împărăţia întunericului.

Dorinţa sufletului meu este să aparţin Împărăţiei Fiului dragostei Tale, să fiu binecuvântată şi să fiu o binecuvântare pentru alţii. Ajută-mă să protejez pe alţii cu rugăciunile mele, să scap pe alţii din furtună cu ajutorul Tău, să aduc viaţă prin cuvintele mele acolo unde este uscăciune iar acolo unde pământul este ars de soare (o inimă zdrobită) să aduc prezenţa (umbra) Ta care dă odihnă şi linişte.

 

Inima mea va lua aminte la Cel  Atotputernic,

căci doresc Împărăţia Lui!

 

Advertisement

Obicei

Ai obiceiul să citeşti cu voce tare din cartea Psalmilor?

Ioan 17:21a   

,,Mă rog…“

Doamne,
Voi cânta totdeauna îndurările Tale. Voi spune cu gura mea despre credincioşia Ta.
Voi spune că îndurarea are temelii veşnice. Tare ca cerurile este credincioşia Ta.

Doamne, Tu eşti un Dumnezeu înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Tău, căci cine se poate asemăna cu Tine? Cine este puternic ca Tine?

Tu, Doamne, îmblânzeşti mândria mării. Când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti. Ale Tale sunt cerurile şi pământul. Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua.

Braţul Tău este puternic, dreapta Ta este înălţată.

Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie.

Bunătatea şi credincioşia sunt înaintea feţei Tale.

Doamne vreau să Te cunosc! Vreau să fiu fericită că pot umbla în lumina feţei Tale!
Mă plec în faţa Ta, Doamne şi Te laud din toată inima. (Psalmul 89)

Domnul să te păzească cu braţul Lui atotputernic!

Ce cântare ai în inimă azi?

Luca 1:46-55

Cântarea Mariei

 

„Şi Maria a zis: Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, i-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi i-a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului Său, Israel, căci şi-a adus aminte de îndurarea Sa, cum făgăduise părinţilor noştri, faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”

Cum te rogi când eşti bucuroasă?

Cum cânţi despre Mântuitorul tău?

Cum măreşte sufletul tău pe Domnul?

Crezi că Dumnezeu priveşte spre starea smerită a robilor Săi?

Te numesc cei din jur fericită pentru că văd minunile celui Atotputernic în viaţa ta?

Cum ţi-a arătat Domnul puterea braţului Său în săptămâna trecută?

Ai văzut pe cei puternici răsturnaţi de pe scaunul lor de domnie?

Ai văzut pe cei smeriţi înălţaţi?

Cum îţi exprimi recunoştinţa pentru ajutorul şi îndurarea Domnului faţă de familia ta?

 

Sufletul meu măreşte pe Domnul, Mântuitorul meu!