Cum îţi linişteşti frica şi îngrijorarea?

27 fIsaia 8:1-18

Isaia 8:13

„Sfinţiţi însă pe

Domnul oştirilor.

De El să vă temeţi

şi

să vă înfricoşaţi.”

*

 

Care sunt temerile care tronează în societatea noastră? Nesiguranţa economică, lipsa banilor, viitorul, pierderea caselor şi slujbelor, boala, foamete, calamităţi naturale etc.?

Te temi şi tu de ce se teme lumea? Cum îţi linişteşti frica şi îngrijorarea?

Copiii Domnului trebuie să se teamă de Domnul nu de oameni şi nici de evenimente. Dumnezeu are mai multă putere şi înţelepciune decât orice om sau naţiune. Te rogi tu ca să te încrezi în puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu? Te rogi tu ca să vezi, să auzi şi să înţelegi Cuvântul Domnului?

Ce spune Cuvântul Domnului despre frică?

Cum te ajută Cuvântul Domnului când treci prin momente de teamă?

Ce ne spune Isaia despre frică? În comparaţie cu Ahaz, care se teme de oameni, Isaia alege să se teamă de Domnul. Isaia spune că nădejdea lui este în Domnul, Îl va aştepta pe Domnul, se va încrede în El. Isaia nu a urmat calea majorităţii, calea celor suspicioşi, calea făuritorilor de teorii conspiratoare care inspiră frică.

Frica de Domnul înseamnă încrederea în sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu.

Frica de Domnul este respectul şi onoarea faţă de El care este sfânt, perfect, transcendent, suveran, foc mistuitor, drept, dragoste, plin de îndurare şi har, bogat în bunătate şi credincioşie.

Frica de Domnul este începutul înţelepciunii şi o viaţă de credinţă.

Ce înseamnă să te temi de Domnul? Ce este frica de Domnul?

Frica de Domnul este puterea de a sta în lumina sfinţeniei lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită şi cu un duh mâhnit. Este plecăciunea înaintea lui Dumnezeu cu un duh blând şi liniştit. Este îngenuncherea la picioarele Domnului într-o închinare tăcută ca şi cum aş aparţine gloriei şi maiestăţii Sale. Este dorinţa ca să nu supăr cu nimic inima lui Dumnezeu, să fiu atentă la ceea ce gândeşte şi ce simte Dumnezeu când se uită la mine.

Doamne, pune în inima mea o teamă sfântă!

Tăcerea lui Dumnezeu

Ioan 11:1-19

*

Ioan 11:4b  

„Boala aceasta nu este spre moarte,

ci spre slava lui Dumnezeu,

pentru ca Fiul lui Dumnezeu

să fie proslăvit prin ea.“

 *

Ce este gloria lui Dumnezeu?

Domnul Isus are puterea asupra vieţii şi asupra morţii.

Bolile, întârzierile şi dezamăgirile pot fi o oportunitate pentru gloria lui Dumnezeu.

Când Domnul întârzie şi nu îmi răspunde imediat la rugăciune, înseamnă că El are un scop. Întârzierile Lui sunt bune.

Tăcerea lui Dumnezeu este un semn de dragoste.

Gloria lui Dumnezeu este revelată adesea în întârzieri.

Dacă noi suntem în voia lui Dumnezeu, nu suntem în pericol.

Când văd gloria lui Dumnezeu îmi recunosc păcatele.

Cum ai putea astăzi experimenta gloria lui Dumnezeu?

Crezi că ai putea vedea gloria lui Dumnezeu şi în lucrurile bune şi în cele rele?

Ce vei face tu săptămâna aceasta ca să vezi gloria lui Dumnezeu?

Ai ajuns vreodată să spui: „Vai de mine că sunt o păcătoasă?!“  În prezenţa Domnului ne vedem aşa cum suntem. Este bine să ne vedem păcatul şi să ne lăsăm de el. Domnul este glorificat când eu părăsesc păcatul.

 

Fie ruga ta: Doamne, arată-mi astăzi gloria Ta!

 

 

Sănătos în Ziua Sabatului

Ioan 5:1-15

„După aceea era un praznic al iudeilor şi Isus S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi, care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?“ „Doamne“, I-a răspuns bolnavul, „nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa şi până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.“ „Scoală-te“, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.“ Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului. Nu îţi este îngăduit să îţi ridici patul.“ El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.“ Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela, care ţi-a zis:„ridică-ţi patul şi umblă?“ Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Isus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Isus l-a găsit în templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.“ Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.“

 

Lumea noastră este o lume bolnavă spiritual. Parcă niciodată nu a fost aşa multă boală. Nu toţi aşteaptă să fie vindecaţi.

Domnul vrea ca noi să fim sănătoşi spiritual.

Boala cea mai gravă este boala sufletească pentru că oamenii nu văd că sunt bolnavi de aceea nici nu caută sănătatea. Cum putem şti că suntem bolnavi spiritual? Noi nu ştim întotdeauna, dar Domnul ştie. Vocea Lui mă întreabă (te întreabă) mereu şi mereu: „Vrei să fii sănătoasă?“

Te plângi că nu ai pe nimeni care să te înţeleagă?

Eşti gata să faci ce îţi spune Domnul?

O mulţime de bolnavi zăceau lângă scăldătoare. Nu petrece timp cu cei ce aleg să zacă pe la scăldători. Alege să pleci dintre cei bolnavi (spiritual). Du-te cu cei sănătoşi (spiritual). Petrece timp cu cei sănătoşi (spiritual).

 

Fie umblarea ta (între cei sănătoşi) binecuvântată de Domnul!

 

Roagă-te pentru cei bolnavi

Ioan 4:43-54

*

Ioan 4:47b

„L-a rugat pe Isus

să vină

şi să tămăduiască

pe fiul lui.“

*

O vindecare fizică are şi un înţeles spiritual.

Cum înţelegi tu vindecările fizice?

Se întâmplă adesea că un om ajunge în boală şi Îl caută pe Dumnezeu şi-I cere ajutor. Când copiii lui sunt bolnavi, atunci strigă şi mai tare către Domnul.

Cunoşti tu pe cineva bolnav din familia ta sau din biserică, poate vecini sau prieteni care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Poţi să te rogi cu ei? Rugăciunea ta poate să fie simplă. Rugăciunea acestui slujbaş a fost simplă: „Doamne, vino până nu moare micuţul meu“. El a crezut cuvântul Domnului.

Credinţa este importantă. Noi trebuie să ne rugăm pentru vindecări fizice şi să credem că Dumnezeu este în stare să vindece orice boală fizică. Totuşi, Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare om, şi noi nu le cunoaştem, de aceea, dacă Dumnezeu alege să nu vindece o persoană, din motivele pe care doar El le ştie, trebuie să acceptăm voia Lui.

Când Domnul Isus a fost pe pământ a făcut mult bine tuturor şi a vindecat bolnavii care au venit la El. Vino la Domnul cu toate problemele tale de sănătate şi adu-i şi pe alţii în rugăciune înaintea Domnului.

„Îmi pusesem nădejdea în Domnul şi El S-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătele.“ Psalmul 40:1

„Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele.“ Psalmul 34:4

„Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat, mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea.“ Ieremia 17:14

Domnul să te asculte când te rogi pentru cei bolnavi!