Te rogi ca să urăşti păcatul?

Ioan 16

 Ioan 16:23b 

,,Adevărat, adevărat vă spun că

orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu,

vă va da.“

Învaţă pe copilul tău sau al altora să se roage prin exemplul tău. Ucenicii L-au văzut şi auzit pe Domnul Isus rugându-Se Tatălui. Ei au fost martori la ,,comunicarea Tatălui cu Fiul“.

Gândeşte-te că şi copilul tău este martor la ,,comunicarea ta cu Tatăl“.

Ce aude şi ce vede copilul tău?

Este o mare încurajare pentru copil să audă părinţii rugându-se pentru el.

Copilul observă în felul acesta dragostea şi grija faţă de el prin rugăciune.

Roagă-te pentru copilul tău să-L cunoască pe Domnul cât se poate de repede în viaţă.

Roagă-te pentru copilul tău să urască păcatul, să recunoască ispita când vine, să ştie că este în pericol şi să ceară ajutor.

Roagă-te pentru copilul tău să recunoască atunci când greşeste şi când este vinovat.

Roagă-te pentru copilul tău să fie păzit de cel rău, în plan spiritual, emoţional şi fizic.

Roagă-te pentru copilul tău să aibă o atitudine bună în relaţiile cu alţii şi să înveţe responsabilitatea pentru ceea ce face.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

Cum te rogi pentru căsătoria ta?

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Sfinte Tată care eşti în ceruri,

mulţumesc pentru căsătoria noastră. Ajută-mă să fiu o soţie bună. Lucrează în inima mea dragostea, bucuria şi pacea. Ajută-mă să pun aşteptările mele la crucea Ta şi să-i dau libertate soţului meu, acceptându-l aşa cum este, fără a avea tendinţa să-l schimb. Arată-mi cum să-l iubesc necondiţionat şi cum să comunic ca să fiu înţeleasă. Ajută-ne să fim ca o echipă care trage în aceeaşi direcţie căutând pacea şi edificarea noastră.

Doamne, pune în noi dragostea Ta, dragostea care este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, care nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire ci se bucură de adevăr, care acopere, iartă, crede, nădăjduieşte, suferă (1 Corinteni 13:4-7). Uneşte-ne într-un gând şi o simţire (1 Corinteni 1:10) având acelaşi fel de vorbire, fără dezbinări pentru că o casă dezbinată nu poate dăinui (Matei 12:25). Pune Duhul Sfânt stăpân peste noi nu un duh de divorţ. Ajută-ne să rămânem credincioşi unul altuia, să fim plini de compasiune, sensibili faţă de nevoile celuilalt, plini de respect, de consideraţie, grijă şi dragoste în toate zilele vieţii noastre.

Doamne, binecuvântează căsătoria noastră cu protecţia şi prezenţa Ta! Fă-ne una! Aşa cum ai adunat sute de culori într-un apus de soare, mii de copaci într-o  pădure şi nenumărate stele într-o galaxie, fă din inimile noastre una (Ioan 17:21-23), ca Tu să fii onorat, Tată, pentru totdeauna.

 

Domnul să binecuvânteze familia ta!