Devoţiunea faţă de Domnul

1 cerb*

Isaia 58

Isaia 58:11a ,,Domnul te va călăuzi.”

*

Devoţiunea faţă de Domnul nu este un set de reguli spirituale. Ar trebui să fie un legământ pe viaţă. O persoană care doreşte sincer să placă Domnului, care caută calea Lui, va înţelege că este greu să ignore adevărurile lui Dumnezeu în viaţa de fiecare zi. Devoţiunea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să-i aibă în vedere pe cei nevoiaşi. Nu-i de ajuns să spunem că nu am făcut rău nimănui. Trebuie să dăruim altora din timpul nostru, din banii noştri. Să nu ne ascundem de alţii când au nevoi pe care le putem împlini. Te ascunzi de cei nevoiaşi?

Dumnezeu a promis binecuvântări celor ce şi-au schimbat viaţa şi trăiesc în ascultare de El. A promis lumina (o viaţă liniştită, cu bucurie); a promis vindecare (o nouă viaţă, o nouă personalitate şi noi relaţii); a promis dreptatea şi slava Lui înaintea şi înapoia noastră (prezenţa Lui, eliberare şi îndurare).

Cum te motivează aceste promisiuni la acţiune?

O practică a legământului cu Dumnezeu este rugăciunea. Când rugăciunea este după voia lui Dumnezeu, El zice: „Iată-mă”, adică sunt aici, să te ajut.

Când a fost ultima oară când ai spus Domnului în mod sincer şi cu toată inima: ,,Iată-mă, sunt aici la dispoziţia Ta, cheamă-mă, şi Te voi asculta!”?

Dumnezeu a poruncit ţinerea Sabatului (Exod 20:9-11).

Sabatul ar trebui să fie o zi de odihnă şi reîmprospătare (după cum S-a odihnit Dumnezeu, Genesa 2:1-3) şi să onoreze pe Dumnezeu. Este o zi specială pe săptămână pentru poporul Domnului.

Cum petreci tu Ziua de odihnă? Se adânceşte cunoaşterea ta de Dumnezeu? Te concentrezi la ceea ce-L onorează pe El? Te-ai gândit să vizitezi bolnavii? Te-ai gândit să scrii scrisori unor misionari? Te-ai gândit să scrii o scrisoare de mulţumire păstorului tău?

Doamne, călăuzeşte-mă în tot adevărul Tău!

Doamne, inima mea doreşte să Te onoreze pe Tine în fiecare zi!

Ce faci când alţii spun lucruri rele despre tine?

Ioan 18:12-18

,,Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi aprozii iudeilor L-au prins deci pe Isus şi L-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Şi Caiafa era cel ce dăduse Iudeilor sfatul acesta: ,,Este de folos să moară un singur om pentru norod.“ Simon Petru mergea după Isus. Tot aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la uşă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăriţa şi l-a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portăriţa, i-a zis lui Petru: ,,Nu cumva şi tu eşti unul din ucenicii omului acestuia?“ ,,Nu sunt“, a răspuns el. Robii şi aprozii care erau acolo, făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig şi se încălzeau. Petru stătea şi el cu ei şi se încălzea.“

Domnul Isus S-a lăsat prins şi legat. Ce faci tu când alţii te prind şi te leagă (spun lucruri rele, adevărate sau neadevărate despre tine)?
Ai pe cineva care merge după tine (ca şi Petru şi Ioan după Domnul), cineva care vrea să te ajute prin rugăciunea lui? Ai pe cineva interesat de viaţa ta? Cine vrea să te  ajute să rămâi lângă Domnul? Pe cine ajuţi tu să rămână lângă Domnul prin toate greutăţile acestei vieţi?
Ai fost dus vreodată înaintea celor mari pentru judecată?
Ştii pe cineva care a fost dus la judecată pentru fapte bune? Dacă mai trăieşte şi ai putea să-l întâlneşti, ce l-ai întreba cu privire la suferinţa lui pentru Cristos?
Ştii pe cineva care acum este la judecată pentru credinţa lui (misionari în ţările unde este interzisă credinţa creştină)? Te rogi pentru misionari? Cum te rogi pentru misionari?
Cu cine semeni mai mult, cu Petru sau cu Ioan?

Domnul să te ajute în fiecare zi să-L urmezi pe El!

Eşti o misionară?

 

Ioan 15:16

 ,,V-am rânduit

să mergeţi

şi

să aduceţi roadă.”

 

Putem să aducem roadă când spunem altora adevărul.

Învaţă pe copilul tău sau pe alţi copii că trebuie să spunem şi altora despre Domnul Isus. Duhul Sfânt îl ajută pe credincios să spună altora adevărul.

Dumnezeu îi cheamă pe unii credincioşi să fie misionari. Numărul misionarilor este în scădere, de aceea trebuie să ne rugăm pentru ei şi să învăţăm pe copii să se roage cu noi. Mulţi dintre misionari au auzit chemarea Domnului să fie misionari înainte de adolescenţă. Cei mai mulţi sunt interesaţi în misiune copiii între cinci şi doisprezece ani. Câtă vreme copiii sunt încă în familie, este important să fie învăţaţi adevărul.

Cât de des te rogi tu cu familia ta pentru nevoile unui misionar?

Cât de des citeşti copilului tău povestiri cu misionari?

Cât de des scrii scrisori unor misionari? Sau cât de des suni la telefon ca să încurajezi un misionar? Te rogi împreună cu un misionar (la telefon) în mod regulat?

Cât de des te întâlneşti cu misionari?

A fost vreodată casa ta deschisă pentru misionari?

Ajuţi financiar vreun misionar?

Te-ai rugat vreodată Domnului pentru copilul tău să audă vocea Domnului dacă este chemat la o misiune?

Când visezi pentru copilul tău un viitor, care ar fi acela? Visezi tu să folosească Dumnezeu talentele lui în misiune?

 

Tu eşti o misionară când vorbeşti altora despre Cristos!