Dacă ne mărturisim păcatele

1 Ioan 1

1 Ioan 1:9  

,,Dacă ne mărturisim păcatele,

El este credincios şi drept

ca să ne ierte păcatele

şi să ne curăţească de orice nelegiuire.“

 

Aceasta este o rugăciune de mărturisire din Psalmul 6.

,,Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine căci mă ofilesc. Am păcătuit împotriva Ta şi am făcut ce este rău. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-te Doamne, izbăveşte-mi sufletul, mântuieşte-mă pentru îndurarea Ta.

Doamne, la Tine caut scăpare căci Tu îmi primeşti cererile mele şi-mi asculţi rugăciunea.”

Cum te rogi tu?

Cum ţi-e inima când ai păcătuit?

Uneori nu vedem păcatul nostru sau îl tratăm cu uşurinţă, crezând că nu-i aşa de grav, şi de aceea suntem apăsaţi şi împovăraţi. Eu mă rog de multe ori să mă ierte Domnul de păcatele pe care nu le ştiu şi nu le văd. Am observat că ori de câte ori sunt apăsată, nu trăiesc în adevărul Domnului. Îmi aduc viaţa mea mereu şi mereu în lumina lui Cristos şi cer curăţirea şi protecţia Lui peste mine.

Domnul aude orice rugăciune.

Domnul este drept, iubeşte dreptatea şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui.

Eu binecuvântez pe Domnul care mă iartă şi mă sfătuieşte. Vreau să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei ca să nu mă clatin, să mi se bucure inima, să mi se veselească sufletul şi să mi se odihnească trupul în linişte. Psalmul 16:7-9

Te laud că Tu îmi vei arăta cărarea vieţii.

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

 

Mărturisirea păcatelor

1 Ioan 1

1 Ioan 1:9

,,Dacă ne mărturisim păcatele,

El este

credincios şi drept

ca să ne ierte păcatele

şi să ne curăţească de orice nelegiuire.“

 *

Trebuie să ne recunoaştem păcatul fie că este vorba de greşeli neintenţionate, alunecări sau neglijenţe, fie că este vorba de călcări de lege intenţionate şi chiar premeditate.

Jertfa Domnului Isus Cristos, sângele lui Cristos, este singura cale de refacere a sănătăţii spirituale şi singura rezolvare a relaţiilor rupte. Părtăşia cu ceilalţi trebuie refăcută.

Unele păcate trebuie mărturisite numai Domnului, deoarece ar fi dăunător să le ştie alţii. Părtăşia cu alţi oameni nu trebuie distrusă prin prezentarea în public a anumitor păcate, întrucât în biserică sunt oameni cu măsuri diefrite de maturitate. Poate că unii nu înţeleg ce se întâmplă, şi poate că alţii abia aşteaptă să bârfească. Înţelepciunea trebuie să te călăuzească ce să spui, şi ce să nu spui.

Când păcatele sunt grave, trebuie să ceri ajutor de la oamenii duhovniceşti, oameni puşi de o parte, oameni de încredere, chemaţi de Domnul, oameni ai rugăciunii, care se pot ruga pentru cazuri grele.

Mărturisirea este mult mai mult decât vorbire cu sinceritate. Mărturisirea vine dintr-o convingere a Duhului Sfânt, în urma unei relaţii profunde cu Domnul.

Este nevoie de mărturisirea păcatelor şi de o curăţire ca să mergem mai departe pe calea credinţei. Nu există viaţă spirituală fără mărturisirea păcatelor; există numai robie.

Domnul să-ţi asculte rugăciunile de mărturisire

pentru tine sau pentru alţii!

Vestim viaţa veşnică

1 Ioan 1:1-10

,,Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii, pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată;– deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de  orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.”

Este foarte greu să ştim ce a fost la început. Oamenii au multe teorii, dar numai Cuvântul Domnului ne spune adevărul. Ioan a avut harul să cunoască prin revelaţie ce era de la început. A văzut cu ochii lui şi a pipăit cu mâinile lui ,,Cuvântul care S-a făcut trup“. A mărturisit despre viaţa veşnică care i-a fost arătată.

Crezi tu ce spune Cuvântul despre ,,începutul zidirii“?

Ce ai auzit cu urechile tale, ce ai văzut cu ochii tăi, ce ai pipăit cu mâinile tale? Care este mărturisirea ta? Ce ţi-a arătat Tatăl ţie?

Care este vestea bună pe care ai auzit-o şi o duci mai departe?

Vesteşte cu bucurie ce ai văzut şi ai auzit despre Domnul!