Viaţa trăită împreună cu El

Viața trăită împreună cu El

Oamenii își trăiesc viețile într-o varietate de feluri. De la caz la caz întâlnim influențe care îndreaptă viețile oamenilor înspre multe direcții. Încotro este îndreptată viața mea? Cine este Cel care îi dă direcție? La aceste două întrebări aflăm răspunsuri printr-o lectură atentă a Primei scrisori către biserica din Tesalonic. Textul esențial se află în ultimul capitol (5), în care ni se spune că Isus Cristos a murit pentru noi ca noi să trăim împreună cu El. Această înțelegere a morții Sale de pe cruce trebuie să redirecționeze viața mea. Cristos a murit pentru mine ca eu să trăiesc împreună cu El. Această înțelegere a situației presupune învierea Sa din morți. Ascultarea și dragostea Lui, dovedite în moartea Sa pentru oameni trebuie să le reorienteze viețile acestora înspre o viață împreună cu El.

Însă în vremurile de acum nu acceptăm un astfel de limbaj cu privire la viață. Noi vrem să trăim singuri, nu împreună cu cineva; iar dacă acel cineva este într-o poziție de autoritate asupra noastră, cu atât mai puțin.

În ce-i privește pe creștini aceștia își vor trăi viețile împreună cu Cel care a murit pentru ei. El Şi-a dat viața pentru toți oamenii, iar cei care-L urmează trebuie să și-o trăiască împreună cu El.

Cum este viața trăită împreună cu El? Ce anume o caracterizează? Potrivit cu 1 Tesaloniceni, această viața are următoarele coordonate: o viață în care credința lucrează, dragostea se ostenește, iar nădejdea are răbdare. Credința, dragostea și speranța caracterizează viața trăită împreună cu Isus. Acestea sunt văzute pe de o parte ca arme de apărare (platoșa credinței și a dragostei), iar pe de altă parte ca moduri prin care se exprimă noua lor identitate (ceilalți îi cunosc  făcând referire în acest fel la ei). Reorientarea vieții de către Cristos, Cel care a murit și a înviat, duce la a fi cunoscuți de oameni într-un fel nou, și la a face față la provocările vieții cu ajutorul acestor noi coordonate aduse de Dumnezeu în viețile lor.

Sorin Sabou

sorinsabou.com

“Viata traita impreuna cu Isus … este o arma de aparare… un mod prin care se exprima identitatea noastra.” Doamne ajuta! Fg

Cum îndrăzneşti când ai necazuri?

Ioan 16:23-33

Ioan 16:33a 

,,V-am spus aceste lucruri

ca să aveţi pace în Mine.

În lume veţi avea necazuri; dar

îndrăzniţi,

Eu am biruit lumea.“

 

 

Creştinii trebuie să se aştepte la împotrivire din partea lumii. Ei sunt chemaţi să dovedească biruinţa asupra lumii prin vieţile lor transformate prin puterea Duhului Sfânt şi prin vorbirea lor cu har. Ei aduc viaţă unde este moarte, lumină unde este întuneric, linişte şi pace unde este ceartă şi neînţelegere.

 

Noi nu avem, în noi înşine, putere să biruim păcatul, dar Duhul Sfânt ne ajută.

Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem pe Fiul şi suferinţa Lui pentru oameni.

Bucuria este asociată deseori cu durerea. Durerea este trecătoare, bucuria este veşnică.

Nimeni nu ne poate lua bucuria Domnului din inimă.

Ne bucurăm de învierea Lui glorioasă, ne bucurăm la gândul că-L vom vedea pe Domnul şi vom petrece o veşnicie împreună cu El şi aleşii Lui.

Ne bucurăm de prezenţa Lui în viaţa noastră, clipă de clipă.

Noi nu înţelegem de multe ori slăbiciunea umană şi nici testarea credinţei.

Credinţa fără umilinţă (smerenie) este mândrie.

De multe ori la testul ,,crucii“, credinţa cade, dar un credincios adevărat îşi reînnoieşte credinţa la ,,înviere“.

Care sunt lucrurile pe care ţi le-a spus Domnul?

Dacă le cunoşti, cum te ajută să fii biruitoare şi roditoare?

 

Duhul Sfânt ne învaţă cum să ne rugăm pentru noi şi pentru alţii

după voia lui Dumnezeu.