Cum biruieşti prin necazurile vieţii?

Ioan 16:33 

,,V-am spus aceste lucruri

ca să aveţi pace în Mine.

În lume veţi avea necazuri,

dar îndrăzniţi,

Eu am biruit lumea.“

Cum pot birui în necazurile vieţii? Cum mă pot îmbrăca cu pace?

Îndrăzneala este foarte importantă. Am de dat o bătălie.

Viaţa mea este o ,,poveste de biruinţă“ petrecută pe un câmp de bătălie. Bătălia trebuie câştigată. Inima mea şi a celor din jurul meu trebuie câştigate. Îmi pun cu mulţumire armura pregătită de Domnul, mă înfăşor cu adevărul, leg bine ce este al meu (gândurile şi simţămintele mele), îmi păzesc dorinţele, chiar le schimb cu cele ale Lui, îmi deschid ochii la activităţile Lui, cer mereu lumină şi confirmare de la El, mă încred în El întrucât mă cheamă pe nume.

Tată,

mulţumesc pentru toate binecuvântările cereşti în Cristos. Vreau să-mi continui ziua sub ocrotirea Ta, rămânând în picioare, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbracată cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna evangheliei păcii, cerând putere să sting săgeţile arzătoare ale celui rău cu scutul credinţei, punând pe cap coiful mântuirii şi în mână sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu, făcând tot felul de rugăciuni prin Duhul şi veghind (Efeseni 6:14-18).

Mulţumesc pentru îngerii Tăi care tăbărăsc în jurul meu şi mă scapă din primejdie.

Mulţumesc pentru toţi ce se roagă pentru mine. Am nevoie de rugăciunile lor.

 Fii biruitoare în luptele tale zilnice!

Domnul să te ocrotească astăzi!

Advertisement

Cum îndrăzneşti când ai necazuri?

Ioan 16:23-33

Ioan 16:33a 

,,V-am spus aceste lucruri

ca să aveţi pace în Mine.

În lume veţi avea necazuri; dar

îndrăzniţi,

Eu am biruit lumea.“

 

 

Creştinii trebuie să se aştepte la împotrivire din partea lumii. Ei sunt chemaţi să dovedească biruinţa asupra lumii prin vieţile lor transformate prin puterea Duhului Sfânt şi prin vorbirea lor cu har. Ei aduc viaţă unde este moarte, lumină unde este întuneric, linişte şi pace unde este ceartă şi neînţelegere.

 

Noi nu avem, în noi înşine, putere să biruim păcatul, dar Duhul Sfânt ne ajută.

Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem pe Fiul şi suferinţa Lui pentru oameni.

Bucuria este asociată deseori cu durerea. Durerea este trecătoare, bucuria este veşnică.

Nimeni nu ne poate lua bucuria Domnului din inimă.

Ne bucurăm de învierea Lui glorioasă, ne bucurăm la gândul că-L vom vedea pe Domnul şi vom petrece o veşnicie împreună cu El şi aleşii Lui.

Ne bucurăm de prezenţa Lui în viaţa noastră, clipă de clipă.

Noi nu înţelegem de multe ori slăbiciunea umană şi nici testarea credinţei.

Credinţa fără umilinţă (smerenie) este mândrie.

De multe ori la testul ,,crucii“, credinţa cade, dar un credincios adevărat îşi reînnoieşte credinţa la ,,înviere“.

Care sunt lucrurile pe care ţi le-a spus Domnul?

Dacă le cunoşti, cum te ajută să fii biruitoare şi roditoare?

 

Duhul Sfânt ne învaţă cum să ne rugăm pentru noi şi pentru alţii

după voia lui Dumnezeu.

 

Ce vei cere de la Tatăl în Numele Domnului Isus?

 Ioan 16:23-33

 ,,În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl. În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că-L voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu. Am ieşit de la Tatăl, şi am venit în lume; acum las lumea, şi mă duc la Tatăl.“ Ucenicii Săi I-au zis: ,,Iată că acum vorbeşti desluşit, şi nu spui nici o pildă. Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.“ ,,Acum, credeţi?“ le-a răspuns Isus. ,,Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.“

 

Ce ceri de la Tatăl în Numele Domnului Isus?

Crezi tu că El ştie totul despre tine?

Când lucrul pe care îl ceri de la Domnul este în armonie cu caracterul Lui, ai pace în inima ta.

Cine-L iubeşte  pe Domnul Isus Cristos, şi crede că a venit de la Dumnezeu, are bucuria deplină. Cererea este ascultată şi onorată de Domnul.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea făcută în Numele Lui!

 

Cunoşti adevărul despre Duhul Sfânt?

Ioan 16:5-33

,,Când va veni

Mângâietorul…“

Ioan 16:13a

Ţi-ai dorit vreodată să biruieşti obstacolele sau necazurile vieţii?

Ţi-ai dorit să ai o formulă pe care să o foloseşti?

Ai visat să fii puternică şi curajoasă în orice situaţie, oricât de grea?

Duhul Sfânt ne dă putere să biruim ,,lumea“, sistemul lumii, valorile lumii.

,,Ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.“ 1 Ioan 5:4b

Duhul Sfânt ne dă putere să biruim durerea.

Fără Duhul Sfânt nu înţelegem ce este păcatul, neprihănirea şi judecata.

Duhul Sfânt ne dă puterea să înţelegem, să învăţăm, să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să credem adevărul.

Duhul Sfânt întotdeauna arată spre Tatăl.

Duhul Sfânt ne descoperă lucrurile viitoare.

Duhul Sfânt îi călăuzeşte pe credincioşi pe calea cea dreaptă.

Duhul Sfânt ne dă putere să detectăm şi să respingem învăţătura falsă.

Duhul Sfânt are puterea să aducă în viaţa noastră bucurie şi pace chiar şi în situaţii grele.

Duhul Sfânt este egal cu Dumnezeu Tatăl.

Duhul Sfânt este egal cu Dumnezeu Fiul.

Adevărul despre Isus şi adevărul despre păcat este descoperit sau revelat prin Duhul Sfânt.

O mărturie adevărată, cum este viaţa unui credincios adevărat, este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în credincios.

Care sunt lucrurile noi pe care le-ai învăţat despre Duhul Sfânt?

Ce lucrează Duhul Sfânt în viaţa ta?

Ce faci cu adevărurile pe care ţi le-a descoperit Duhul Sfânt? Le spui şi altora?

Domnul să te ajute să fii o biruitoare în obstacolele vieţii!

Ce faci când te cuprinde îngrijorarea?

Este îngrijorare în viaţa ta?

Filipeni 4:6

„Nu vă îngrijoraţi de nimic,

ci,

în orice lucru,

aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu

prin rugăciuni şi cereri,

cu mulţumiri.”

 

Îngrijorarea mă poate duce la depresie.

Tată, vreau să ascult de porunca Ta: nu vă îngrijoraţi de nimic!

Doamne, ajută-mă să nu uit că trebuie să mă rog, nu să mă îngrijorez, să aduc înaintea Ta orice lucru şi orice cerere. Tu cunoşti totul despre mine. Aminteşte-mi să-mi număr binecuvântările nu necazurile. Vreau să las totul la crucea Ta şi să Îţi mulţumesc că mă vei ajuta.

 

Nu te îngrijora de nimic ci roagă-te pentru orice lucru!