Ungerea

1 ungereaIsaia 45:1-8

Isaia 45:1a

„Aşa

vorbeşte

Domnul

către

unsul Său.”

*

Oare ce înseamnă faptul că Cir este „unsul” Domnului? Pentru ce a fost uns?

Ce a promis Dumnezeu împăratului Cir?

Cunoştea împăratul Cir promisiunile lui Dumnezeu?

Oare ce s-a întâmplat în viaţa împăratului păgân că s-a lăsat folosit de Dumnezeu? Să nu uităm cine a fost Daniel şi ce influienţă a avut la palat.

Oare de ce Dumnezeu îl ţine de mână ca să doboare neamurile?

Oare de ce Dumnezeu merge înaintea lui şi îi promite bogăţii?

Deşi Dumnezeu a vorbit împăratului (ca tu să Mă cunoşti v.4b şi 5b) nu găsim scris că a ajuns să se închine Lui.

Dumnezeu ne vorbeşte ca să-L cunoaştem şi să ajungem să ne închinăm Lui.

L-a recunoscut Cir pe Dumnezeu când a împlinit profeţia pentru poporul Israel? 2 Cronici 36:22-23, Ezra 1:2-4

Poporul Israel a ştiut că robia nu este veşnică şi Dumnezeu nu i-a uitat.

Când te afli în vremuri grele îţi aminteşti tu că nimic nu este veşnic şi că Dumnezeu nu te-a uitat?

Cum te încurajează credincioşia lui Dumnezeu când vezi cum a lucrat în istorie?

Care promisiuni ale lui Dumnezeu sunt încurajare pentru tine astăzi?

,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”(1 Ioan 1:9)

Doamne, mulţumesc pentru eliberarea pe care mi-o dă iertarea Ta ca să merg mai departe în viaţa de credinţă.

,,V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”(Ioan 16:33)

Doamne, mulţumesc pentru pacea, îndrăzneala şi biruinţa pe care mi-o dai în mijlocul necazurile de fiecare zi.

,,Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”(Ieremia 29:11)

Doamne, mulţumesc că eşti cu mine ca să mă izbăveşti. Tu ai gânduri bune faţă de mine, gânduri de pace. Tu ai pregătit un viitor minunat pentru mine.

,, Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.”(Isaia 43:1b-2)

Mulţumesc că mă încurajezi să nu mă tem, Tu mi-ai dat un nume şi sunt copilul Tău. Tu vei fi cu mine în toate furtunile vieţii.

,,Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru.” (1 Ioan 2:20)
,,Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (1 Ioan 2:27)

Doamne, Tu îmi dai o ungere divină ca să slujesc în Împărăţia Ta.

 

Doamne, inima mea doreşte ungerea dată de Tine!

 

Advertisement

Vestea cea bună

gospelIsaia 40:9-11

„Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui. El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sînul Lui, şi va călăuzi blând oile care alăptează.”

*

Care este vestea cea bună şi cum trebuie prezentată?

Vestea cea bună este: Iată Dumnezeul vostru! El are puterea! El este  plin de compasiune pentru poporul Lui.

El este lângă mine şi îmi cunoaşte nevoile. Mă ajută şi are grijă de mine. El mă va iubi întotdeauna, indiferent de greşelile mele, pentru că sunt copilul Lui.

De multe ori nici nu ştiu că sunt o oaie rătăcită, dar El mă caută, mă găseşte şi mă aduce înapoi la turmă. Mă călăuzeşte cu blândeţe.

Vestea bună trebuie prezentată cu îndrăzneală, cu puterea lui Dumnezeu, fără teamă, cu voce tare, nu în şoaptă.

Cum au înţeles israeliţii că Dumnezeu este Suveran şi Păstor blând? Cum au experimentat ei mângâierea lui Dumnezeu?

În ciuda haosului care domnea în vieţile lor, Dumnezeu era în control. El este acolo ca să aibă grijă de ei, să-i ţină aproape de inima Lui, în mijlocul problemelor lor.

Cum te mângâie pe tine faptul că ştii că Dumnezeu este Suveran şi Păstor blând?

Gândeşte-te la o mamă şi copilul ei. Când copilul are o problemă, dacă merge la mama lui, problema nu dispare, dar, dacă mama îl ţine în braţe, aproape de inima ei, copilul este mângâiat şi calmat.

Doamne, mulţumesc că mă mângâi când am nevoie de mângâierea Ta.

Mulţumesc pentru Cuvântul Tău, pentru puterea şi prezenţa Ta în viaţa mea.

Doamne, inima mea se bucură de vestea cea bună!

Ungerea Duhului Sfânt

1 Ioan 2

 *

1 Ioan 2:20   

,,Dar voi aţi primit

ungerea din partea celui Sfânt

şi ştiţi orice lucru.“

*

Doamne,

mulţumesc că am priceput că nu pot iubi în acelaşi timp şi lumea şi Cuvântul. Nu vreau să cunosc valorile lumii. Vreau să răstignesc firea pământească. Vreau ca ochii mei să privească drept la Domnul şi la învăţăturile Lui. Lăudăroşenia vieţii să nu prindă rădăcini în viaţa mea. Am nevoie de Tine, de lumina Ta, de înţelepciunea Ta, de puterea Ta, de călăuzirea Ta.

Mulţumesc pentru ungerea pe care am primit-o ca să ştiu cine este adevăratul Cristos. Vreau să mărturisesc pe Fiul şi pe Tatăl, ce am auzit de la început şi ce ştiu că este adevărat.

Vreau să fac voia Ta ca să rămân în veac, să nu pier în ceasul cel de pe urmă cu anticriştii veacului care numesc minciuna adevăr şi adevărul, minciună.

Mulţumesc pentru făgăduinţa pe care mi-ai dat-o că voi avea viaţă veşnică.

Sunt mulţi care se rătăcesc, dar eu vreau să rămân pe calea cea dreaptă.

Mă bucur la gândul că nu voi fi dată de ruşine, ci voi merge cu îndrăzneală înaintea Tatălui, şi aştept venirea Domnului cu dor. Nu voi fi niciodată despărţită de El, Cel neprihănit, care mă ajută şi pe mine să trăiesc în neprihănire.

Tu ai primit ungerea de la Dumnezeu ca să cunoşti Adevărul!

Este suferinţa parte a planului lui Dumnezeu pentru om?

Ioan 19

Ioan 19:17a 

,,Isus ducându-Şi

crucea…“

Domnul Isus a fost dus înaintea lui Pilat şi a fost condamnat la moarte. El nu a fost vinovat. Nu a avut nici un păcat. A suferit de bunăvoie.

Suferinţa şi durerea nu L-au surprins pe Dumnezeu, nici pe Domnul Isus. A fost parte a planului lui Dumnezeu, căci ceea ce Dumnezeu plănuieşte se întâmplă.

Domnului Isus I s-au întâmplat lucruri rele, la fel cum se întâmplă şi credincioşilor şi tuturor oamenilor. Asta spune Scriptura şi asta experimentăm şi noi în viaţă. Ioan 16:33 ne spune: ,,V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
Dumnezeu nu a promis lipsa durerii şi a dezamăgirii.

,,El n-a promis doar cerul senin,
Nici flori pe cale fără pelin.
N-a promis soare fără de ploi,
Nici bucurie fără nevoi.
Dar ne-a promis din puterea Sa,
Pe drum lumină că ne va da.
Al său bogat har în încercări
Şi mângâiere în întristări.”

Domnul să-ţi dea puterea, lumina, harul şi mângâierea Lui în suferinţele tale!

Îndrăzneşte prin toate suferinţele tale!

Pustia sau victoria?

Iosua 3: 14

,,Poporul a ieşit din corturi,

ca să treacă Iordanul

şi preoţii care duceau

chivotul legământului

au pornit

înaintea poporului.”

 

Este timpul să mergem mai departe.

Unii dintre noi au stat prea mult în pustie.

Trebuie să trecem Iordanul.

Ca să trecem Iordanul trebuie să căutam sfnţirea.

Să nu fugim de probleme. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cu credinţă şi încredere să înfruntăm tot ce vine în viaţa noastră.

Vino cu îndrazneală la tronul harului.

Vrăjmaşul pândeşte. El ştie ce poate să facă Dumnezeu.

Ştii tu ce poate să facă Dumnezeu în viaţa ta?

Tu du-te pe cealaltă parte a Iordanului căci acolo este victoria. Nu sta în pustie în faţa Iordanului. Construieşte un monument pentru cei ce vor veni după tine ca să vadă minunile Domnului.

Ce-i înveţi pe copiii tăi? Ce spui altora? Minunile Domnului?

Vorbeşti despre Domnul sau despre politică, mâncare, modă, economie, etc.?

Să ne oprim să hrănim plăcerile trupeşti căci carnea (plăcerile ei) ucide spiritul (Luca 8:23).

Domnul ne cheamă să fim credincioşi nu plini de succese. Cauţi îmbunătăţirea naturii omeneşti? Ce citeşti? Ce cauţi? Cauţi sfinţirea?

Tu du-te mai departe ca să ajungi la victorie!

Cât de des te rogi pentru adunarea celor credincioşi?

Te rogi pentru adunarea sfinţilor?

Efeseni 1:3

,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.”

Cum mulţumeşti Domnului pentru toate binecuvântările Lui?

1 Tesaloniceni 1:2-5

,,Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos! Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.”

Pe cine pomeneşti necurmat în rugăciunile tale?

De cine îţi aduci aminte când stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune?

Îţi aduci aminte de lucrarea credinţei fraţilor tăi?

Îţi aduci aminte de osteneala dragostei fraţilor tăi?

Îţi aduci aminte de tăria nădejdii în Domnul Isus?

Îţi aduci aminte de adunarea sfinţilor, de vestirea Evangheliei cu putere, cu îndrăzneală şi cu Duhul Sfânt?

Câtă dragoste este în inima ta pentru Casa Domnului?

Câtă preocupare este în mintea ta pentru adunarea celor credincioşi?

 

Tu iubeşte părtăşia celor ce Îl iubesc pe Domnul!

 

Cum biruieşti prin necazurile vieţii?

Ioan 16:33 

,,V-am spus aceste lucruri

ca să aveţi pace în Mine.

În lume veţi avea necazuri,

dar îndrăzniţi,

Eu am biruit lumea.“

Cum pot birui în necazurile vieţii? Cum mă pot îmbrăca cu pace?

Îndrăzneala este foarte importantă. Am de dat o bătălie.

Viaţa mea este o ,,poveste de biruinţă“ petrecută pe un câmp de bătălie. Bătălia trebuie câştigată. Inima mea şi a celor din jurul meu trebuie câştigate. Îmi pun cu mulţumire armura pregătită de Domnul, mă înfăşor cu adevărul, leg bine ce este al meu (gândurile şi simţămintele mele), îmi păzesc dorinţele, chiar le schimb cu cele ale Lui, îmi deschid ochii la activităţile Lui, cer mereu lumină şi confirmare de la El, mă încred în El întrucât mă cheamă pe nume.

Tată,

mulţumesc pentru toate binecuvântările cereşti în Cristos. Vreau să-mi continui ziua sub ocrotirea Ta, rămânând în picioare, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbracată cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna evangheliei păcii, cerând putere să sting săgeţile arzătoare ale celui rău cu scutul credinţei, punând pe cap coiful mântuirii şi în mână sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu, făcând tot felul de rugăciuni prin Duhul şi veghind (Efeseni 6:14-18).

Mulţumesc pentru îngerii Tăi care tăbărăsc în jurul meu şi mă scapă din primejdie.

Mulţumesc pentru toţi ce se roagă pentru mine. Am nevoie de rugăciunile lor.

 Fii biruitoare în luptele tale zilnice!

Domnul să te ocrotească astăzi!

Cum îndrăzneşti când ai necazuri?

Ioan 16:23-33

Ioan 16:33a 

,,V-am spus aceste lucruri

ca să aveţi pace în Mine.

În lume veţi avea necazuri; dar

îndrăzniţi,

Eu am biruit lumea.“

 

 

Creştinii trebuie să se aştepte la împotrivire din partea lumii. Ei sunt chemaţi să dovedească biruinţa asupra lumii prin vieţile lor transformate prin puterea Duhului Sfânt şi prin vorbirea lor cu har. Ei aduc viaţă unde este moarte, lumină unde este întuneric, linişte şi pace unde este ceartă şi neînţelegere.

 

Noi nu avem, în noi înşine, putere să biruim păcatul, dar Duhul Sfânt ne ajută.

Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem pe Fiul şi suferinţa Lui pentru oameni.

Bucuria este asociată deseori cu durerea. Durerea este trecătoare, bucuria este veşnică.

Nimeni nu ne poate lua bucuria Domnului din inimă.

Ne bucurăm de învierea Lui glorioasă, ne bucurăm la gândul că-L vom vedea pe Domnul şi vom petrece o veşnicie împreună cu El şi aleşii Lui.

Ne bucurăm de prezenţa Lui în viaţa noastră, clipă de clipă.

Noi nu înţelegem de multe ori slăbiciunea umană şi nici testarea credinţei.

Credinţa fără umilinţă (smerenie) este mândrie.

De multe ori la testul ,,crucii“, credinţa cade, dar un credincios adevărat îşi reînnoieşte credinţa la ,,înviere“.

Care sunt lucrurile pe care ţi le-a spus Domnul?

Dacă le cunoşti, cum te ajută să fii biruitoare şi roditoare?

 

Duhul Sfânt ne învaţă cum să ne rugăm pentru noi şi pentru alţii

după voia lui Dumnezeu.

 

Cum recunoşti învăţătura falsă?

1 Ioan 5:21 

,,Copilaşilor,

păziţi-vă

de

idoli!”

 

Credincioşilor, păziţi-vă de învăţătura falsă.

Credincioşilor, păziţi-vă de lucruri rele dar care au o aparenţă înşelătoare.

Credincioşilor, păziţi-vă de tot ce se pare rău.

 

Dacă cineva spune că Dumnezeu nu s-a descoperit în Fiul Său, Domnul Isus Cristos, este o învăţătură falsă. Stai departe de învăţătura falsă. Nu trebuie să o accepţi.

Refuză ce este fals şi îmbrăţişează ce este adevăr.

Umple-ţi mintea, viaţa, timpul, cu Adevărul.

Lumina, credinţa, dragostea şi viaţa veşnică sunt darurile lui Dumnezeu, primite de credincios, prin Domnul Isus Cristos.

,,Cine crede în Fiul are viaţa, cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa”. (1 Ioan 5:12)

Te rogi ca să ai viaţă prin credinţa ta?

,,Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăsneală la Domnul”. (1 Ioan 3:21)

,,Îndrăsneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă”. (1 Ioan 5:14)

Te rogi ca să ajungi să ceri Domnului lucruri după voia Lui?

,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9)

Te rogi ca să te păzeşti de idoli? Care sunt idolii din viaţa ta pentru care ar trebui să ceri iertare de la Domnul?

,,Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă, cine nu cunoaşte pe Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii”. (1 Ioan 4:6)

Te rogi să recunoşti duhul adevărului şi duhul rătăcirii?

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Cum răspunzi la dragostea lui Dumnezeu?

 

Umpleţi mintea, viaţa şi timpul cu Adevărul!