Binecuvântare sau povară? (4)

11 churchEvrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

Cum pot să fiu o binecuvântare pentru păstorul meu şi pentru biserica mea?

Trebuie să mă înţeleg bine cu membri bisericii?

Efeseni 4:1-3 ne spune: ,,Vă sfătuiesc, deci, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

Toţi conducătorii vor să vadă unitate în popor. Păstorul se bucură atunci când vede că lucrăm fără ceartă, fără amărăciune şi fără neînţelegere.

Dacă toţi credincioşii din biserica mea s-ar înţelege bine, ar căuta smerenia, blândeţea, îndelunga răbdare, pacea şi unitatea aşa cum fac eu, cum ar arăta biserica mea în următorii cinci ani?

*

Doamne, ajută-mă să nu fiu parte a problemelor din biserică,

ci

parte a soluţiilor în toate problemele care sunt în biserică.

Cum te-ai îmbrăcat azi-dimineaţă?

Roada Duhului

este

îndelunga răbdare

 

Ce este Îndelunga răbdare?

Ioan 14:26   ,,Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu,

vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

 *

,,Duhul Sfânt vă va învăţa.” Duhul Sfânt rodeşte. Roada Duhului este îndelunga răbdare.

Unde sunt oameni, sunt şi probleme.

Ce-i de făcut într-o relaţie dificilă? Cum pot ieşi victorioasă şi cum poate fi Dumnezeu glorificat?

Felul cum tratăm oamenii este un test real al lucrării Duhului Sfânt în noi.

Primele trei: dragostea, bucuria, pacea, ne ajută să mergem mai departe chiar şi în relaţii dificile cu oamenii şi să experimentăm îndelunga răbdare, bunătatea şi facerea de bine.

,,Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de indurare!” Coloseni 3:12 Aceasta este o poruncă.

Cum te îmbraci tu în fiecare dimineaţă? Cu îndurare?

Cum îţi pregăteşti tu inima ta în fiecare dimineaţă ca să poţi înfrunta o zi necunoscută?

Răbdarea înseamnă să nu sari în sus la greşelile altora, să nu comentezi vorbele altora, să nu critici pe alţii. Răbdarea nu se răzbună. Dumnezeu a zis: ,,Răzbunarea este a Mea.” Romani 12:19 şi Deuteronom 32:35

Răbdarea nu face nimic, ea aşteaptă să vină bunătatea în ajutor.

Nu uita, tu trebuie să ai relaţii bune cu toată lumea. Răbdarea este cheia armoniei în relaţii.

Du-te la Domnul în gândul tău în rugăciuni scurte şi cere ajutor, oriunde te-ai afla. Cere ajutor să taci. Practică răbdarea, renunţă la mânie, închide gura la vorbe rele.

Fie ruga ta: Doamne, mulţumesc că astăzi mă vei ajuta să tac

şi să nu spun nimic rău despre alţii,

aşteptând bunătatea să glorifice Numele Tău.

 

Care este roada Duhului Sfânt?

Duhul Sfânt rodeşte

Ioan 14:26  

,,Dar Mângâietorul,

adică Duhul Sfânt,

pe care-L va trimite Tatăl

în Numele Meu,

vă va învăţa toate lucrurile

şi

vă va aduce aminte de tot ce

v-am spus Eu.”

*

,,Duhul Sfânt vă va învăţa.” Duhul Sfânt rodeşte.

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea.

Roada Duhului este îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine.

Roada Duhului este credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.

Care este lucrarea cea mai importantă pe care o face Duhul Sfânt în noi? Roada Lui. Dacă roada Duhului Sfânt este înlăuntrul nostru se va vedea în relaţiile noastre.

Domnul Isus a făcut binele, numai lucruri bune, tot ce i-a cerut Tatăl, voia Tatălui.

A învăţat pe alţii adevărul, a vindecat creaţia lui Dumnezeu, a hrănit poporul lui Dumnezeu, a adus lumina în întuneric, a predicat Evanghelia celor săraci, a vindecat pe cei cu inima zdrobită, a eliberat pe cei legaţi, a dat vedere orbilor, etc.

Domnul Isus nu a greşit niciodată în vorbire. Când a fost acuzat, nu a ameninţat.

Domnul Isus a fost fără păcat şi totuşi a suferit. A suferit pentru noi pentru că ne-a iubit cu o dragoste perfectă.

Domnul Isus este modelul nostru de viaţă.

Noi trebuie să fugim de păcat dar nu de suferinţă. Niciodată să nu-ţi fie frică de suferinţă dar întotdeauna să-ţi fie frică de păcat.

Duhul Sfânt, cu roada Lui, ne ajută să rămânem în adevărul lui Cristos şi să semănăm cu El. Eu nu am nici o şansă să trăiesc după voia lui Dumnezeu fără prezenţa Duhului Sfânt în inima mea. Mă rog ca trupul meu să fie Templul Duhului Sfânt care să rodească în mine spre Gloria Tatălui.

 

Fie ruga ta:

Doamne, ajută-mă să-mi amintesc ce mi-ai spus Tu

şi  dă-mi har ca să-mi aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută

înaintea Ta.