Cum defineşti dragostea?

Dragostea Agape

*

Ioan 14:26  

,,Dar Mângâitorul,

adică Duhul Sfânt,

pe care-L va trimite Tatăl

în Numele Meu,

vă va învăţa

toate lucrurile

şi vă va aduce aminte

de tot ce v-am spus Eu.”

*

Ce mi-aş dori cel mai mult?

Care este nevoia mea cea mai mare?

În viaţa mea am cea mai mare nevoie de Duhul Sfânt cu roada Lui: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor, smerenia etc.

Roada Duhului este semnul prezenţei lui Dumnezeu în credincios.

Roada Duhului este pecetea credinciosului.

Roada Duhului este ceea ce numai Dumnezeu poate produce.

Roada Duhului este dragostea.

Dragostea este răbdătoare, se poartă frumos, nu invidiază, nu este mândră, nu este obraznică, nu este egoistă, nu se mânie, nu ţine evidenţa lucrurilor rele, nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr, întotdeauna protejează, întotdeauna este încrezătoare, întotdeauna speră şi întotdeauna perseverează. 1 Corinteni 13:4-7

Umbli în dragoste? Iubeşti întâi pe cei din casa ta? Crezi că felul în care te porţi acasă, arată cum eşti de fapt? Eşti o persoană plină de dragoste acasă? Când vezi că nu mai ai dragoste, fugi la Dătătorul dragostei? Crezi că  El dă cu mână largă? Ceri mereu dragoste? Îţi umpli inima şi mintea cu dragoste? Îţi aminteşti că eşti slujitoare, nu stăpână? Îţi aminteşti că Isus a slujit dându-şi chiar viaţa ,,ca răscumpărare pentru mulţi”? Iubeşti cu privirea, cu cuvinte, cu fapte, cu atitudinea, cu tăcerea, cu ascultarea etc.?

 ,,Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” (Marin Preda)

Dumnezeu este dragoste! 1 Ioan 4:16b

Este astăzi ,,dragoste” în inima ta?

Duhul Sfânt să rodească dragostea în inima ta astăzi!

Domnul să umple inima ta cu dragoste în fiecare zi!

 

Cum te-ai îmbrăcat azi-dimineaţă?

Roada Duhului

este

îndelunga răbdare

 

Ce este Îndelunga răbdare?

Ioan 14:26   ,,Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu,

vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

 *

,,Duhul Sfânt vă va învăţa.” Duhul Sfânt rodeşte. Roada Duhului este îndelunga răbdare.

Unde sunt oameni, sunt şi probleme.

Ce-i de făcut într-o relaţie dificilă? Cum pot ieşi victorioasă şi cum poate fi Dumnezeu glorificat?

Felul cum tratăm oamenii este un test real al lucrării Duhului Sfânt în noi.

Primele trei: dragostea, bucuria, pacea, ne ajută să mergem mai departe chiar şi în relaţii dificile cu oamenii şi să experimentăm îndelunga răbdare, bunătatea şi facerea de bine.

,,Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de indurare!” Coloseni 3:12 Aceasta este o poruncă.

Cum te îmbraci tu în fiecare dimineaţă? Cu îndurare?

Cum îţi pregăteşti tu inima ta în fiecare dimineaţă ca să poţi înfrunta o zi necunoscută?

Răbdarea înseamnă să nu sari în sus la greşelile altora, să nu comentezi vorbele altora, să nu critici pe alţii. Răbdarea nu se răzbună. Dumnezeu a zis: ,,Răzbunarea este a Mea.” Romani 12:19 şi Deuteronom 32:35

Răbdarea nu face nimic, ea aşteaptă să vină bunătatea în ajutor.

Nu uita, tu trebuie să ai relaţii bune cu toată lumea. Răbdarea este cheia armoniei în relaţii.

Du-te la Domnul în gândul tău în rugăciuni scurte şi cere ajutor, oriunde te-ai afla. Cere ajutor să taci. Practică răbdarea, renunţă la mânie, închide gura la vorbe rele.

Fie ruga ta: Doamne, mulţumesc că astăzi mă vei ajuta să tac

şi să nu spun nimic rău despre alţii,

aşteptând bunătatea să glorifice Numele Tău.

 

Care este roada Duhului Sfânt?

Duhul Sfânt rodeşte

Ioan 14:26  

,,Dar Mângâietorul,

adică Duhul Sfânt,

pe care-L va trimite Tatăl

în Numele Meu,

vă va învăţa toate lucrurile

şi

vă va aduce aminte de tot ce

v-am spus Eu.”

*

,,Duhul Sfânt vă va învăţa.” Duhul Sfânt rodeşte.

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea.

Roada Duhului este îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine.

Roada Duhului este credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.

Care este lucrarea cea mai importantă pe care o face Duhul Sfânt în noi? Roada Lui. Dacă roada Duhului Sfânt este înlăuntrul nostru se va vedea în relaţiile noastre.

Domnul Isus a făcut binele, numai lucruri bune, tot ce i-a cerut Tatăl, voia Tatălui.

A învăţat pe alţii adevărul, a vindecat creaţia lui Dumnezeu, a hrănit poporul lui Dumnezeu, a adus lumina în întuneric, a predicat Evanghelia celor săraci, a vindecat pe cei cu inima zdrobită, a eliberat pe cei legaţi, a dat vedere orbilor, etc.

Domnul Isus nu a greşit niciodată în vorbire. Când a fost acuzat, nu a ameninţat.

Domnul Isus a fost fără păcat şi totuşi a suferit. A suferit pentru noi pentru că ne-a iubit cu o dragoste perfectă.

Domnul Isus este modelul nostru de viaţă.

Noi trebuie să fugim de păcat dar nu de suferinţă. Niciodată să nu-ţi fie frică de suferinţă dar întotdeauna să-ţi fie frică de păcat.

Duhul Sfânt, cu roada Lui, ne ajută să rămânem în adevărul lui Cristos şi să semănăm cu El. Eu nu am nici o şansă să trăiesc după voia lui Dumnezeu fără prezenţa Duhului Sfânt în inima mea. Mă rog ca trupul meu să fie Templul Duhului Sfânt care să rodească în mine spre Gloria Tatălui.

 

Fie ruga ta:

Doamne, ajută-mă să-mi amintesc ce mi-ai spus Tu

şi  dă-mi har ca să-mi aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută

înaintea Ta.