Te laud, Doamne!

natureIsaia 37:14-20

*

Isaia 37:17a

„Doamne,

pleacă-Ţi

urechea

şi

ascultă!”

*

 

Plângere sau laudă?

Tată, vreau să aleg rugăciunea de laudă, nu plângerea.

Doamne, recunosc că Tu eşti un Dumnezeu real, personal, aproape de mine. Mulţumesc că vrei să mă ajuţi în problemele vieţii mele. Tu ai compasiune pentru mine.

Mă bucur să ştiu că Tu eşti Izbăvitorul meu, Eliberatorul meu, Salvatorul meu, Cel ce Îşi ţine promisiunea făcută. Tu eşti Cel Sfânt. Nimeni nu este ca Tine: bogat în măreţie şi în fapte de laudă.

Vin la Tine cu problemele mele. Vreau să mă uit la Tine, nu la problemele mele. Mă uit la Tine pentru că ajutorul meu vine de la Tine.

Te laud că Tu eşti Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel!

Mulţumesc pentru jertfa Domnului Isus Cristos care a murit pentru mine, ca prin credinţa în El, să fiu iertată. Sunt recunoscătoare pentru iertarea ce mi-o dai zilnic. Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv şi doreşti restaurarea mea, nu căderea.

În umilinţă recunosc că Tu eşti Împărat peste întreg pământul. Tu cunoşti tot ce se întâmplă în viaţa fiecărui om. Nimic nu-Ţi este ascuns.

Cred că cel mai mare bine pe care pot să-l cer în rugăciune este ca Tu să fii onorat, lăudat şi glorificat prin viaţa mea, faptele mele, vorbele mele, gândurile mele.

Sunt responsabilă de rugăciunile mele şi mă rog ca planurile Tale să se împlinească.

Cred că scopul Tău este în acord cu necesităţile mele şi Tu vrei binele meu.

Doamne, vin la Tine cu rugăciunea mea pentru că Tu lucrezi când eu mă rog.

Mulţumesc pentru că mă înveţi să alerg la rugăciune când sunt ameninţată de duşmani.

Mă încred în Tine că vei transforma cele mai mari crize din viaţa mea în cântări de laudă.

Psalmi 28:7 ,,Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.”

Psalmi 71:6 ,,Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.”

Psalmi 106:5  ,,Vreau ca să văd fericirea aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău şi să mă laud cu moştenirea Ta!

Psalmi 118:19 ,,Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.”

Psalmi 118:21 ,,Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.”

Psalmi 119:62 ,,Mă scol la miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte.”

Psalmi 119:164 ,,De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.”

Psalmi 138:2 ,,Mă închin în Templul Tău cel Sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.”

Psalmi 139:14 ,,Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”

Psalmi 142:7 ,,Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău! Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine.”

Isaia 12:1  În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat!”

Isaia 25:1  „Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie.”

*

Inima mea este plină de laudă pentru Împăratul!

Advertisement

Cântarea Mariei

Luca 2:46-55

,,Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.  A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa, cum făgăduise părinţilor noştri, faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”

 

Poţi să spui şi tu ceea ce a spus Maria, mama Domnului?

Ce simte inima ta când rosteşti această cântare a Mariei?

Maria niciodată nu s-a pus deasupra Domnului şi nici deasupra altora. Smerenia a fost o calitate importantă pentru ea. Ultimele ei cuvinte,  rămase scrise în Evanghelia după Ioan capitolul 4:5b, la nunta din Cana din Galilea au fost: „Să faceţi orice vă va zice El”. Ea ne-a lăsat scris ce trebuie să facem. Atenţia noastră să fie la Domnul Isus şi să facem ce zice El.

Avea Maria, mama Domnului, nevoie de Mântuitor?

De ce zice ea: ,,Mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu”?

Adevărata închinare vine dinlăuntru: ,,Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.”

Ce face sufletul tău?

Închinarea nu se bazează pe circumstanţele vieţii, nu depinde de calitatea vieţii, ci numai de relaţia omului cu Dumnezeu. Ai o relaţie vie cu Domnul?

Nimeni nu înţelege naşterea, întruparea Domnului până nu ajunge la o închinare în Duh şi Adevăr. Adevăraţii închinători se închină în Duh şi Adevăr (Ioan 4). Bucuria vine dinlăuntru. Este roada Duhului Sfânt.

Este pasiune pentru închinare înlăuntrul tău?

Ce te determină să te bucuri? Ce pasiune ai?

Ne răcim cu vremea? Ne pierdem pasiunea?

Când a fost ultima dată când a explodat bucuria dinlăuntrul tău în prezenţa Domnului?

Poţi spune ,,Paharul meu este plin de dă peste el”?!

Poţi să te bucuri chiar dacă nu primeşti nimic (nici un dar pământesc)?

Firea bate sufletul de multe ori. Bucuriile fireşti sunt scurte dar cele duhovniceşti dau sens şi valoare vieţii.

Bucură-te de Darul cel mai minunat! Domnul Isus este Darul cel mai minunat!

Numai cine se smereşte ajunge la adevărata închinare!

*

Domnul are o companie unde sunt primiţi numai cei smeriţi. Faci parte dintre ei? Mândria este închinare la ,,eu”. Cei egoişti nu ajung la o închinare în Duh şi Adevăr. Smerenia este închinare la Dumnezeu.

Maria a spus despre ea că este roaba Domnului. Ce spui tu despre tine?

Domnul Isus ne-a spus să învăţăm de la El, căci El este blând şi smerit cu inima. Ai ales măcar o dată să posteşti pentru ca Domnul să te ajute să fii smerită? Ai experimentat vreodată că foamea trupului este hrana sufletului?

Cum măreşte sufletul tău pe Domnul?

Cum creşte pasiunea ta pentru închinarea în Duh şi Adevăr?

Să nu pierdem ce este mai important. Maria a zis: ,,Mântuitorul meu”. Laudele sunt în inima celor ce au Mântuitor şi închinarea adevărată în Duh şi Adevăr se naşte atunci când Mântuitorul se naşte în inimă.

Spune ca şi Maria: „Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale.”

 

Merry Christmas!

Crăciun fericit!