Happy Birthday To My Husband

1 birthday*

Astăzi este ziua soţului meu şi cum aş putea să-l binecuvântez mai bine decât cu un capitol din Cartea Înţelepciunii?!

La mulţi ani! La mulţi ani! La mulţi ani!

*

Proverbe 3:1  Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2  Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.
3  Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4  Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5  Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6  Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.
7  Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8  Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
9  Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10  căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must.
11  Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12  Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13  Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14  Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15  ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16  În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17  Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18  Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă şi cei ce o au sunt fericiţi.
19  Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20  prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile şi strecoară norii roua.
21  Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22  Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău.
23  Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni.
24  Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25  Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26  căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
27  Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
28  Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai.
29  Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.

30  Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut nici un rău.
31  Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege nici una din căile lui!
32  Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
33  Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
34  Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
35  Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

You are my friend forever! And I love you! May God bless you!

Numeri 6:24  „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
25  Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
26  Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!”

1 friend

 

Advertisement

Proverbe 3

proverbs 3_13*

Proverbe 3

 *

Tată ceresc, eu sunt copilul Tău. Nu uit învăţăturile Tale şi păstrez în inima mea sfaturile Tale! Căci ele îmi vor lungi zilele şi anii vieţii mele, şi-mi vor aduce multă pace.

Să nu mă părăsească bunătatea şi credincioşia! Eu mi le leg la gât, le scriu pe tăbliţa inimii mele, ca astfel să capăt trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Mă încred în Domnul din toată inima mea şi nu mă bizui pe înţelepciunea mea!

Îl Recunosc în toate căile mele şi El îmi va netezi cărările.

Nu mă socotesc singur înţelept; mă tem de Domnul şi mă abat de la rău, căci aceasta va aduce sănătate trupului meu şi răcorire oaselor mele.

Tată ceresc, ajută-mă să Te cinstesc cu averile mele şi cu cele dintâi roade din tot venitul meu, căci atunci grânarele îmi vor fi pline de belşug şi teascurile vor geme de must.

Nu dispreţuiesc mustrarea Domnului şi nu mă mâhnesc de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!

Mă rog şi caut să fiu omul fericit care găseşte înţelepciune şi capătă pricepere, căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile mele nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.  Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă şi cei ce o au sunt fericiţi.

Doamne, Tu prin înţelepciune ai întemeiat pământul şi prin pricepere ai întărit  cerurile; prin ştiinţa Ta s-au deschis Adâncurile şi strecoară norii roua.

Nu depărtez învăţăturile acestea de ochii mei: păstrez înţelepciunea şi chibzuinţa, căci ele vor fi viaţa sufletului meu şi podoaba gâtului meu.

Doamne, ajută-mă să merg cu încredere pe drumul Tău şi piciorul nu mi se va poticni; când mă voi culca, să fiu fără teamă şi când voi dormi, somnul să-mi fie dulce; să nu mă tem nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi. Tu eşti nădejdea mea şi Tu îmi vei păzi piciorul de cădere.

Tată ceresc, ajută-mă să nu opresc o binefacere celui ce are nevoie de ea, când pot s-o fac; să nu zic aproapelui meu: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când am de unde să dau.

Ajută-mă să nu gândesc rău împotriva aproapelui meu, când locuieşte liniştit lângă mine; să nu mă cert fără pricină cu cineva, când nu mi-a făcut nici un rău; să nu pizmui pe omul asupritor şi să nu aleg nici una din căile lui.

Doamne, Tu urăşti pe oamenii stricaţi, dar eşti prieten cu cei fără prihană. Păzeşte-mă de stricăciune şi blestem, de casa celui rău şi de cei batjocoritori, de nebunie şi ruşine.

Binecuvintează, dar, locuinţa mea şi a celor neprihăniţi!

Ajută-ne să rămânem smeriţi, căci celor smeriţi Tu le dai har.

Ajută-ne să fim înţelepţi, căci înţelepţii vor moşteni slava.

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

Să câştigăm înţelepciunea cu orice preţ!