O mie de ani

O mie de ani

Apocalipsa 20:4-6

Apocalipsa 20:6: ,,Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

            Te-ai gândit vreodată cum va fi când Domnul Isus va domni pe pământ și va fi Împăratul ceresc văzut printre pământeni? O experiență glorioasă îi așteaptă pe toți cei ce au intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Nu va mai fi nici o amenințare din partea morții fizice. În Împărăția lui Hristos, credincioșii vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni. Slujirea noastră în credincioșie, pentru care am fost creați, va fi oferită cu bucurie Domnului Isus, Marele Preot. Poți să îți imaginezi cum va fi să slujim lui Dumnezeu, prin puterea Lui, fără nici o piedică? Cu multă supunere și smerenie, cu respect și recunoștință vom ocupa locul pregătit de Domnul și vom sluji în Împărăția Lui pentru totdeauna. Cu Satan legat, Împărăția lui Dumnezeu va fi un timp special pentru ființele umane. Vor fi și necredincioși în mia de ani? Omul poate să păcătuiască fără influența lui Satan. Natura umană este coruptă. Poți să îți imaginezi că sunt oameni care nu vor iubi domnia dreaptă a lui Dumnezeu și se vor răscula împotriva Lui? Ei vor fi testați sub domnia perfectă a Domnului, a Împăratului iubitor și a credincioșilor puși în poziții de conducere. Cum vor răspunde ei?

Cum înțelegem mia de ani? Cunoști cele trei puncte de vedere: amilenistă, postmilenistă și premilenistă?

Amileniștii susțin că nu există mileniu. O mie de ani este perioada Bisericii și reprezintă domnia credincioșilor împreună cu Hristos în cer. Satan a fost legat și învins de triumful lui Hristos prin înviere, și nu poate seduce Biserica în veacul de acum. Mulți amileniști cred că prima înviere este atunci când credincioșii mor și sunt duși în prezența Domnului.

Postmileniștii așteaptă revenirea lui Hristos după mia de ani. Ei spun că mia de ani poate să fie acum sau în viitor când oamenii cred în Hristos. Satan este legat în prezent ca să nu înșele națiunile. Cred că prima înviere este nașterea din nou, iar a doua înviere este întoarcerea la viață a tuturor celor morți: credincioși și necredincioși. Postmileniștii sărbătoresc marea promisiune și putere a Evangheliei care aduce o viață nouă și schimbă lumea. Adevărul minunat al mântuirii aduse de Hristos va cuprinde tot pământul și atunci Hristos va reveni.

Premileniștii cred că Domnul Isus Se va întoarce pe pământ înainte de mileniu. Va birui fiara sau Antichristul și Își va stabili Împărăția după ce îl va lega pe Satan. Această perspectivă se vede ca o continuare a narațiunii din capitolul 19. Împăratul împăraților biruiește fiara și profetul fals din capitolul 19, apoi îl biruiește pe Satan în capitolul 20. Învierea poporului lui Dumnezeu și domnia de o mie de ani împreună cu Hristos reprezintă o perioadă lungă de pace și prosperitate pe pământ. Apocalipsa 5: 10 spune că făpturile vii și bătrânii care stăteau înaintea tronului lui Dumnezeu cântau: ,,Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”  Această viziune recunoaște că în timp ce Domnul Isus l-a biruit pe Satan la cruce, nu l-a legat. Este liber și puternic și ispitește oamenii să își întoarcă inimile de la Hristos, așa încât să ajungă să îi persecute pe creștini. Premileniștii recunosc influența lui Satan pe întreg pământul și văd că se mărește disprețul față de Cuvântul lui Dumnezeu (valorile Bibliei nu sunt prețuite). Bisericile cedează la presiunea culturală, mulți diluează adevărul ca să nu fie ridiculizați sau acuzați. Dar Dumnezeu continuă să cheme oameni la Hristos în ciuda opoziției lui Satan. Hristos îl va pune pe Satan în închisoare când Se va întoarce să domnească pe pământ.

Care este punctul tău de vedere? Îl vei respecta pe al meu? Cel mai important lucru este să credem adevărul despre Domnul Isus, să cunoaștem Evanghelia și să o trăim. În ce privește mia de ani, Domnul ne va lumina pe fiecare. Să avem respect față de punctul de vedere al altora. Eu voi prezenta (cu umilință și respect, cu dragoste profundă față de toți credincioșii) mai mult punctul de vedere al premiliniștilor, pentru că îl înțeleg mai bine și cred această viziune.

Doamne, ajută-mă să-i respect pe toți oamenii!

Advertisement

Psalmul 90

2013aPsalms 90:1-17

O rugăciune

*

a lui Moise,

*

omul lui Dumnezeu

*

 Doamne,

Tu,

ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.

 Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

 Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă fiii oamenilor!”

 Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca o strajă din noapte.

 Îi mături, ca un vis: dimineaţa, sunt ca iarba, care încolţeşte iarăşi:

 înfloreşte dimineaţa şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.

 Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.

 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.

 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.

 Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute şi noi zburăm.

Dar

cine

ia seama la tăria mâniei Tale şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se teamă de Tine?

 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

 Întoarce-te, Doamne! Până când zăboveşti? Ai milă de robii Tăi!

 Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli.

 Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea!

 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta şi slava Ta fiilor lor!

 Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!

1

 

Ziua aceea

Isaia 2

*

Isaia 2:11b

*

„Numai

Domnul

va fi înălţat

în ziua aceea.”

*

 

Cum defineşti ziua Domnului?

Ioel 2:11, Zaharia 14:9, Maleahi 3:2-3, spun că ziua Domnului este o zi înfricoşată, o zi în care Domnul va fi Împărat înălţat peste tot pământul, o zi în care va fi o mare curăţire pe care o va face Domnul în viaţa celor aleşi, ca ei să aducă daruri neprihănite.

Zilele din urmă au început odată cu naşterea Domnului Isus. Noi trăim în zilele din urmă. Isaia vorbeşte despre zilele din urmă (încă în viitor) când în Ierusalim va fi tronul de domnie pentru o mie de ani (Isaia 2:2). Domnul Isus se va întoarce la Ierusalim unde va fi centrul mondial de guvernare şi de închinare a naţiunilor pământului. Naţiunile vor merge la Ierusalim pentru că El va învăţa pe poporul Lui legile Lui, ca să umble pe căile Lui, în ascultare de El.

Ce mare bucurie şi speranţă că va veni ziua când toate naţiunile vor fi învăţate de Domnul să umble în căile Lui! Nu va mai fi război şi toate resursele pământului vor fi folosite în scopul păcii.

De ce te duci tu la biserică? Care este motivul? Ca să înveţi căile Domnului? Ca să înveţi ascultarea de El?

Domnul este Învăţător pentru credincioşi şi Judecător pentru necredincioşi. Nu va fi pace pe pământ până nu va veni Domnul. Domnul Isus este sursa păcii. El este Prinţul păcii.

Doamne Isuse, mulţumesc pentru pacea pe care mi-o dai ori de câte ori ascult de învăţăturile Tale din Sfintele Scripturi. Vreau să cunosc căile Tale. Vreau să umblu în ascultare de Tine pentru ca în ziua aceea să recunosc domnia şi înălţarea Ta ca Stăpân şi Suveran peste întreg pământul.

Doamne, inima mea este bucuroasă când mă gândesc la ziua Domnului!

 Tu, Doamne, eşti înălţat!