Dragostea şi disciplina

14mIsaia 10:5-19

*

Isaia 10:12b

*

„Voi pedepsi,

zice

Domnul.”

*

 

Cum ai explica tu dragostea lui Dumnezeu când disciplinează?

Cum înţelegi versetele de mai jos?

Psalmul 94:12-13 „Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta, ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău.”

Proverbe 23:13-14 „Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor.”

Evrei 12:7-11 „Suferiţi pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? …nu trebuie cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor şi să trăim?…Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare şi nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.”

Apocalipsa 3:19 „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!”

*

Care sunt principiile pe care le-ai învăţat din aceste versete?

El ne disciplinează să rămânem pe calea Lui, în voia Lui.

El vrea să ne transforme tot mai mult în asemănare cu El.

Este spre binele nostru să fim disciplinaţi.

*

Cum ai vrea să fie răspunsul tău la disciplina bună şi plină de dragoste a lui Dumnezeu?

Eu aş dori să rămân calmă şi liniştită pentru că El ştie ce-i mai bine pentru mine.

Cum se vede disciplinarea copiilor în casa ta? Cum reflectă ea învăţătura Domnului?

 

Doamne, fie inima mea calmă şi liniştită când mă disciplinezi!

 

Advertisement

Oameni ai păcii

Ioan 20:19-23

*

Ioan 20:19b 

*

,,Pace vouă!“

*

*

Ce este viaţa din belşug?

Viaţa din belşug include prezenţa puterii lui Dumnezeu în lucrare.

În primul rând oamenii trimişi de Dumnezeu în lucrare sunt oameni ai păcii. Domnul a zis ucenicilor: ,,Pace vouă“. Domnul dă pacea în inimile noastre. Duhul Sfânt dă putere în lucrare. Noi nu avem putere. Fără puterea Duhului  Sfânt nimic nu are valoare veşnică.
Lucrarea Domnului nu se face cu putere omenească.

Ce fel de lucrare faci tu cu puterea ta?
Eşti tu o persoană plină de pace? Ai o inimă liniştită, pentru că recunoşti că lucrarea este a Domnului, cu puterea Lui?
Care sunt lucrările care au valoare veşnică?

,,Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate”. Iertarea o dă numai Dumnezeu. Noi suntem doar canale ale iertării Lui.
Noi dăm mai departe la alţii vestea cea bună şi avem autoritate să-i avertizăm pe oameni în ce priveşte judecata celor necredincioşi.

Pacea vine în viaţa unui om în urma trăirii unei vieţi cu sens, născută din siguranţa victoriei pe care Domnul a avut-o prin învierea Lui, şi prin ştiinţa că lucrarea noastră nu este în zadar.

Este aşa mare linişte şi uşurare în viaţa unui credincios care lucrează împreună cu Domnul.

Domnul să te copleşească cu puterea prezenţei Lui!

Tu fă lucrarea Domnului cu pace!

O fortăreaţă lăuntrică invincibilă

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

Întunericul, seceta spirituală, ispitirea epuizantă, acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le curăţească din suflet. Mai întâi ar trebui să ştii că spiritul tău este centrul, locuinţa, Împărăţiei lui Dumnezeu. (Centrul tău este Împărăţia lui Dumnezeu). În locul acesta, Domnul tău domneşte netulburat pe tronul Său. Pentru a păstra curat acest templu lăuntric al lui  Dumnezeu, va trebui să-ţi păstrezi inima liniştită.

În locul acesta nu este nelinişte, indiferent ce îţi trimite Domnul în viaţă.

Pentru binele tău şi beneficiul spiritului tău, El va permite unui duşman invidios să tulbure această cetate a odihnei, acest tron al păcii. Necazurile vor fi sub forma ispitelor, problemelor, sugestiilor subtile. S-ar putea ca orice din creaţia lui Dumnezeu să ajungă să aibă vreo implicaţie în necazurile tale. Vor fi necazuri grele şi vor fi persecuţii mari.

Cum vei aborda aceste lucruri? Cum poţi să fii constant şi bucuros în inima ta în mijlocul tuturor acestor probleme? Pătrunde în tărâmul cel mai lăuntric, pentru că acolo vei putea birui împrejurările exterioare. În tine este o fortăreaţă divină, şi fortăreaţa aceasta divină te apără, te  protejează şi se luptă pentru tine.

Observă, te rog, pe cineva care locuieşte într-o fortăreaţă mare; omul nu este deranjat chiar dacă duşmanii îl urmăresc şi îl împrejmuiesc. Tot ce are nevoie este să se retragă în cetate. Tu ai un castel puternic, (adânc în lăuntrul tău), care te va face să biruieşti asupra tuturor duşmanilor tăi – cei care sunt vizibili şi cei care sunt invizibili. Castelul acesta se găseşte în  tine acum.  Indiferent de câte curse şi necazuri sunt pe cale, este în tine! În el locuieşte Mângâietorul divin. Retrage-te în el, pentru că acolo totul este liniştit, plin de pace, sigur şi calm.

Cum ai putea s-o faci? Răspunsul se găseşte în rugăciunea „mai profundă” de care am vorbit  mai înainte, şi în dragostea, care se îndreaptă numai asupra Lui. Când vezi că pacea îţi este ameninţată, retrage-te în acest loc al păcii; retrage-te în fortăreaţă. Dacă eşti slab de inimă, retrage-te.

Aici se găseşte armura cu care îl poţi birui pe duşman şi toate necazurile. Nu părăsi locul acela atât timp cât bate furtuna. Rămâi liniştit şi sigur înlăuntru. În final, nu descuraja dacă îţi pierzi inima. Dacă este posibil, întoarce-te la tronul acesta bogat; adunându-ţi gândurile; întoarce-te spre faţa Sa. Caută tăcerea în mijlocul zarvei, caută singurătatea în mijlocul mulţimilor, lumina în mijlocul întunericului; găseşte uitarea în nedreptate, victoria în mijlocul disperării, curajul în mijlocul panicii, rezistenţă în mijlocul tentaţiilor, pace în mijlocul războiului.

(Ghidul Spiritual de Michael Molinos)