Învață pe copil

Matei 13:45-46: ,,Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără.”

Tu poți să îl înveţi pe copilul tău sau al altora să înţeleagă adevărurile biblice, să înţeleagă ceea ce este de preţ şi valoros, să înţeleagă valoarea Împărăţiei Domnului  Isus Hristos. Adevărurile biblice sunt mărgăritare frumoase. Fiecare copil are nevoie de ele. Un copil începe să înveţe despre Dumnezeu şi Împărăţia Lui, acolo unde i se spune: în casă, la şcoală, la biserică. Copiii aud conversaţiile adulţilor sau cântările lor, văd imagini în cărţi, la televizor sau la alte aparate audio-vizuale. Pentru că sunt multe cuvinte şi expresii neînţelese de copii, pe care numai cei ce au experienţe cu Dumnezeu le pot pricepe, copiii au nevoie de explicaţii. Învaţă pe copilul tău sau al altora ce înseamnă anumite expresii biblice: păcatul din inimă, naştere din nou, predarea vieţii lui Hristos, Hristos în inimă, spălat prin sângele Domnului, oameni pierduţi în lume etc.

Ce spui unui copil dacă te întreabă: Cum a ajuns păcatul în inima mea? Când facem un lucru pe care Biblia îl interzice, facem păcat şi el este în inima noastră. Toţi oamenii păcătuiesc. Începând cu Adam şi Eva, primii oameni pe pământ, a venit păcatul în lume şi toţi oamenii, chiar şi copilaşii micuţi sunt păcătoşi. Păcatul afectează gândirea noastră, trupul nostru şi toate simţămintele. Pentru că atinge totul, noi spunem că este în inima omului. Putem să Îi spunem Domnului despre păcatul nostru şi dacă Îi cerem iertare, El ne iartă.

Cum îi răspunzi copilului tău dacă îţi spune că nu vrea să se nască din nou, pentru că nu vrea să fie din nou un bebeluş? Prima naştere se face în trup când ai venit prima dată într-o familie şi acea zi se sărbătoreşte ca zi de naştere. Mai există o naştere pe care o dă numai Dumnezeu, numită naştere din nou. Acest lucru se întâmplă în interiorul omului când vine la viaţă, din punct de vedere spiritual: când Îl cunoaşte, Îl iubeşte şi Îl ascultă pe Dumnezeu. Duhul Sfânt locuieşte în omul născut din nou şi nu poate fi văzut. Prin naşterea din nou, omul aparţine Familiei lui Dumnezeu.

Cum răspunzi unui copil care se teme să-şi dea viaţa Domnului Isus din frică să nu moară? Domnul Isus are un plan special pentru fiecare viaţă, aici, pe pământ, şi planurile Lui sunt cele mai bune. Când ne dăm viaţa Domnului Isus, acceptăm planurile Lui care ne conduc viaţa. Noi nu ne temem de Domnul Isus, căci El ne face bine.

Cum răspunzi unui copil care te întreabă dacă doare faptul că Domnul Isus vrea să fie în inima lui? Domnul Isus este prietenul cel mai bun care poate să locuiască în inima omului şi să-i facă bine.

Cum răspunzi unui copil care spune că nu vrea să fie spălat cu sângele Domnului Isus? Când Domnul Isus a fost răstignit, a sângerat. Când omul crede că Domnul Isus a murit pentru păcatul lui, sângele Lui a iertat şi a spălat păcatul. Astăzi, noi nu putem să vedem sângele Domnului Isus, dar ne amintim că orice păcat este iertat, pentru că sângele Domnului a curs pe cruce.

Ce răspunzi unui copil care te întreabă dacă Dumnezeu poate să-i găsească pe cei pierduţi în lume? Mulţi oameni nu-L cunosc, nu-L iubesc şi nu-L ascultă pe Domnul. Ei nu aparţin Familiei lui Dumnezeu şi sunt pierduţi în lume. Mai sunt oameni pierduţi care nu au auzit despre Vestea cea bună, dar când aud Evanghelia şi Îl primesc pe Domnul Isus în inima lor, nu mai sunt pierduţi, ci fac parte din Familia lui Dumnezeu. Biserica şi creştinii sunt comoara de preţ a Domnului Isus Hristos. Într-o zi, toţi cei credincioşi vor fi în Împărăţia lui Dumnezeu împreună cu Domnul Isus Hristos, Regele tuturor celor ce-L cred şi Îl ascultă.

Doamne, Te rog binecuvântează familia mea,

ca într-o zi să fim cu toţii în Împărăţia Ta!

Advertisement

Viitorul tău depinde de relaţia ta cu Domnul

1*

Isaia 65:17-25

Isaia 65:17 „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.”

*

Va fi cu putinţă ca oamenii muritori să trăiască veşnic?

Dacă Dumnezeu va interveni şi va schimba lumea noastră, El poate să dea viaţă veşnică. El a creat lumea la început, aşa că, mai poate crea o lume nouă. De aceea oamenii ar trebui să apere dreptatea şi să facă o judecată dreaptă în aşteptarea manifestării puterii lui Dumnezeu. În viitorul pe care l-a pregătit Domnul nu va mai fi păcat şi cel rău nu va mai domina lumea.

Împărăţia lui Dumnezeu cuprinde câteva adevăruri: transformarea credincioşilor (noi creaţii) (2 Corinteni 5:17), lumea ce va veni (Evrei 2:5), domnia lui Hristos de o mie de ani (Apocalipsa 20:4-6), ceruri noi şi pământ nou. Apocalipsa 21:1, ne vorbeşte despre un Ierusalim nou care se va coborî din cer. Romani 8, ne vorbeşte despre reînnoirea creaţiei care aşteaptă şi ea răscumpărarea.

Care este speranţa ta? Cum te transformă Cuvântul Domnului astăzi? Cum îţi creşte credinţa?

Îţi dă speranţă descrierea pe care o face Isaia despre viitor? Cum te pregăteşti pentru viitor?

Va fi împărăţia de o mie de ani înainte de ceruri noi şi pământ nou?

Când vor fi ceruri noi şi un pământ nou nu va mai fi durere şi moarte, dar, în mia de ani pare că va fi moarte (Isaia 65:20). Moartea va fi o experienţă rară. La sfârşitul celor o mie de ani, Satan va fi dezlegat şi va conduce ultima răscoală împotriva sfinţilor, apoi va fi aruncat pentru totdeauna în iazul cu foc şi pucioasă (Apocalipsa 20: 7-10).

Un lucru foarte important în perioada mileniului va fi relaţia omului cu Domnul. În zilele noastre de multe ori păcatele noastre pun un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu, dar în vremea mileniului, răspunsul Lui la rugăciunile noastre va fi imediat.

Relaţia noastră cu Domnul este cel mai important lucru chiar şi acum, dar în mileniu va fi o relaţie mai apropiată.

Cum este relaţia ta cu Domnul astăzi? Cum îţi este rugăciunea?

Te desparte vreun păcat de o relaţie mai apropiată cu Domnul?

 Inima mea preţuieşte mult relaţia cu Tine, Doamne!

Când încep schimbările?

17aIsaia 19

Isaia 19:12b

„ Să spună ce a hotărât

Domnul oştirilor

împotriva Egiptului.”

Isaia 19:25b

„Binecuvântat să fie Egiptul.”

 *

Nici o altă ţară pe faţa pământului nu este descrisă în istoria Israelului şi a Împărăţiei lui Dumnezeu de-a lungul vremii ca şi Egiptul.

Egiptul va fi judecat de Dumnezeu dar se va întoarce la adevărata închinare. Ştii ce se va întâmpla cu Egiptul în Ziua Domnului (a doua venire)? Va fi o trezire spirituală în Egipt. Va fi o mare transformare. Pocăinţa va schimba naţiunea.

Când indivizii sau naţiunile se întorc la Domnul, încep schimbările.

Egiptul va primi aceleaşi binecuvântări pe care Domnul le-a promis israeliţilor. Levitic 26:44.

Domnul va face un drum din Egipt până în Asiria. Acest drum trece prin Irakul de azi. Dacă cei doi duşmani vor ajunge prieteni, şi alte naţiuni pot deveni prietene dacă se întorc la Domnul cu pocăinţă.

Ştii care vor fi cele trei ţări care se vor uni să se închine Domnului? Parcă mi se opreşte suflarea. La un moment dat în istorie cele trei ţări vor deveni binecuvântarea întregului pământ. Când Dumnzeu l-a chemat pe Avraam l-a făcut binecuvântare pentru toate naţiunile pământului.

Tot ceea ce spune Domnul se va întâmpla întocmai.

De ce crezi că este important să cunoaştem ce a vorbit Dumnezeu?

Cum vorbeşte Dumnezeu astăzi oamenilor?

Ce-ţi vorbeşte Dumnezeu ţie prin cartea Isaia?

Planul lui Dumnezeu cu privire la naţiunile care înconjurau Israelul (Siria, Etiopia, Egipt) s-a împlinit. Au fost pedepsite pentru păcatul lor.

Dumnezeu ne pedepseşte în vederea schimbării. Dacă ne întoarcem spre Domnul cu pocăinţă, El ne schimbă inima, ne dă un viitor şi o nădejde.

 

Doamne, inima mea caută pocăinţa!

 

Ucenicul Domnului

Eşti un ucenic al Domnului?

*
Ioan 19:31-42

Ioan 19:38  

,,Era

ucenic

a lui Isus.“

*

Ce înseamnă să fii ucenicul Domnului? Ce înseamnă să mori în fiecare zi cu Domnul?

Să mori şi să fii îngropat împreună cu Isus, înseamnă să accepţi îngroparea unei vieţi trăite fără El. Căile vechi, obiceiurile trecute, păcatele săvârşite, trebuie îngropate. Felul de vorbire, de gândire, de lucrare, tot trecutul trebuie îngropat.

Ce păcat trebuie să îngropi tu? De care lucru ţii şi nu poţi să renunţi? Este nerăbdarea? Lipsa bunătăţii? Mândria? Nemulţumirea? Amărăciunea? Supărarea? Lăcomia? Bârfa?  etc. Nu este uşor. Ai nevoie de ajutor de sus. Cere ajutor, îngroapă-le şi apoi nu le mai scormoni.
Ce vei face săptămâna aceasta ca să demonstrezi iubirea ta faţă de Domnul? Ce vei îngropa?

Iosif şi Nicodim au venit la mormântul Domnului cu ceva de preţ, pentru că L-au iubit. Au fost ucenicii Domnului.
Cum demonstrezi că-L iubeşti pe Domnul, că eşti ucenicul Lui?
Ce ai tu cel mai de preţ? Poţi să-l dai Domnului? El ţi-l dă înapoi binecuvântat.

Un ucenic în ascuns nu poate mărturisi Împărăţia Domnului. Nicodim şi Iosif au fost  ucenici în ascuns, dar au hotărât să-şi facă publică credinţa lor.
Eşti tu un ucenic în ascuns?

,, În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină şi în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni.“ Ioan 19:41
,,Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire, şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.“ Isaia 53:9

Şi tu poţi fi ucenicul Domnului!

Dă-i inima ta Domnului în fiecare zi!

O fortăreaţă lăuntrică invincibilă

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

Întunericul, seceta spirituală, ispitirea epuizantă, acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le curăţească din suflet. Mai întâi ar trebui să ştii că spiritul tău este centrul, locuinţa, Împărăţiei lui Dumnezeu. (Centrul tău este Împărăţia lui Dumnezeu). În locul acesta, Domnul tău domneşte netulburat pe tronul Său. Pentru a păstra curat acest templu lăuntric al lui  Dumnezeu, va trebui să-ţi păstrezi inima liniştită.

În locul acesta nu este nelinişte, indiferent ce îţi trimite Domnul în viaţă.

Pentru binele tău şi beneficiul spiritului tău, El va permite unui duşman invidios să tulbure această cetate a odihnei, acest tron al păcii. Necazurile vor fi sub forma ispitelor, problemelor, sugestiilor subtile. S-ar putea ca orice din creaţia lui Dumnezeu să ajungă să aibă vreo implicaţie în necazurile tale. Vor fi necazuri grele şi vor fi persecuţii mari.

Cum vei aborda aceste lucruri? Cum poţi să fii constant şi bucuros în inima ta în mijlocul tuturor acestor probleme? Pătrunde în tărâmul cel mai lăuntric, pentru că acolo vei putea birui împrejurările exterioare. În tine este o fortăreaţă divină, şi fortăreaţa aceasta divină te apără, te  protejează şi se luptă pentru tine.

Observă, te rog, pe cineva care locuieşte într-o fortăreaţă mare; omul nu este deranjat chiar dacă duşmanii îl urmăresc şi îl împrejmuiesc. Tot ce are nevoie este să se retragă în cetate. Tu ai un castel puternic, (adânc în lăuntrul tău), care te va face să biruieşti asupra tuturor duşmanilor tăi – cei care sunt vizibili şi cei care sunt invizibili. Castelul acesta se găseşte în  tine acum.  Indiferent de câte curse şi necazuri sunt pe cale, este în tine! În el locuieşte Mângâietorul divin. Retrage-te în el, pentru că acolo totul este liniştit, plin de pace, sigur şi calm.

Cum ai putea s-o faci? Răspunsul se găseşte în rugăciunea „mai profundă” de care am vorbit  mai înainte, şi în dragostea, care se îndreaptă numai asupra Lui. Când vezi că pacea îţi este ameninţată, retrage-te în acest loc al păcii; retrage-te în fortăreaţă. Dacă eşti slab de inimă, retrage-te.

Aici se găseşte armura cu care îl poţi birui pe duşman şi toate necazurile. Nu părăsi locul acela atât timp cât bate furtuna. Rămâi liniştit şi sigur înlăuntru. În final, nu descuraja dacă îţi pierzi inima. Dacă este posibil, întoarce-te la tronul acesta bogat; adunându-ţi gândurile; întoarce-te spre faţa Sa. Caută tăcerea în mijlocul zarvei, caută singurătatea în mijlocul mulţimilor, lumina în mijlocul întunericului; găseşte uitarea în nedreptate, victoria în mijlocul disperării, curajul în mijlocul panicii, rezistenţă în mijlocul tentaţiilor, pace în mijlocul războiului.

(Ghidul Spiritual de Michael Molinos)

 

Îngerul şi Iosif

 

Cum sarbatoresti?

Învăţând pe copilul tău sau al altora să sărbătorească Crăciunul prin citirea Scripturii?

In Matei 1:18-25 ,  Adevărul important este: ,,Îngerul îl vizitează pe Iosif“.

,,Iar naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif şi înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia să o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.“ Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul care zice: Iată fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu şi-I vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă ,,Dumnezeu este cu noi.“  Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului şi a luat-o la el pe nevasta lui, dar nu a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Şi el I-a pus numele Isus.“

Ce faci când în viaţa ta se întâmplă lucruri pe care nu le înţelegi? Te grăbeşti să iei decizii sub presiunea evenimentelor sau aştepţi lumină de sus prin rugăciune şi citirea Cuvântului lui Dumnezeu? Te temi mai mult de Dumnezeu sau de vorbele şi acţiunile oamenilor? Reputaţia ta este mai importantă decât ascultarea de Dumnezeu? Ceea ce spun alţii este mai important decât ceea ce spune Dumnezeu? Cum ştii ce spune Dumnezeu?

Ai credinţă că Dumnezeu aduce lumină în problemele tale?

Eşti tu o femeie neprihănită care nu vrea să-i facă pe alţii de ruşine? Ai milă faţă de alţii? Ascunzi tu greşelile altora sau le publici?

Faci tu ce îţi porunceşte Domnul? Auzi vocea Lui sau crezi că tu ştii ce ai de făcut?

Domnul să spună şi despre tine că eşti o femeie neprihănită!

Nu te teme când în viaţa ta se întâmplă lucruri pe care nu le înţelegi.

Dumnezeu a pregătit o fecioară şi un om neprihănit care să îngrijească de Domnul Isus. Ce calităţi caută Dumnezeu în oameni ca să le încredinţeze o lucrare? Oare poate spune Dumnezeu despre noi că am căutat neprihănirea în viaţă? Oare poate spune Dumnezeu despre noi că avem o inimă curată?

Nu contează ce meserie am, ci caracterul meu este ceea ce caută Dumnezeu când vrea să îmi încredinţeze o lucrare. Iosif a fost tâmplar, dar neprihănit, de aceea Dumnezeu i-a încredinţat pe Fiul Lui ca să fie crescut şi îngrijit în casa lui Iosif şi Maria. Ce caracter dezvolţi în tine? Ce căutări ai? Ce preocupări zilnice ai? Dumnezeu alege oameni care caută neprihănirea, care sunt milostivi, îndurători şi plini de dragoste ca să le încredinţeze o lucrare.

Prin naşterea din nou oamenii intră în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi noi putem să-i ajutăm pe cei născuţi din nou ca să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Fiului Său, Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos. Putem să fim părinţi spirituali pentru cei născuţi din nou. Cum îţi iei responsabilitatea în serios dacă eşti matur spiritual? Cum îi ajuţi pe alţii să fie mai aproape de Cristos? Cum se întipăreşte chipul lui Cristos în viaţa ta? Creşti în neprihănire, bunătate, dragoste, milă, îndurare? Te preocupă gândul să-i ajuţi pe alţii să crească spiritual? Ce copii pune Domnul în viaţa ta ca să-i creşti şi să-i ajuţi să înţeleagă Împărăţia lui Dumnezeu?

Cui vei explica în luna aceasta adevărul despre Domnul Isus Cristos (naşterea, viaţa, moartea, îngroparea, învierea, înălţarea şi domnia Lui veşnică)? Ce învăţătură prezinţi altora? Este adevărul despre Domnul Isus Cristos în centrul atenţiei tale? Numai El ne mântuieşte şi nu este altă cale de împăcare cu Dumnezeu Tatăl. Nu este un alt nume sub soare în care găsim mântuire (Faptele Apostolilor 4:12). Este Domnul Isus Salvatorul tău? Cum Îi vei mulţumi că a venit pe pământ şi a murit în locul tău pe cruce ca să te salveze? Cum dezvolţi această calitate a recunoştinţei faţă de ceea ce a făcut Domnul Isus Cristos pentru tine? Cum văd alţii din jurul tău faptul că tu ai un Răscumpărător viu în vecii vecilor şi cum îi motivezi pe alţii ca să trăiască pentru Împărăţia lui Dumnezeu?

 Tu să faci ce îţi porunceşte Domnul!

Vezi Împărăţia lui Dumnezeu?

 

 

Vezi Împărăţia lui Dumnezeu?

 

Ioan 3:1-12

 

Ioan 3:10 ,,Isus i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri.”

 

Sunt multe lucruri pe care nici noi nu le pricepem. Putem să mergem la Domnul pentru sfaturi şi învăţătură.

Nicodim s-a dus noaptea la Domnul Isus. A avut multe întrebări. A vrut să stea de vorbă cu Domnul. Era un om educat şi a înţeles că Isus este un învăţător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le face El şi că Dumnezeu este cu El…dar nu putea să vadă Împărăţia lui Dumnezeu. Cu toată învăţătura lui, Nicodim nu a priceput ce i-a spus Domnul.

Noi putem merge oricând la Domnul, ziua, noaptea, la orice ceas. El nu este  niciodată inaccesibil. Ne ascultă întrebările noastre şi stă de vorbă cu noi.

Nu contează cât de învăţaţi suntem, El ne poate da priceperea şi înţelepciunea în toate problemele vieţii.

El ne vorbeşte despre lucruri pământeşti şi despre lucruri cereşti (spirituale). Domnul vrea ca noi să vedem Împărăţia lui Dumnezeu.

Ai tu întrebări pentru Domnul?

Stai tu de vorbă cu Domnul noaptea când nu poţi dormi? Te rogi?

Ai nevoie de înţelepciune şi pricepere în problemele vieţii?

Unde fugi după ajutor?

 

Domnul să-ţi răspundă la toate frământările tale.

Fie împărăţia lui Dumnezeu în inima ta şi a celor dragi ai tăi.